7. 9. 2008

Svolený marketing, 7. díl (Jak zvýšit počet odpovědí stokrát, tisíckrát)

Potřebujete pro své produkty a služby získat nové zájemce, budoucí možné zákazníky? Potřebujete potom tyto lidi přeměnit v platící zákazníky? Použijte svolený marketing. Jak ale lidi poprvé oslovit? Jak zajistit, aby jich co nejvíce odpovědělo na Vaše reklamní sdělení? Jak je požádat o první svolení?

Nespočet rozsáhlých a podrobných studií prokázal, kolik oslovených diváků či čtenářů odpoví na Vaši výzvu k činu, žádost o svolení (pokud ji Vaše reklama vůbec obsahuje):
  • Neadresná nevyžádaná pošta a nevyžádané e-maily (spam): 0,005–0,02 %
  • Televizní a rozhlasová reklama (nikdo Vás o ni nežádal): 0,02–0,15 %
  • Inzerce v tisku, billboardy, bannery (nikdo Vás o ně nežádal): 0,15–0,5 %
  • Adresná přímá, ale nevyžádaná, pošta: 0,5–3 %
  • Svolený (permission) marketing: 3–20 %

Zdroje uvedených čísel: např. www.FindMoreBuyers.com, www.Profirma.de.

Tato čísla ale neříkají kolik lidí, kteří Vám odpoví, potom opravdu nakoupí. Ukázalo se, že při použití svoleného marketingu nakonec nakoupí 10–25 % lidí, kteří Vám odpověděli. Někteří obchodníci výjimečně dosáhli až 35 % odpovědí a z nich 40 % lidí nakoupilo.

Zkuste dnes shlédnout jeden blok reklam v televizi, a počítejte, kolik reklam obsahuje výzvu k činu či žádost o svolení a adresu pro odpověď. Předpokládejme, že reklamy bude pozorně sledovat 200 000 diváků. Kolik lidí po odvysílání reklam odpoví, zahájí s inzerujícími firmami rozhovor, komunikaci? Pokud počítáte jako já, 100–300 diváků odpoví, ozve se těm firmám, které uvedou adresu pro odpověď. Ti ostatní promarní příležitost k získání svolení. Kolik peněz za takovou reklamu zbytečně vyhodili?

Nyní si představte, že máte svolení od 200 000 lidí a můžete jim poslat sdělení, které je očekávané, osobně důležité a významné, týká se lidí. Ano, získáte 6 000–40 000 odpovědí. A co když máte e-mailové adresy a svolení těchto lidí a můžete je oslovovat opakovaně a každého oslovit jeho jménem? Kolik Vás budou taková reklamní sdělení stát?

Rada: Účinnost tiskového inzerátu zvýším:
  • když do něj přidám žádost o svolení (například s e-mailem či webovou adresou pro odpověď)
  • když ho uveřejním v médiu, které má charakter přímého adresného marketingu (například personalizované noviny zasílané do vlastních rukou vybrané cílové skupiny)
  • když je toto médium zasíláno lidem, kteří si ho vyžádali (například předplatitelé, ať již zdarma či za úplatu)
  • když svým inzerátem získám svolení lidí, a mohu je opakovaně přes internet oslovovat, komunikovat s nimi

0 komentářů:

Okomentovat