26. 11. 2008

Obnovit důvěru


Jak používat ideologii v marketingu? Vezměme si příklad z americké politiky.

Americké úřady vloží dalších 800 miliard dolarů do záchrany ekonomiky. Více se lze dočíst česky a anglicky. Tyto peníze nebudou věnovány na nějaký reálný úkol, projekt, výstavbu či práci, ale na „obnovení důvěry.“ Tedy ve jménu víry. Vše ostatní musí počkat.

Svět potřebuje finanční pomoc v mnoha jiných skutečných oblastech. Například na řešení potravinové krize věnuje vyspělý svět jen 2,2 miliardy dolarů. To nemá přednost, to musí počkat. Víra v ekonomiku je mnohem důležitější.

Těch 800 miliard dolarů a veškerý kapitál v ekonomice si představuji jako nepopsatelno a nepoznatelno našich životů, které je příkazem mocnějším, než cokoliv jiného.

Vrátím se zpět k marketingu. Každá ideologie má tři stupně, které jsou vlastně shodné se třemi podmínkami pro budování a fungování hnutí (klanu) zákazníků:
 1. Doktrína. V marketingu je to příběh, cokoliv k uvěření, co vyprávíme zákazníkům. Americký příběh, doktrína zní: máš právo být svobodný, věnovat se svým touhám, realizovat se, tvůrčím způsobem využít svých schopností a prakticky totalitní příkazy: „užívej si, ty smíš, ještě jsi nevyčerpal všechny možnosti, ještě jsi nevyčerpal celý svět.“

 2. Víra. V marketingu je to práce, jakákoliv činnost, kterou zaměstnáváme zákazníky. Ta probíhá v rámci jistých institucí, které obchodník buduje. Bez důvěry v „instituce“ obchodníka nebudou zákazníci nic dělat, nebudou věřit. Těch 800 miliard dolarů má obnovit důvěru v instituce, důvěru ve stroje víry, důvěru v banky, úvěry, hypotéky, jejichž prostřednictvím budou lidé naplňovat americký příběh, a dále se budou snažit vyčerpávat všechny možnosti svých životů.

 3. Rituál, zvnitřnění doktríny a víry v myslích lidí. V marketingu dávám prostor rituálům tím, že spojuji zákazníky navzájem a s obchodníkem. Obama si v tom vede skvěle. Spojil miliony lidí prostřednictvím internetu.
Americká vláda dělá marketing-ideologii dobře a také dobře vede hnutí svých občanů. Jak to děláte vy ve svém podnikání?


25. 11. 2008

Klany, kniha otázek a odpovědí, 1. část


Nedávno jsem slíbil český překlad knihy, kterou si můžete stáhnout v angličtině zdarma. Máte moje svolení tento překlad libovolně používat, šířit, kopírovat, tisknout, umísťovat na web, vkládat do svých prací, přednášet aj. Uveďte však, prosím, vždy mě jako autora překladu, odkaz na tento blog a odkaz na informace o anglickém originálu. Překlad prosím nepozměňujte a neprodávejte. Od Setha Godina mám svolení k překladu. Jedná se o překlad dovolený, ale neodsouhlasený, protože on říká: „neumíme česky.“ V knize je 65 otázek s odpověďmi. Zde jsou první čtyři v češtině:

1. otázka: Proč se lidé spojují v klanech?

Odpověď: Všichni máme základní potřebu, spojovat se s jinými lidmi. Přátelit se, spojovat se s druhými, sdílet zkušenosti, být v kontaktu s aktuální kulturou, trendy a vývojem ve své komunitě. To jsou způsoby a důvody pro spojování se s jinými lidmi. Velmi užitečné může být spojení s druhými, na jehož základě vybudujete dlouhodobý vztah. Ten vás povede vaším životem a pomůže vám cítit se šťastně. Proč se spojovat v klanech? Zde jsou některé důvody:
 • Výhradně společenské: Cítit se méně osamělý a společně s druhými se zabývat společnými zájmy.

 • Hodnotové + společenské: Spojit se s lidmi, kteří uznávají stejné hodnoty určitého společenství.

 • Kulturní a společenské: Sdílet zkušenosti s rodáky ze stejné země, mluvit stejnou řečí a společně zachovávat kulturní tradice.

 • Obchodní a společenské: Vyvíjet vztahy s druhými ve stejném oboru nebo rozšiřovat síť do jiných oborů či trhů.


2. otázka: Co je třeba k vytvoření popudu, impulzu, který vede k utváření klanu?

Odpověď: Reagování, jednání je založeno na činnostech mysli, sklonech (instinktu) a poznání (intuici). Reakce vyžaduje pozornost, uvážení. Spouštěcím podnětem je představa (zpřítomnění si) něčeho. Lidé se do něčeho pustí jen v takovém prostředí, kde je povzbuzováno snění, představy.

Vůdci vymýšlejí svět, kterého by rádi byli součástí, o který by stálo za to bojovat. Vůdci začínají věci uvádět do pohybu (iniciovat) s touto vizí a se všemi emocemi, které rozněcují srdce. Vidí problémy nebo výzvy, které nikdo jiný nevidí, a vedou lidi k tomu, aby s tím dělali něco, co dosud uděláno nebylo.

Chtivost, touha zapaluje iniciativu, víru, usilování, ulpívání, obrovské soustředění na to, po čem lidé touží. Když John Walsh ztratil své dítě, uvedl do pohybu (inicioval) hnutí klanu, které způsobilo velkou změnu. Rodiče, kteří ztratí své děti jednají z hloubi srdce.

Uvádění věcí do pohybu (iniciativa) je výkop míče či jiskra, která zapaluje skutečný oheň. Je to začátek, zrození, život, možnost. Nezačíná vždy třeskem. Uvádějte do pohybu malé věci, a odvaha spouštět velké dílo se dostaví.
Začínejte drobnostmi. Každé ráno vstaňte a uveďte něco do pohybu. Podejte svému sousedovi noviny a řekněte dobré ráno. Zaplaťe mýto či vstupné za toho, kdo stojí za vámi. Napište komentář, vysvětlení na vývěsku někoho, koho neznáte. Pozvěte někoho, koho neznáte na oběd, a potom na akci. To je uvádění věcí do pohybu. Tyto praktiky do vás budou postupně vrůstat, až si bez nich nedokážete představit svůj život. Stanou se vaší mantrou, vášní a posláním.
A na závěr, uvádění věcí do pohybu vyžaduje ochotu snášet, že vypadáte v očích lidí jako pošetilý, hloupý a neinformovaný. Abyste uvedli do pohybu velké věci, opravdu nesmíte nadávat na to, co si lidé o vás myslí.

3. otázka: Kterými největšími chybami mohou vůdci zahubit své klany?

Odpověď: Chyby nejsou hrozné, a nemusí zahubit váš klan. Rozhodující je uznat, že jste udělala chybu, poučit se z toho, a neopakovat ji. Když vůdce věnuje příliš energie tomu, aby nedělal chyby, způsobí stres sobě i klanu, bude se cítit špatně a ztratí nadšení. Takový citový neklid může zahubit klan spíše než nějaká chyba.

Chování a jednání vůdce, které může vést k zániku klanu:

 • Neschopnost poučit se z chyb.

 • Popouzet členy klanu proti jednomu z nich.

 • Zapomenout, že klan má spíše svůj život, a není tedy pobočkou vůdce.

 • Nedelegovat („Jsem začátkem a koncem všech rozhodnutí.")

 • Rozhodovat se spíše podle svého programu, než podle programu klanu.

 • Myslet si, že se nemůže učit od svých členů, a horší je, myslet si, že všechno ví.

 • Přikazovat a kontrolovat, zejména:

  • Omezovat nebo moderovat komunikaci uvnitř klanu.

  • Uplatňovat hierarchickou pravomoc.

 • Být naopak příliš pasivní, stát stranou jako politická frakce a pořádat dostihy, soupeření.

 • Umožňovat dramata tím, že:

  • Poslouchá a odpovídá na pomluvy.

  • Dovolí šířit a rozrůstat fámy.

  • Věnuje čas, energii a zdroje řešení osobních problémů a konfliktů.

  • Svou pasivitou tyto aktivity umožní, tedy i tím, že se jich nezúčastní.4. otázka: Lze se vedením klanu živit? Jak? Mohl by vás motivovat zisk?

Odpověď: Seth Godin napsal:
„Lidé, kteří vydělávají miliony dolarů měsíčně nezačali tím, že to budou dělat pro peníze. Lidé, kteří vydělávají měsíčně haléře, tím začali. Nejlepší, nejvíce se šířící myšlenky žijí pro myšlenky samotné, ne pro dolary."

Je tedy špatné začít budovat klan pro peníze? Je možné dělat něco, co milujete, a dostávat za to zaplaceno? Měla byste se zbavit všech příležitostí, mít osobní příjmy, v souvislosti s vedením svého klanu?

Ne. Měla byste ale pravdivě vnímat svoje skutečné, poctivé důvody pro budování klanu.

Vůdce vyhledává lidi, kteří s ním sdílejí stejnou vášeň, touhu, a poskytuje jim nástroje, aby se klan mohl spojovat a komunikovat.

Teoreticky by mělo všechno fungovat, když se opravdu navzájem ovlivňujete s velkou skupinou lidí, když nalézáte něco, co klan potřebuje a vy mu to můžete poskytnout, nebo když nalézáte něco co potřebuje svět, a váš klan vám může pomoci o tom šířit slovo. Mělo by to fungovat, dokud je to opravdové a pravdivé a v souladu s hodnotami, které vyznává váš klan, a ne jen jako mechanismus, který vám vydělává peníze.

Prodávání zboží (například vstupenky, alba, trička) není to, co vás živí. Živíte se spojováním lidí a tím, že jim dáváte jejich místo ve světě. Je obrovský rozdíl mezi tím, na co se zaměříte. Živobytí, vydělávání peněz je jen příjemným vedlejším efektem toho, když to děláte správně. Je vedlejším efektem, který ale trvá po celou dobu.

Když jste šťastná (nebo když jste člověk, který jde za svým posláním a je strůjcem svého vlastního štěstí), můžete spojit zaměření na zisk s vaší opravdovostí v jeden celek.

Avšak:
 1. Musíte mít účinný ekonomický prostředek k provozu obchodu a dostatečně velký trh, na kterém budete působit.

 2. Musíte mít touhu vybudovat něco pozoruhodného od samého základu a vytvořit něco, v čem můžete být nejlepší na světě.

Pro většinu lidí, kteří se chtějí vydat svou vlastní cestou a vytvořit či vést podnikání založené na touze, je hlavní překážkou skutečnost, že klany se jen zřídka sestaví přes noc. Nemůžete ukončit svoji „opravdovou“ práci ve středu, a uvést do chodu svůj výnosný klan ve čtvrtek. Možná budete mít někoho, kdo vás bude podporovat od úplného začátku a bude vám shánět příznivce. Možná zůstanete u své „opravdové“ práce a po večerech poháněni svou touhou začnete budovat svůj klan. V každém případě vám to zabere čas..., ale bude to tady. Když to doopravdy chcete, je to k mání. Je to řada malých, většinou podobných, krůčků, jimiž založíte bouřlivý oheň, ne z velkých klád, ale z malých třísek. Malé věci se časem nasčítají, a budou se dít velké věci.

Podle Sethovo myšlenky („nejlepší, nejvíce se šířící myšlenky žijí pro myšlenky samotné, ne pro dolary“) je důležité změnit svůj názor z „dělám to pro sebe“ na „dělám to pro druhé, kteří mě pak budou podporovat, abych to mohla dělat pro ještě větší publikum.“ Tím se mění „jdu do toho, a vezmu si svoje“ na „nejprve dám.“

Jakýkoliv zisk pak bude vytvořen poctivě, a váš klan to bude vědět.

Překlad knihy do češtiny

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:21. 11. 2008

Klany: kniha otázek a odpovědí


Desítky dobrovolníků se spojili, pracovali a sestavili tuto knihu:

Klany: kniha otázek a odpovědí, 75 stran. Kniha má skvělý grafický design. Stáhněte si ji zdarma v pdf (anglicky). Knihu můžete šířit, tisknout, ale neprodávejte a nepozměňujte ji, prosím.

Český překlad postupně uveřejňuji na tomto blogu!!!

20. 11. 2008

Kam se ubírá hudební průmysl?


Debbie Levitt právě iniciovala na Triiibes nový projekt We Are Your People. Zve nás do svého nového byznysu. Když sleduje, kam se hudební průmysl ubírá, myslí si, že je třeba se více soustředit na turné a obchodování, to jsou oblasti, kde peníze jdou přímo umělcům.

Rozsáhlou studii na toto téma publikoval také Seth pod názvem The live music talk. Studie je k dispozici také v pdf: On the future of the music business. Stručně: Prodejní model v hudebním průmyslu je mrtvý. Nelze už spoléhat na prodej hudebních nosičů. Seth porovnává včerejšek se současnou realitou a vizionářsky projektuje budoucnost.

Můj spolužák ze střední školy, který provozuje produkční agenturu, se mi nedávno zmínil o klesající návštěvnosti kulturních akcí. Jakou to má souvislost s výše uvedenými aktivitami?

Pracuji na rozsáhlejší recenzi těchto aktivit. Tak někdy příště, už brzy, slibuji...


19. 11. 2008

Aby o mně lidé mluvili, 6. díl (Co lze v ústním marketingu změřit)

Rád bych věděl, když o mně někdo mluví. Dám se tedy do práce. Začnu sledovat a měřit svůj ústní marketing, a hlavně se z něj budu snažit poučit. Co mohu dělat?
 • Zjistit, kdo jsou moji vypravěči, kteří o mně mluví.

 • Sledovat, o kterých tématech mluví, co říkají o mně, o firmě, o zaměstnancích (a budu se snažit napravit to, co se lidem nelíbí).

 • Vyhodnocovat, zda moje nástroje ústního marketingu něco mění

 • Připojit se ke konverzaci
Často je téměř nemožné, dostat z lidí to, co si opravdu myslí. Využiji tedy internet, kde miliony lidí denně zapisují vše, co si myslí. Nejskvělejší na tom je, že mohu téměř okamžitě reagovat, napravovat chyby, měnit taktiku. Na to si nemusím najímat žádnou agenturu pro výzkum ústního marketingu, i když spousta takových existuje.

Znáte Twitter Search? Když navštívíte http://search.twitter.com/, můžete sledovat, co anonymní masy říkají o vás, o vaší značce, firmě, o oblíbených politicích, o čemkoliv. Ke každému hledání si můžete stáhnout RSS, takže víte, co se změnilo.

Je to jako kdybyste se ocitli v nikdy nekončícím setkání skupiny lidí, kteří diskutují o zadaném tématu. Je to velmi chytrý záznamník toho, o čem lidé štěbetají.

Pokud sami používáte Twitter, pamatujte, že vše co tam řeknete, ihned uvidí vaši sledovatelé. Každý kdo hledá, to najde.

Mnoho podrobností o měření ústního marketingu, bezplatných údajů a kontaktů na firmy provádějící výzkum lze získat v Blogu asociace ústního marketingu (anglicky).


Marketing v digitálním věku

Vybral jsem ze Sethovo myšlenek:
 1. Marketing je interakce s lidmi a tvorba produktů, o kterých se lidé rozhodli hovořit.

 2. Obchodníci, kteří jsou plně zaměstnáni tím, aby neudělali žádné chyby, skončí jako nudní, sobečtí a stravující sebe samotné.

 3. Úspěšní obchodníci usnadňují hovořit o tom, co dělají. Lidé se pak rozhodnou o tom hovořit, a myšlenka, zpráva o produktu se šíří.

 4. Sociální sítě nejsou důležité. Důležitá je jedna síť. Důležité je kdo. Ne kolik a ne kde. Obchodníci potřebují hluboké vztahy, a ne dlouhý seznam přátel.

 5. Cílení je v marketingu nešťastný pojem, protože je to pojem lovecký. Lepší pojem je farmaření. Cílem musí být pravidelná péče, šlechtění a spolupráce. Lidé se chtějí podílet na dialogu, a ne abyste na ně ječeli nebo dokonce na ně dělali narážky.

 6. Podcasting je skvělý způsob, jak se do hloubky propojit se svou existující základnou fanoušků.

 7. Nejhorší spam je volat lidem na mobil.

 8. Když je to důležité pro obchodníka, tak to neznamená, že je to důležité pro mě, pro zákazníka.

 9. Vyprávějte správný příběh správným lidem správným způsobem ve správný čas.

 10. Čím méně prostředníků mezi vaší prací a lidmi, kteří by za ni mohli zaplatit, tím lépe.

 11. Jestliže denně neměníte a netestujete svoje landing pages (přistávací internetové stránky), plýtváte cenným časem a penězi. Zkoušejte cokoliv, testujte, měřte. Každá interakce je testovatelná, měřitelná.

 12. Je vzácné, když někdo otevře váš e-mail. Nepromarněte takovou příležitost. Starejte se o něj s láskou, ochraňujte ho, pěstujte si ho, važte si ho.

 13. Když nedokážete přeměnit pět lidí v šílející, blouznící fanoušky, ve fanatiky, v šiřitele vaší myšlenky, proč byste měli být schopni zapůsobit na 5 000? Nezapůsobíte. Jeden člověk v jedné chvíli. Starým způsobem, ale po internetu.

 14. Marketing není reklama! Marketing je co děláte a jak o tom mluvíte. Když opravdu děláte věci, o kterých stojí za to mluvit, lidé o nich budou hovořit, zpráva se bude šířit.

 15. V tom co děláte, buďte nejlepší na světě. Když budete třetí nejlepší v deseti věcech, nikdy neuspějete.

 16. Když tvrdě pracujete na tom, abyste byli jako kdokoliv jiný, uspějete nejspíše v tom, že vás budou ignorovat.

 17. Vůbec nejde o vás, o obchodníky-marketéry. Vůbec! Jde o mě, o zákazníka, o co se starám, o můj příběh, o mé cíle, o můj život. Můžete-li mi takový příběh vyprávět, chci ho slyšet.

 18. Lidé lžou, když se jich ptáte. Nelžou ale tolik, když jim dáte vybrat z připravených odpovědí.

 19. Knihy jsou skvělým prostředkem, jak u někoho spustit proces intelektuální proměny.

 20. Úspěšný obchodník-marketér v dnešním digitálním světě kontroluje co nejméně a dělá co nejméně chyb.

Ať zvon zní Vaší touhou…


Chci pomáhat lidem dělat marketing v digitálním věku…

Slyšte zvon, příběh o touze, o účinném marketingu v digitálním věku (v době internetu, Googlu, mobilů, sociálních sítí). Tím příběhem žiji. Ať přináší radost i Vám, ať zvon zní i Vaší touhou...
 1. Inzerát je pokus o vstup do tří druhů vztahů s Vašimi zákazníky. Vstupujte do nich!

 2. Marketing je ideologie. Staňte se nejlepšími ideology. Získáte obrovskou moc, můžete změnit svět. Každá ideologie má tři stupně. Budujte je!

 3. Veďte hnutí svých zákazníků. Pro vznik a fungování hnutí jsou nutné tři podmínky. Vytvářejte je!

 4. Úspěšný (pozoruhodný) produkt vyrůstá z příběhu. Pečujte o něj třemi způsoby!


Rovnice: 3 způsoby péče o příběh = 3 podmínky pro hnutí = 3 druhy vztahů = 3 stupně ideologie:

1. Vytvářejte příběh

a předkládejte ho svým fanouškům-zákazníkům. Příběh je:
 • Doktrína, cokoliv k uvěření, myšlenka, idea, rozum, slovo, logos.

 • Manifest: kdo jsme, co chceme změnit, kam chceme dospět, co se má udát nového, jak chceme docílit změny.

 • Konkrétní vize budoucnosti, něčeho nového a změny a způsob jak se tam dostat. Jsme znuděni dneškem, chceme budoucnost.

 • Výzva zvyklostem, pravidlům, představám a stávajícímu stavu a touha je zbořit, narušit, změnit.

 • Touha po sounáležitosti, po smyslu existence. Chceme někam náležet, být součástí něčeho, co nás přesahuje.

 • Přeměna sdíleného zájmu v naléhavé vášnivé poslání, dílo, misi, motivaci, touhu po změně, touhu něco dělat, vydat se a jít po cestě.

 • Systém myšlenek a jednání, kterým se hnutí řídí. Rámec orientace a objekt oddanosti. Aktivní řád, identita, konvence.

 • Naděje, náboženská struktura, rovnost (égalité), uznání individuální autonomie závislé na intersubjektivním souhlasu. Vstupujte inzerátem do těchto vztahů!

2. Spojujte lidi

a budou Váš příběh sami šířit, vyprávět druhým:
 • Vytvářejte spojení mezi zákazníky navzájem, mezi Vámi a zákazníky a mezi hnutím zákazníků ostaním světem. Dejte jim nástroje, aby to měli snadné. Využijte internet, mobily, sociální sítě…

 • Dejte prostor rituálům zákazníků.

 • Učte zákazníky komunikovat.

 • Inzerátem vstupujte do společenského vztahu lásky, sociální struktury a spravedlnosti, rozdílnosti (fraternité), uznávání subjektivních potřeb zákazníků.3. Umožněte lidem věřit,


to znamená něco dělat, aby to rostlo. Něco dělat, to jsou Vaše páky, stroje víry:
 • Přeměňujte příběh, vášnivý cíl ve výsledky.

 • Převádějte ducha, atmosféru a prostředí hnutí zákazníků na výsledky, které posilují vědomí, že hnutí má smysl.

 • Působte na hnutí, aby rostlo a získávalo nové členy.

 • Staňte se impresáriem, manažerem. Impress (anglicky) znamená zapůsobit, ovlivnit, vtlačit, účinek, vliv, tlak. Vynaložte úsilí, jednejte, mějte vliv.

 • Způsobujte jednání, aktivitu, tvorbu hodnot. Umožňujte zákazníkům vynaložit na něco vliv či sílu. Iniciujte (uvádějte do pohybu) například projekty, otázky a odpovědi, případové studie…

 • Vytyčujte pokrok, změnu a umožněte zákazníkům k tomu přispívat. Například: blogovat, sdílet videa a fotografie, přispívat do diskuzních fór, koordinovat a spojovat ostatní členy...

 • Inzerátem vstupujte do společenského vztahu víry, charakteru člověka, multikultury (liberté), uznání (spravedlnost při) výkonu, politického rozhodnutí.

Na horním obrázku je: Großglockner (3 798 m n. m.), nejvyšší hora Rakouska z bivaku Ali Lanti pod Keeskogelem (2 663 m n. m.)

18. 11. 2008

Prodáváme domorodcům?

Nazvěme skupinu zákazníků se stejným pohledem na svět domorodci. Pro marketingovou strategii si vezměme příklad z multikulturalismu. To je ideální forma ideologie dnešního světa.

Ke každé místní kultuře se přistupuje jako k „domorodcům,“ jejichž móresy, zvyky, nepsaná pravidla se mají studovat, zkoumat a hlavně respektovat (a tím potvrzovat svoji nadřazenost).

Je to druh ideologie bez ideologického centra, bez vlastní kultury ideologa-marketéra-obchodníka. (Z takového prázdného místa bez kultury lze být snadno rasistou! Kulturu domorodců-zákazníků nelze totiž porovnávat s kulturou ideologa-obchodníka.) Každou místní kulturu (skupinu zákazníků) je třeba kolonizovat, ovládnout. V domorodcích se vzbuzuje touha po uznání jejich výkonu, toho, co dělají. Jejich výkon však nemá být nikdy uznán, touha nemá být nikdy naplněna.

Naplněná, uspokojená touha už není zisková, není totiž už touhou a mizí. Je proto třeba vychovávat hysterické domorodce-zákazníky, kteří stále kladou otázky, stále si stěžují, že jejich výkon není uznáván. Jestliže je existence (smysl života) hysterických domorodců-zákazníků závislá na touze po uznání jejich výkonu, v okamžiku, kdy bude jejich výkon uznán, zanikne i jejich existence, smysl života.

Při prodeji domorodcům pečujme tedy o tři ideologické stupně:
 1. Dejme jim doktrínu, myšlenku k uvěření, vášnivý cíl, touhu po novém, po změně. V případě multikulturalismu: respektuji Vás, zajímám se o Vás, podrobně se Vámi zabývám. Z doktríny vyšlechtěme svůj produkt, který chceme prodávat.

 2. Dejme jim víru, to znamená, umožněte jim něco dělat: zorganizujme jim nejrůznější aktivity a působme na ně, aby se jich zúčastnili, aby přetvářeli naši doktrínu ve výsledky.

 3. Umožněme jim vykonávat rituály a dejme jim k tomu prostory a nástroje: spojujme domorodce-zákazníky s námi, s ideology-obchodníky a spojujme domorodce navzájem mezi sebou, pomocí internetu, v sociálních sítích, při společenských akcích, slavnostech, setkáních. Učme domorodce-zákazníky, jak komunikovat a jak zvyšovat svoji prestiž zvyšováním prestiže a statusu druhých, uznáváním jejich subjektivních potřeb.
Jak je to ale s etikou prodávání domorodcům? Domnívám se, že pro to nelze stanovit žádná pravidla. Zbývá jen věřit, že převáží většina takových ideologů-obchodníků, ze kterých vytrysknou přirozené hranice, kam až lze zajít.

Nezdá se Vám, že máme obrovskou moc? Nemyslíte, že tou mocí, silou je marketing-ideologie, kterým můžeme změnit svět. Díky internetu, mobilům a sociálním sítím má dnes takovou moc prakticky každý. Nemají sami domorodci díky tomu stejnému také obrovskou moc? Kdy si to uvědomí kritické množství lidí, které změní svět k lepšímu? Anebo svět zahubí? Kdy budou dnešní vládcové světa díky tomu bezmocní? Anebo jsou už dnes?

8. 11. 2008

Hnutí zákazníků

Je váš marketing neúčinný? Předělejte ho od základů, a místo starého neúčinného marketingu veďte hnutí svých zákazníků. Americký senátor Bill Bradley vymezuje tři nutné podmínky pro vznik a fungování hnutí:
 1. Vyprávění, příběh o tom kdo jsme a jakou budoucnost chceme uskutečnit.

 2. Spojení a komunikaci mezi členy hnutí navzájem, mezi členy a vůdcem hnutí a mezi členy a ostatními lidmi mimo hnutí.

 3. Něco dělat (čím méně omezení a překážek, tím lépe).
Marketéři obvykle nedělají nic, a pokud vůbec něco dělají, nejčastěji zanedbávají třetí podmínku.

Něco dělat, aktivita, to je přeměna sdíleného zájmu ve vášnivý cíl, touhu po změně. Převádějte ducha, atmosféru a prostředí hnutí na výsledky, které posilují vědomí, že hnutí má smysl. Působte na okolí. Staňte se impresáriem. To je odvozeno od anglického slova impress: zapůsobit, ovlivnit, vtlačit, účinek, vliv, tlak. Vynaložte úsilí, jednejte, mějte vliv. Způsobujte jednání, aktivitu, tvorbu hodnot. Umožněte zákazníkům něco dělat, aby to rostlo. Umožňujte vynaložit na něco vliv či sílu. Iniciujte například projekty, otázky a odpovědi, případové studie. Vytyčujte pokrok, změnu a umožněte členům k němu přispívat (napříklat blogovat, sdílet videa a fotografie, přispívat do diskuzních fór, koordinovat a spojovat ostatní členy).

První bod, vyprávění, příběh to je změna, něco nového, doktrína k uvěření, idea, identita, konvence. Je to sdílený zájem, motivace. Je to naléhavé vášnivé poslání, mise. Je to výzva zvyklostem, statu quo, který chceme zbořit, zničit, narušit, změnit. Je to touha po změně pravidel, boření představ. Je to příběh o budoucnosti a změně. Jsme znuděni dneškem, chceme budoucnost. Je to konkrétní vize budoucnosti a způsob jak se tam dostat.

A členové hnutí? To jsou lidé, pro které pracuji, s nimi pracuji a oni pracují pro mě. Jsou to lidé, kteří mohou skutečně něco změnit, kterým se líbím, se kterými si rozumím.

2. 11. 2008

Co nevíte?

Seth před třemi roky publikoval následující seznam, dnes ho doplnil a nabádá nás, abychom se nezdráhali ho jakkoliv šířit či používat... Všechny body v něm prý dnes platí ještě více než tehdy. Nezdráhám se tedy, a přináším vám volný překlad z angličtiny:

Co ví každý dobrý marketér, obchodník:
 1. Očekávaná, osobně důležitá a pro zákazníky významná reklama vždy účinkuje lépe než nevyžádané sdělení, spam.

 2. Dávat sliby, které plníte, je skvělý způsob, jak budovat značku.

 3. Vaši nejlepší zákazníci mají mnohonásobně vyšší hodnotu než zákazníci průměrní.

 4. Podíl na peněžence zákazníka je opatření mnohem účinnější, ziskovější a snadnější, než podíl na trhu.

 5. Marketing začíná předtím, než vytvoříte produkt.

 6. Reklama je jen symptom, projev, taktika. Marketing je velmi mnohem více.

 7. Nízká cena je skvělý prostředek k prodeji komodity. Je to účinné, marketing to však není.

 8. Konverzace mezi lidmi na vašem trhu probíhá, ať se vám to líbí nebo ne. Dobrý marketing podněcuje ten správný druh konverzace.

 9. O pozoruhodných produktech se mluví.

 10. Marketing je způsob, jakým vaši zaměstnanci odpovídají na telefonáty a jakým písmem vyplňují účtenky a záruční listy.

 11. Většinu lidí neoklamate. A ti oklamaní o své zkušenosti mluví.

 12. Dobří marketéři nevidí v marketingu výdaje, ale investici.

 13. Lidé nekupují, co potřebují. Kupují, co chtějí.

 14. To není vaše starost. Vaše zákazníky to však nezajímá.

 15. Lidé chtějí něco navíc, zvláštní emoční přídavek. Ten získají, když koupí něco, co milují.

 16. Marketing mezi podniky je jen marketing zákazníkům, kterým se přihodilo, že podnik platí, co oni chtějí.

 17. Tradiční způsoby přerušování (vyrušování) zákazníků, televizní reklamou, stánky na veletrzích nebo nevyžádanou poštou, ztrácejí svoji nákladovou účinnost. Naopak se ukazuje, že velmi dobře fungují nové způsoby šíření myšlenek (blogy, RSS kanály založené na svolení, zákaznické kluby příznivců).

 18. Lidé na celém světě, lidé všech příjmových úrovní, odpovídají na marketing, který slibuje a uspokujuje základní lidské touhy.

 19. Dobrý marketér vypráví příběh.

 20. Lidé jsou sobečtí, líní, neinformovaní a netrpěliví. Z toho vycházejte, a budete velmi příjemně překvapeni, co objevíte.

 21. Účinný marketing je ten, o kterém se lidé rozhodli, že si ho budou všímat.

 22. Příběhy jsou účinné, když jsou v souladu (rezonují) s pohledem na svět lidí, kterým je vyprávíte.

 23. Vyberte si své zákazníky a zbavte se těch, kteří poškozují vaši schopnost vyprávět lidem váš opravdový příběh.

 24. Produkty pro kohokoliv jen zřídka kohokoliv zasáhnou.

 25. Žít a dýchat autentickým příběhem je nejlepší způsob jak přežít ve světě přeplněném konverzací.

 26. Marketéři jsou odpovědní za vedlejší efekty, které způsobují jejich produkty.

 27. Cestu k úspěchu si velmi zkrátíte, když zákazníkům připomenete příběh, který znají a kterému důvěřují.

 28. Dobří marketéři měří.

 29. Marketing není záchranka, pohotovostní služba, ale plánovaný a promyšlený výkon, který začíná dlouho předtím, než cokoliv vyprodukujete, a končí teprve až všechno ukončíte.

 30. Jeden zklamaný zákazník má cenu deseti nadšených.

 31. V Google-světě vyhrávají nejlepší (ve svém a v jejich světě) častěji a více.

 32. Většina marketérů vytvoří „dost dobré,“ a pak už nic. Ti nejlepší vždy „dost dobré“ překonají.

 33. Dnes je mnohem více bohatých lidí, než dříve, a požadují, abyste o každého z nich pečovali jinak.

 34. Firmy, které jednají přímo se svými koncovými zákazníky, získávají výhodu (aktivum) pro budoucnost.

 35. V sociálních médiích můžete běhat kratší tratě, ale ne dlouho.

 36. Marketing děláte, když lidi najímáte, když je propouštíte, když poskytujete technickou podporu a také když posíláte obchodní dopis.

 37. Blogujte! Udělá to z vás lepší marketéry, pokorné a skromné při psaní.

Vědět co dělat je úplně něco jiného než to doopravdy dělat.