29. 9. 2009

Google SideWiki: pravidla hry se zásadně mění

*

Dnes dopoledne byl na tyinternety.cz publikován můj nový článek: Google SideWiki: pravidla hry se zásadně mění, http://www.tyinternety.cz/udalosti/google-sidewiki-pravidla-hry-se-zasadne-meni-238.

Teď píšu svůj první WikiKomentář ke stránce, která mi oznamuje, že se instalace lišty Google Toolbar s funkcí WikiKomentáře v prohlížeči Firefox zdařila. Zároveň zaškrtávám možnost „Také zveřejnit na mém blogu,“ a jsem zvědav, co se stane.

A co se stalo?

WikiKomentář se sám uveřejnil na tomto blogu ve formě předchozího textu.

Součástí textu byl i tento odkaz: pokud vám někdo pošle podobný odkaz na WikiKomentář, jako je tento (klikněte na „odkaz“ na začátku věty), nepotřebujete mít nainstalovanou lištu Google, a komentář si můžete prohlédnout.

Dále jsem přímo z WikiKomentáře zvolil možnost „sdílet na Twitteru,“ a dopadlo to takto.

Také jsem vyzkoušel možnost „sdílet na Facebooku,“ a toto se samo objevilo na mé zdi:

wikikcomment_on_facebook

WikiKomentáře lze prohlížet i z Google Chrome

Návod jak na to je v článku Use Google Sidewiki without the Google Toolbar (labnol.org). Z Google Chrome zatím WikiKomentáře psát nelze.

Photo credit roland.

*

Reblog this post [with Zemanta]

22. 9. 2009

Jak sledovat žhavá témata (trending topics) na Twitteru

*
Steve Rubel spustil službu, pomocí které můžete začlenit sledování témat, o kterých lidé nejvíce na Twitteru mluví (trending topics), do své naslouchací stanice (v mém případě je to Google Reader). Buď můžete na Twitteru následovat @Tweetertrends nebo si přidejte do své čtečky RSS tento kanál. V Google Reader to uděláte tak, že kliknete na modré tlačítko „Plus - přidat odběr“ (viz následující obrázek), a vložíte tam tento odkaz na kanál. (Služba využívá Dapper, Feedburner a Twitterfeed.)


*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Adresář internetových služeb AddThis

*
AdThis spustili stránky, kde najdete 155 internetových služeb a sociálních médií s podrobným popisem. Jednotlivé služby můžete porovnávat, podle toho, jak jsou oblíbené v jednotlivých zemích světa. Pro každou zemi se vám vygeneruje žebříček dvaceti nejoblíbenějších služeb.


*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

21. 9. 2009

Všichni mě chtějí...

Cos stalo, že si na mě chlapci a děvčata, soudruzi a soudružky najednou vzpoměli?

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

10. 9. 2009

Odkazy na nové články

*
Na tyinternety.cz jsem publikoval následující nové články:

Squidoo: strategie pro marketing budoucnosti

Squidoo jsou jedny z největších internetových stránek na světě. Jsou příkladem skvěle fungující marketingové strategie, kterou můžete snadno na internetu... více

10.09.2009 Rubrika: Sociální sítě

Storystreaming. Jak z vašeho publika udělat tvůrce

Storystreaming je další „velkou novou věcí“ v blogování a v sociálních médiích. Díky snadno ovladatelné bezplatné aplikaci Posterous to můžete... více

08.09.2009 Rubrika: Média

Kolik příspěvků posílat do sociálních sítí?

Kolika příspěvky denně byste měli „krmit“ své sociální sítě, abyste co nejúčinněji získávali důvěryhodnost, vliv a moc? více

04.09.2009 Rubrika: Sociální sítě

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Internet je stroj na spojování, který vyloupil celý reklamní průmysl

*

V následujícím YouTube videu to říká publicista Jeff Jarvis, autor knihy „What Would Google Do?

„Každý má tendenci, vidět internet podle vlastních představ. Média ho vnímají jako médium, obchodníci ho vidí jako obchod. Ne! Internet je stroj na spojování, který vyloupil celá odvětví, obzvláště obor reklamy. Vztah mezi firmou a zákazníkem je ideální, když je přímý, bez žádných prostředníků. Proto reklama selhává, je prohrou. Když nemáte dobré vztahy se zákazníkem, musíte použít reklamu. Přímé vztahy jakékoliv prostředníky zneschopňují, v reklamě, v obchodě, v prodejnách. Přímé vztahy jsou mnohem životaschopnější a účinnější. A tyto vztahy jsou dnes aktivovány díky odkazům, vyhledávání a komunikaci na internetu.“

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

*

8. 9. 2009

Kdy zanikne internetová (a tisková) inzerce?

*
Dnes jsem našel na Lupě pěkný graf o poklesu reklamního trhu:

Picture_25-125233315798903.png
Není to podobné grafu, který mám už půl roku jako pozadí plochy svého počítače?

Where is everyone?
Z tohoto grafu je patrné, co všechno v roce 2020 zanikne: noviny, rozhlas, televize, webové stránky a blogy. Můžete si prohlédnout i dalších deset podrobnějších grafů a přečíst podrobný komentář v angličtině o historii a budoucnosti sdělování a sdílení informací, který napsal Thomas Baekdal.

Tento názorný graf ukazuje, jaká média v které době lidé používali, a předpověď, co budou používat do roku 2020. Když kliknete na obrázek, můžete si stáhnout jeho větší verzi nebo pozadí plochy počítače světlé a tmavé.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

7. 9. 2009

Proč se kšeftuje se sociálním kapitálem

Sociální kapitál je: módní pojem (pojmová pomůcka), pomocí kterého bychom údajně měli porozumět:
 • vlivu sociálních sítí a norem na lidské životy
 • soudržnosti komunit (co drží lidi pohromadě)
 • regulaci komunit (aby lidé spolu vycházeli)
 • stabilitě komunit (jejich přetrvávání v čase)
 • pocitům štěstí lidí
 • ekonomické výkonnosti společnosti
 • vztahům mezi lidmi
 • normám společnosti
 • odměnám za dodržování norem
 • trestům za překračování norem
 • úrovni důvěry ve společnosti
 • confidence (mimorozumové důvěře)
 • trust (důvěře založené na rozumu)

3891365610_71d6b4a439.jpg

Sociální kapitál jsou zdroje druhých lidí, které můžeme mobilizovat ve svůj prospěch, když jsme s těmito lidmi propojeni (Bourdieu).

Sociální kapitál je:
 • hustota neformálních kontaktů a početnost členství v aktivních spolcích a občanských sdruženích (Putnam)
 • fungující vzájemnost, pestré předivo meziosobních vztahů, které funguje na základě norem reciprocity a v ovzduší vzájemné důvěry meziosobní či generalizované (Putnam)
 • ctnost (prvek) tradiční, předmoderní komunity
 • vlastnost nadosobní sociální struktury
 • vstřícná a vzájemná pospolitost
 • trvalá a institucionalizovaná síť vztahů mezi lidmi, kteří se navzájem znají a uznávají
 • síť konexí (vlivných, výhodných spojení) a známostí mezi lidmi
 • síť vztahů privilegovaných osob, sdružených v prestižních a výlučných klubech
 • síť klientských vztahů
Sociální kapitál není:
 • síť jakýchkoliv známostí
 • majetek nemajetných, díky němuž se mohou podílet na demokracii
 • výtvor, vzniklý na základě racionálního rozhodnutí jednotlivce
Sociální kapitál vyrůstá z norem společenství (nejsou to výhradně individuální vlastnosti) a ze sociálních ctností (Fukuyama):
 • loajalita
 • otevřenost
 • spolehlivost
 • spolupráce
Sociální kapitál slouží k:
 • pospojování zlomků fragmentované společnosti
 • maximalizaci osobního prospěchu, k dosažení vytyčených cílů, a k snížení nákladů na jejich dosažení (Coleman)
Steve Rubel si všiml: „Do očí bije úměra mezi finanční výkonností a zapojením v sociálních sítích. Sociální kapitál tvoří ti, kteří inovují včas, často a skvěle.“

Ideologie sociálních sítí tvrdí,:

 • že sociální kapitál má lidem pomoci zajistit se ve společnosti, kde selhaly či zeslábly jiné formy zajištění, které doposud poskytovaly velké organizace a stát (vzdělání, pomoc v nouzi, zdraví).
 • že se lidé mají zajistit sami budováním sítí svých vztahů.
 • že sociální kapitál má zásadní význam pro integritu, regulaci a stabilitu společnosti.
 • že aktivní sítě jsou tvůj kapitál, a že máš do nich investovat.

V sociálních sítích se střetává lidská naivita (nerozum) s chladnou vypočítavostí (rozumem) mnoha způsoby:

 • Co když si vybuduji síť vztahů, a stanu se pak na té síti existenčně závislý? A co když ti nejmocnější v síti, na které jsem závislý, využijí vztahů v síti ke svému prospěchu a k nekalým cílům, které odhalí, až lidé nebudou schopni ze sítě odejít?
 • Lidé vstupují do (sociálních) sítí vztahů motivováni ctnostmi tradičních komunit (pospolitost, kongruence, empatie, pozitivní přijímání, spolupráce, přispívání) a zároveň se střetávají s ryze sobeckými a zištnými zájmy jednotlivců.

Když si tedy vše, co jsem výše uvedl, spojím se stránkami „Social Capital Markets 2009,“ a když si na těch stránkách projdu seznam sponzorů (zaujala mě zvláště údajně nezisková Kiva), potvrdí to opět moji domněnku, že pojem sociální kapitál je skvělou fintou pro velice výnosné aktivity těch nejbohatších na naší planetě.

Foto: jurvetson
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

5. 9. 2009

Postřehy z konference "Future Influence Summit"

*
Konference „Future Influence Summit“ se konala souběžně v San Franciscu a v Sydney a obě místa konání byla propojena multimédii. Zde je hrstka postřehů:
 • 80 % komunikace je neverbální a 90 % konverzací o produktech a službách probíhá offline
 • Brian Solis nazval komunitu, která používá sociální média, ego-systémem
 • celé jedno odvětví hraje „Google hru“
 • začínají se objevovat nástroje na přesné měření vlivu, a odvětví reklamy marketingu upouští od měření publika (zásah, opakování), a přechází k měření vlivu
 • lidem z komunity, která sdílí stejné zájmy, lze důvěřovat, ale tuto důvěru nelze přenést jinam
Závěr: Zdá se, že se dnes marketingu nemluví o ničem jiném než o hraní vlastní hry uvnitř úzce vymezených komunit, a o získávání vlivu a důvěry uvnitř těchto komunit. Solisův pojem „ego-systém“ je založen na mnoholetém sociologickém výzkumu komunit zákazníků, a potvrzuje to, že uvnitř sociálních sítí je velmi snadné manipulovat lidmi za účelem získávání důvěry a vlivu.
*  

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Anglicko-český výkladový slovník svoleného marketingu

Pojmy, které by měl znát každý obchodník

Téměř v každém oboru lidské činnosti používají lidé, odborníci i praktici, řadu odborných a zvláštních výrazů, aby se navzájem dorozuměli. Svolený (permission) marketing přebírá řadu pojmů z oborů marketingu, internetu a komunikace mezi lidmi.

Svolený marketing lze používat i bez internetu. Internet ale svolenému marketingu dává zcela novou sílu a význam. Kdo chce tuto obrovskou sílu zapřáhnou ve svůj prospěch, se bez znalostí a odborných termínů internetu neobejde.

Svolený marketing je ukázněným a předem naplánovaným procesem, slušným a uctivým rozhovorem se zákazníky. Cílem tohoto procesu, rozhovoru, je dorozumění se zákazníky. Proto „svolení obchodníci“ potřebují termíny a znalosti oboru komunikace mezi lidmi.

S následujícími pojmy se setkáte, až se ponoříte do procesu svoleného marketingu, až budete vstupovat do vztahů se zákazníky, až budete připravovat pobídky, až budete žádat o svolení a až si budete se zákazníky vyměňovat emoce, sdělení nebo činnosti.

Na konci procesu svoleného marketingu změříte výsledky svého úsilí a jeho přeměnu v zisk. Věřím, že potom už budou následující pojmy pro Vás naprostou samozřejmostí.

English-Czech Dictionary of Permission-Based Marketing

Anticipated; Personal; Relevant. Očekávaný (lidé se těší, že od vás sdělení uslyší); osobně důležitý (sdělení mají přímý vztah k jednotlivci); významný, týkající se (marketingový proces se týká toho, jde v něm o to, o co se zákazník zajímá). Tyto tři pojmy jsou základním tažným trojspřežím svoleného marketingu.

Audience. Publikum, diváci. Publikum vyberete z lidí, se kterými jste navázali vztah, a kteří Vám sdělili, co od Vás očekávají, co je pro ně osobně důležité a co pro ně má význam, co se jich týká. Lidé v publiku mají přibližně stejnou úroveň očekávání a Vaše následující sdělení pro ně budou přibližně stejnou měrou důležitá a významná. Publiku tedy můžete předat přibližně stejné sdělení, údaje či zprávu.

Bait. Lákadlo, pobídka. Odměna za pozornost, čas a energii zájemce nebo budoucího možného zákazníka a povzbuzení k účasti v programu svoleného marketingu. Bez sobeckého a zištného důvodu se lidé do programu nepřihlásí, na Vaše sdělení neodpoví. Viz také Incentive.

Campaign. Kampaň. Kampaň je setkání, schůzka nebo událost, při které dochází k žádosti o komunikaci. Během kampaně dochází mezi obchodníkem a zákazníkem k výměně sdělení, emocí nebo činností. Kampaň je základním stavebním prvkem vztahu se zákazníkem. Vztah se skládá z řady kampaní, tedy setkání, událostí či schůzek. Ve svoleném marketingu má kampaň jiný význam, než tradičně chápaná reklamní kampaň, která je pouze řadou jednosměrných sdělení, od obchodníka k zákazníkovi. Kampaň ve svoleném marketingu je žádost o komunikaci a komunikuje pouze ten, kdo byl osloven, nikoliv ten, kdo oslovuje. Viz Communication.

Clutter. Svět přeplněný reklamou, přeplněná reklamní džungle. Přeplněnost světa reklamou způsobuje, že lidé nevěnují reklamním sdělením pozornost. Tento nedostatek se obchodníci pokoušejí překonávat ještě větším množstvím reklamních sdělení. Tím ale ještě více přeplňují svět reklamou a nedostatek pozornosti zákazníků se ještě zvětšuje. Výsledkem je, že reklama už nefunguje tak, jak jsme byli zvyklí. Cestu z tohoto bludného kruhu ukazuje svolený marketing.

Comity. 1) Zdvořilost, uznání, úcta. 2) Dorozumění, shoda. Comity je proces. Zatímco svolení je to, co nám dává zákazník, Comity dáváme zákazníkovi my, obchodníci. Zákazníka pobízíme zdvořilostí, uznáním a úctou. To vede k dorozumění a shodě. Cílem tohoto procesu je vzájemný vztah, rozhovor a komunikace (viz Communication) mezi zákazníkem a obchodníkem.

Comity marketing. Marketing dorozumění. Marketingový postup, proces, který využívá znalostí komunikace mezi lidmi a řídí se jednoduchými, ale účinnými pravidly.

Conversion. Konverze. Konverze je přeměna vztahu se zákazníkem v zisk. Konverze je měřítkem úspěšnosti Vašeho vztahu se zákazníkem. Konverzi lze vyčíslit jako počet nebo procento lidí, kteří dospěli ke konečnému cíli celého procesu a nakoupili. Počet nebo procento těchto lidí můžete vztáhnou a poměřit s celou řadou událostí. Počet nakupujících můžete například porovnat s počtem lidí, se kterými jste navázali vztah nebo s počtem lidí, které jste na začátku poprvé oslovili nebo s počtem lidí kteří odpověděli na první oslovení nebo s počtem lidí, kteří převzali Vaši pobídku.

Communication. Pojem komunikace ve svoleném marketingu neznamená sdělení, údaj, zprávu, reklamu ani reklamní sdělení. „Svolený obchodník“ důsledně upouští od překladu anglických slov Communication a Information (viz) jako komunikace a informace. Pro pochopení postupů svoleného marketingu je tato skutečnost rozhodující. Svolený marketing nezná slova komunikace a informace tak, jak jsou obecně chápána. „Svolený obchodník“ slovo komunikace zcela vypouští ze svého slovníku a slovo informace používá v úplně jiném významu. „Svolený obchodník“ pojem „komunikace“ chápe a používá následujícím způsobem. Když „svolený obchodník“ myslí komunikace, tak říká:

 • Vzájemný rozhovor
 • Sdělovací prostředek (médium) lidských vztahů.
 • Vnímání, očekávání, kladení požadavků (zapojení, angažování druhého). Očekávání je poháněno osobní péčí.
 • Přeměna sdělení, dat, údajů, zpráv či reklamních sdělení (viz Message) v informace. Výsledkem této přeměny jsou sdělení, data, údaje či zprávy obohacené o důležitost a účelnost. Teprve výsledkem této přeměny jsou informace (viz Information).
 • Dorozumění a vzájemné pozměnění vnitřních kontextů (souvislostí) lidí v mysli, ve vědomí i v nevědomí.
 • Činění něco společným ve vzájemném kontaktu.
 • Dorozumění, zdvořilost, shoda, uznání, úcta (viz Comity).

Cross-selling. Firma získá svolení zákazníků, aby jim mohla nabízet a prodávat určitý produkt. Těmto zákazníkům potom nabízí další odlišné produkty, aniž by k takovému nabízení získala svolení. Cross-selling je nevyžádaná zpráva, reklama, sdělení, a do svoleného marketingu nepatří. K nabízení a prodávání dalších odlišných produktů musí „svolený obchodník“ získat nové svolení. O toto svolení musí jasně a jednoznačně požádat.

Current Value of Customer (CVC). Současná hodnota zákazníka. Hodnota v penězích, která je součtem všech jeho nebo jejích budoucích nákupů a svolení. Porovnejte s Lifetime Value (LTV).

Deployment. Rozeslání e-mailových sdělení.

Frequency. Opakování. Obchodník, který nedokáže doručovat svá sdělení zákazníkům opakovaně a levně, neobstojí ve stále sílícím souboji o jejich pozornost. Často citovaná poučka říká, že sdělení je třeba opakovat 27krát, aby se „vsáklo“ do zákazníka.

Incentive. Pobídka, motiv, podnět. Viz také Bait.

Information. Informace. Informace jsou sdělení, údaje, data či zprávy obohacené o důležitost a účelnost. K tomuto obohacování jsou potřebné znalosti. „Svolený obchodník“ nepoužívá slovo informace pro sdělení, data, údaje či zprávy. „Svolený obchodník“ proto nevkládá do reklamy informace, ale sdělení, data, údaje či zprávy. Informace vznikají teprve až v lidském vědomí, až po obohacení sdělení, dat, údajů či zpráv o důležitost a účelnost. Informace nelze předat, informace musí vzniknout v lidském vědomí.

Interaction. Ovlivňování zákazníka, vliv, vazba, vztah. Viz také Rapport a Relationship.

Interrupt. Přerušovat lidi v tom, co dělají a na co myslí. „Obchodník přerušitel“ (viz Interruption Marketer) lidi přerušuje, vyrušuje, ruší, překáží jim, skáče jim řeči, vadí jim, dočasně je zastavuje.

Interruption Marketer. „Obchodník přerušitel“ přerušuje lidi v tom, co dělají a na co myslí.

Interruption Marketing. „Marketing přerušení“ je proces, postup, který využívá k získání pozornosti přerušování lidí v tom, co dělají a na co myslí.

Landing. Přistání. První kontaktní (přistávací) místo, kam se zájemce nebo možný budoucí zákazník odebere na základě toho, když ho poprvé oslovíte. Pro přistání se používají také slova Bounce, Jump, Splash.

Landing Page. Internetová stránka na kterou odkazujete (směřujete) lidi, které jste poprvé oslovili. Obsahem Landing Page je obvykle žádost o svolení, první dotazy, nabízení či předávání pobídky, scénář, plán, osnova nebo nabízení vztahu či přihláška do vztahu. Obsahem Landing Page může být i pozvánka k rozhovoru či schůzce a k jejich opakování.

Lead. Zájemce, možný budoucí zákazník, který se dosud nezměnil v platícího zákazníka nebo klienta. Partner, který má vedoucí roli ve hře, v procesu, v programu svoleného marketingu. Záchytný bod, vodítko, klíč, stopa, naděje, tip, námět. Člověk, který se jeví vhodným, nadějným, který naznačuje, na kterého vsadíte. Člověk, který má tendenci, sklon směřovat, mířit k nákupu. Viz také Prospect.

Leverage. 1) Zužitkovat, využít. Například, svolení využít k seznámení s produktem. 2) Zlepšit, pozvednout, zvýšit. Například, zvýšit úroveň svolení. 3) Způsobit, ovlivnit. 4) „Přehodit páku.“ Vztah přeměnit v zisk.

Lifetime Value (LTV). Celoživotní hodnota zákazníka. Hodnota v penězích, která je součtem všech jeho nebo jejích minulých a předpokládaných budoucích nákupů a svolení. Porovnejte s Current Value of Customer (CVC).

Marketing. Marketing, marketingový proces, podnikatelská funkce (proces, konání, činnost, působení, úkon). Cílem marketingu je „výroba zákazníka,“ zbavení se prodejní činnosti, poznání zákazníka a porozumění mu tak dobře, aby se produkty „prodávaly samy.“ V procesu marketingu zjišťujeme co chce zákazník kupovat a jaké potřeby a hodnoty zákazník vyžaduje.

Message. Zpráva, sdělení, data, údaje, marketingové sdělení, reklamní sdělení, reklama. Message nejsou informace (viz Information).

One-to-One Marketing. Marketing jeden jednomu (jeden k jednomu).

The One to One Future. Budoucnost jednoho k jednomu. Kniha: Peppers, Don & Martha Rogers (1993), The One to One Future: Building Relationships One Customer at a Time, New York: Doubleday.

Opt-in. Přihlášení se. Výslovný a jednoznačný souhlas s účastí v programu, v procesu svoleného marketingu. Souhlas byl dán předem.

Opt-out. Odhlášení se. Obchodník automaticky rozhodnul za zákazníka a bez jeho souhlasu ho přihlásil do marketingového programu, procesu, vztahu. Zákazník musí vyvinout úsilí a sám se odhlásit.

Permission. Svolení. Získání svolení je jedním z postupných nebo konečných cílů procesu svoleného marketingu. Svolení lze měřit. Svolení je často nejcennějším majetkem firmy.

Permission Marketer. „Svolený obchodník.“ Obchodník, který používá svolený marketing. Obchodník, který propadl svolenému marketingu.

Permission Marketing. Svolený marketing. Svolený marketing je založen na získávání svolení zákazníků dříve, než s nimi začnete obchodovat. Svolený marketing vede k menší přeplněnosti světa reklamou. Svolený marketing zákazníkům přináší úsporu času a peněz při hledání produktů, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Obchodníci získávají více času, peněz a dalších cenný zdrojů (materiálu, pracovních sil, kupních sil a znalostí), aby mohli lépe sloužit svým věrným zákazníkům, a lépe uspokojovat jejich potřeby a touhy. Obchodníci se mohou mnohem přesněji zaměřit na svou cílovou skupinu, na své zákazníky. Místo marnotratného přemýšlení, jak přesvědčovat své zákazníky, se mohou soustředit na co nejlepší přizpůsobování produktů svým věrným zákazníkům.

Prospect. Možný budoucí zákazník, potencionální zákazník, předpokládaný zákazník. Někteří autoři uvádějí, že Prospect je blíže k nákupu než Lead (viz). Prospect je někdy označován jako „kvalifikovaný zákazník,“ což znamená, že obchodník o něm má více údajů, které naznačují potřeby a touhy zákazníka.

Raise Their Hands. Zvýšit pracovní dovednosti lidí, vést lidi k soběstačnosti, zvýšit zručnost lidí, zvýšit dovednosti a soběstačnost lidí.

Rapport. Vztah. Viz Relationship a Interaction.

Relationship. Vztah mezi zákazníkem a obchodníkem. Vztah se skládá z jednotlivých setkání, schůzek, událostí, epizod či kampaní (viz Campaign), při kterých je zákazník žádán o komunikaci. Viz Rapport a Interaction.

Selfish. Zištný, sobecký (například důvod). Svolený marketing předpokládá, že zákazník je zištný a sobecký egoista.

Subscriber. Účastník procesu, programu. Odběratel zpravodaje. Předplatitel služby, produktu.

Volunteer. Dobrovolně se přihlásit, ochotně udělat. Dobrovolně a ochotně se přihlásit. Udělat něco dobrovolně, z vlastního popudu. Přijít s něčím, s přihláškou, se svolením, s nákupem, se sdělením.

*

Následujte mě na Twitteru

Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Svolený marketing v češtině

Stáhnout nebo prohlížet ve službě posterous
Svoleny_Marketing.doc (279 KB)

*
Seth Godin napsal před deseti lety knihu Permission Marketing (Svolený marketing). Většina textu je aktuální i dnes. Výše je odkaz na český překlad prvních čtyř kapitol a nabídka celé knihy v češtině (přeložil Vlad Hrouda).
*

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Akademická konference o nových médiích

*
Rád bych vás upozornil na velmi cenné materiály (v angličtině) o nejnovějším vývoji médií a PR (public relations) v USA a na globálním trhu. V červnu tohoto roku se ve Washingtonu konala akademická konference o nových médiích „New Media Academic Summit.“

Z konference můžete shlédnout videa a stáhnout si souhrnnou studii. Přečtení studie tolik času nezabere, videa dokumentují téměř celou konferenci. Zvláště cenná je úvodní souhrnná přednáška Richarda Edelmana, prezidenta firmy Edelman, největší PR agentury na světě:

Richard Edelman

Konference se aktivně zúčastnili výkonní ředitelé z největších globálních firem, zejména GE, McDonald's, UPS, eBay, Humana, Starbucks, AstraZeneca, The Lance Armstrong Foundation, Whirlpool, the Mayo Clinic a další amerických firem a nevládních organizací.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

3. 9. 2009

Přidejte si narozeniny svých kontaktů do Google kalendáře

*
Používáte Google kalendář? Nyní si do něj můžete přidat narozeniny a události všech svých kontaktů.

Běžte do Nastavení kalendáře > Kalendáře > Procházet zajímavé kalendáře, a přidejte si tam „Narozeniny a události kontaktu.“ Údaje si Google kalendář sám tahá z vašich Google kontaktů a z Google profilů.

*
Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Odkazy na moje nové články na tyinternety.cz

Twazzup Live: dosud nejlepší prohledávání profilů na Twitteru, i v reálném čase

Firma Twazzup nabízí kanál „Live.“ Najdete na něm nejdůkladnější a nejdokonalejší profily uživatelů Twitteru, jaké kdy byly na internetu k mání. více

03.09.2009 Rubrika: Sociální sítě

Proč je Twitter podhodnocen a má hodnotu asi 10 miliard dolarů

Populární technologický „potížista“ Robert Scoble opět svými názory rozbouřil klidné vody vývoje sociálních médií.více

01.09.2009 Rubrika: Sociální sítě

Lifestreaming se přeměňuje na model „středu a paprsků“

Lifestreaming se původně točil kolem importu vašeho obsahu z různých zdrojů (sociálních médií) a jeho chronologického ukládání na jednom místě.... více

29.08.2009 Rubrika: Média

Nový vyhledávač LazyFeed otevřen pro línou veřejnost

LazyFeed, první personalizovaný real-time vyhledávač, byl spuštěn pro veřejnost. více

26.08.2009 Rubrika: Služby
Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

1. 9. 2009

Reklama se nezvratně změní

*
Z následujících údajů pro USA můžeme předpovídat, jaký vývoj v marketingových rozpočtech nás s určitým zpožděním čeká také v Česku.
Na základě rozsáhlého výzkumu zveřejnil Forrester Research předpověď vývoje interaktivního marketingu pro USA . Marketéři již poznali, že interaktivní marketing je ziskovější než tradiční reklama. Proto do něj přesouvají své marketingové výdaje.

Na následujícím grafu je předpověď výdajů na interaktivní marketing. Výdaje jsou rozděleny na mobilní marketing, sociální média, email marketing, zobrazovanou reklamu a marketing ve vyhledávačích. Na spodním řádku je podíl interaktivního marketingu na celkových marketingových výdajích. CAGR znamená Compound Annual Growth Rate, čili celkový růst v procentech.

interactive-ad-projection-chart-071709big.jpg

Celkové výdaje na marketing sice poklesnou, ale výdaje na online marketing klesají oproti celkovým výdajům mnohem pomaleji. 60 % podniků se chystá přesunout peníze z tradičního do interaktivního marketing. Více než polovina dotázaných se domnívá, že účinnost direct mailu, televize, časopisů, venkovní reklamy, novin a rozhlasu zůstane v příštích třech letech stejná nebo poklesne.

Pozoruhodný je růst podílu interaktivního marketingu na celkových marketingových výdajích z 12 % na 21 % v roce 2014. I když vývoj směřuje k zániku masových médií a reklamy, výzkumníci z Forrester však ze zkušenosti vědí, že věci se mění a umírají pomalu.

Odhady mediálních výdajů zveřejnili také:
Díky účinnějšímu interaktivnímu marketingu podniky celkově na marketingu ušetří a ušetřené peníze budou moci přesunout do inovací, služeb zákazníků nebo do marketingových technologií.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Noviny zaniknou mnohem dříve, než jsme si mysleli


Volný a nezastavitelný pád novinového průmyslu pokračuje.

2010740609_7fdd4d79b3_d.jpg

Minulý týden americké sdružení vydavatelů novin (Newspaper Association of America = NAA) uveřejnilo finanční údaje údaje za druhé čtvrletí 2009. Čtrvrtletní příjmy vydavatelů amerických novin byly 6,8 miliardy dolarů, což je o 29 % méně než ve stejném období před rokem. Z toho byly příjmy z tištěných novin 6,16 miliardy dolarů (pokles za rok o 30,15 %) a z online aktivit 0,613 miliardy dolarů (pokles za rok o 15,9 %). Takový pokles nikdo nečekal.

Pro srovnání: v Česku vydavatelé novin za 2. čtvrtletí 2009 utržily 0,075 miliardy dolarů (meziroční pokles o 36 %).

Co by měli vydavatelé dělat? Inovovat, budovat komunity a využívat nové technologie. Zde jsou odkazy na několik návodů uveřejněných na Mashable (v angličtině):

Znáte jiné recepty na přežití novin? Já ne. Vsadím se, že noviny již brzy budou k vidění jen v muzeu.

Za fotografii děkuji – photo credit: divemasterking2000

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil


Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)