28. 4. 2009

Digg, Mixx, Reddit, Propeller: sociální zpravodajství (social news)

Mother Daughter Kicking contest - Scenes from Morro Bay, CA beach 21 June 2008 by mikebaird(Naposledy aktualizováno 25. 5. 2009)

Digg, Mixx, Reddit a Propeller jsou hlavní weby sociálního zpravodajství, sociálních novinek (social news). Tyto stránky obsahují zprávy, novinky, o jejichž popularitě a zajímavosti můžete hlasovat a můžete k nim přidávat vlastní komentáře.

Proč tyto stránky fungují? Proč jsou social news tak populární?

Čtenáři získávají pocit, že přispívají k popularitě zpráv, příběhů. jsou členěny v kategoriích. Komentáře můžete psát zdlouhavé, mohutné. Mixx a Reddit umožňují čtenářům tvořit vlastní témata a komunity.

K popularitě stránek Digg, Mixx, Reddit a Proppeler nejvíce přispívá, že umožňují lidem spojovat se navzájem, vytvářet sociální spojení. Jako v mnoha jiných sítích tam jsou friends (vzájemná přátelství), followers (následovníci), subscribers (následovatelé) apod. Sociální síť tvoří vaše spojení a spojení vašich spojení. Když vytvoříte dostatečně velkou síť, můžete se stát populární.

Některé weby umožňují lidem přispívat (submissions), a příspěvky potom sdílet s jejich sítí. Přispěvatelé tak žijí v naději, že získají pozornost druhých, a ti jim pak při hlasování udělí svoje hlasy.

Na titulních stránkách Digg, Mixx, Reddit a Proppeler jsou zprávy, které okamžitě vidí desítky tisíc lidí. Zde se odehrává „hra,“ lidé soutěží o popularitu svých oblíbených zpráv.

Některé weby mají „leaderboard,“ prostor pro nejpopulárnější členy, například Mixx Awards. Kdo se tam dostane, je ještě populárnější.

Velkou pobídkou pro uživatele je kombinace filtrování a soutěžení

Autoři článků, zpráv, příběhů touží dostat svoje díla na tyto weby. To je silně motivuje, aby weby sociálních zpravodajství sami propagovali. Plodí to dokonce mikro-ekonomiku, s hlasy a příspěvky se kšeftuje.

Digg, Mixx, Reddit či Proppeler mají více než půl milionu unikátních návštěvníků denně (podrobné informace z databáze CrunchBase: Digg, Mixx, Reddit, Propeller)

Související články

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati: ,,,,

Reblog this post [with Zemanta]

24. 4. 2009

Hrouda on Social – nový agregátor článků

Reading email by tm_lv Dnes bych vám rád doporučil příjemnou pomůcku pro sledování blogů, které čtete. Navíc získáte veřejnou internetovou adresu, a můžete svoje „čtení“ sdílet s celým světem, když takto získanou adresu umístíte na svůj web či do svých e-mailů.

Návod: Podívejte se na články, které čtu. Zatím jsem tam vložil 30 nejpopulárnějších blogů o sociálních médiích. Když na spodním okraji stránky kliknete na odkaz „Get your own,“ můžete si vytvořit svoji vlastní veřejnou stránku.

Za fotografii děkuji (photo credit) tm_lv.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

23. 4. 2009

Blog: Blogy rostou exponenciálně

Růst blogů 2003-2008 podle Adama Thierera Blog je základním kamenem, který musí položit každý, kdo se chce angažovat v sociálních sítích a využívat je ve svém marketingu. Zde je několik několik odkazů z nedávné doby, které dokumentují růst a jaký význam blog má:

Související články

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati: ,

15. 4. 2009

Pokonzumní doba

Poděkování za následující obrázek (visual credit) náleží Davidu Armanovi. Ilustroval jím svůj článek.

Post Consumer Era by David Armano

Zde je stručný komentář:

 1. V předkonzumní době byli lidé skeptičtí k marketingu a reklamním kampaním. Kupovali, co potřebovali, ne co chtěli. Drželi se věcí, které měly dlouhou trvanlivost. Úvěrům nevěřili a auto považovali za člena rodiny, nikdy by ho neposlali na odpočinek, až přijde „jeho čas.“ Lidé dbali na doporučení přátel. Byla to doba skromné, umírněné spotřeby a opakovaného používání zboží.

 2. V době masové spotřeby existuje půjčování peněz, které lidem umožňuje kupovat i to, co si právě nemohou dovolit. Marketing je bleskovým útokem z čistého nebe, přes komplex komunikačních kanálů, který napadá konzumenty, aby je přinutil k nákupu. Nakupuj, nakupuj, nakupuj! Je to doba, kdy lidskou mentalitu ovládla kultura masové spotřeby, která vede k jednorázovému používání zboží.

  Reklamní řemeslo dosáhlo dokonalosti v přesvědčování lidí, že nejnovější a nejskvělejší produkty nechtějí, ale potřebují. Kdyby je nemohli mít, jejich životy by byli prázdné, byli by opomíjeni, nežili by své životy podle toho, co se životem myslí. Větší, lepší, rychlejší, novější! Měj to hned, dříve než sousedi.

  Tento mýtus růstu poháněl globální ekonomiku, až přišla dnešní krize, pokles, kolaps trhů. Mýtus zastaral. Někteří vymýšlejí nové koncepty masové spotřeby. Jiní se snaží přeludu věčného růstu zbavit. Jsme na prahu pokonzumní doby. Sociologové zaznamenali zřetelnou změnu v chování lidí.

 3. V pokonzumní době lidé už nenakupují cerepetičky a nicotnosti na úvěr. Lidé už nekonzumují z touhy po spotřebě, ale své životy si plánují podle svých možností. Lidé mají větší moc (z posluchačů se stali autoři), jsou lépe spojeni (také pomocí sociálních sítí) a sami sebe se ptají „potřebuji skutečně více?“

  Nový marketing už nebere, ale dává. Už nevyvolává pozornost a neprodává produkty, ale poskytuje hodnoty. Většina úspěšných sociálních iniciativ nepřipomíná marketing, tak jak ho známe, ani služby či přidanou hodnotu. Nový marketing se dlouhodobě proměňuje v něco, pro co marketing původně nebyl vymyšlen.

  Dnešní krize urychlila používání sociálních médií a blogů. Konzumenti u firem a jejich produktů hledají pochopení, ne uspokojení. Sociální web nevytváří doporučení (či kritiku), jenom je zesiluje a urychluje jejich šíření. V každé komunitě jsou vlivní lidé, na jejichž doporučení konzumenti dají. O nákupech rozhodují tito vlivní.

  Vítězí firmy, které vytvořily relevantnější a účelnější spojení zákazníků se svými značkami a produkty, poskytují lepší produkty a zkušenosti a svými službami dodávají opravdové (obecně lidské) hodnoty.

Závěr

V pokonzumní době se byznys proměňuje na sociální (sociální podniky a instituce), jde o kulturní změnu, změnu podnikových procesů a komunikace. Novým oborem se stává „social business design“ s podporou technologií pro spojování lidí.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda


13. 4. 2009

Klany, kniha otázek a odpovědí, 4. část

It's Tribe Time Now sign on parking garage at Jacobs Field Zde je další část překladu knihy, kterou si můžete stáhnout v angličtině zdarma. Máte moje svolení tento překlad libovolně používat, šířit, kopírovat, tisknout, umísťovat na web, vkládat do svých prací, přednášet aj. Uveďte však, prosím, vždy mě jako autora překladu, odkaz na tento blog a odkaz na informace o anglickém originálu. Překlad prosím nepozměňujte a neprodávejte. Od Setha Godina mám svolení k překladu. Jedná se o překlad dovolený, ale neodsouhlasený, protože on říká: „neumíme česky.“ V knize je 65 otázek s odpověďmi. Zde jsou další dvě v češtině:

11. otázka: Může jeden vůdce vést současně dva či více klanů?

Odpověď: Záleží na vůdci, po jakém množství kontroly touží a k jakému účelu klan slouží. Například:

 • Kdo vede firemní klan, může pravděpodobně vést i společenský klan.
 • Kdo musí často vést či uvádět věci do pohybu, nemůže zůstat jen u jednoho případu.

Několik námitek, upozornění:

 • Vedení více než jednoho klanu je možné, dejte si ale pozor na pokles účinnosti takového vedení. Soustředěné úsilí vždy přináší lepší výsledky. Lepší je vést klan padesáti oddaných lidí, kteří jsou tak nadšení, že se zápalem přijmou obtížné výzvy, než vést dva klany po 25 lidech, kteří bez rozmyslu jednají tak, jak jim vůdce říká.
 • Když se vůdce pokouší zapojit do všeho (rozhodování, obchody, procesy, řešení sporů, překonávání odporu či diktátorské řízení všech úrovní klanu), nezbude mu čas ani energie pro účinné řízení jiného klanu.
 • Vůdce by se měl soustředit na jedinečnost účelu klanu, protože, klan, který je „děvečkou pro všechno,“ nestojí za nic. Klan může být částí jiného klanu, ale vůdce musí jejich účely přesně rozlišovat.
 • Důležitá je touha. Řiďte se svou touhou. Klan oslabí či zanikne, když se budete pokoušet dělat všechno možné.

12. otázka: Jak má vůdce zacházet s křehkým předělem mezi svou účastí na řízení klanu a umožňováním, aby se klan stal demokratickým – předělem mezi vymezováním směru a budováním podniku řízeného diktátorem?

Odpověď: Vůdce připravuje program. Kdo s účelem programu nerezonuje, není členem klanu. Čím je účel jasnější, tím lidé jasněji vědí, zda ke klanu patří.

Nejdůležitější je stanovit očekávání. Když lidé přijdou do klanu, měli by vědět, čeho se účastní. Při vedení klanu jde nakonec přece o rozhodující hlas. Lze říci, že vůdce navrhuje poslání, jiní se ke skupině připojují a někdo navrhne směr. Vůdce není vůdcem, pokud nemá konečné slovo při schvalování směru.

Vůdce začleňuje přínosy druhých do klanu, pokud si je jistý, že to má význam, že to bude fungovat. Když členové klanu chtějí jít jinou cestou, vůdce se jich ptá, zda chtějí vyzkoušet cestu, kterou původně stanovil. Pokud nechtějí, jde o vzorový problém řízení a důvěry. V takovém případě se vůdce ptá a vstupuje do rozhovorů. Důvěra se (ideálně) získává tázáním a oceňováním mínění druhých. Důvěra je nepostradatelná.

Pokud chcete nalézt správnou rovnováhu, pečujte o klan jako o zahradu. (A všímavě prozkoumejte slovo „pečovat.“) Rostliny nemůžete přinutit růst. Vše ostatní ale dělat můžete: sázet, zalévat, plít, stínit, prořezávat, čistit atd. Rostliny ale rostou nebo nerostou, to za ně udělat nemůžete.

Důležité je připustit, že různé rostliny mají pro svůj růst různé požadavky. Důležité je jednat s každým člověkem poctivě a s každým trochu jinak.

Pokud jde o plevel, jsou to jen rostliny, které rostou tam, kde nechcete. Obvykle je můžete přesadit do vhodnější zahrady. Některé jsou bohužel tak agresivní a zkázonosné, že je musíte vytrhat. Pokud plevel ubližuje klanu, odstraňte ho – neváhejte. Jako vůdce potom sdělte klanu, co jste udělala a proč. Klan a důvěru to velmi posílí.

Překlad knihy do češtiny

Za obrázek děkuji (photo credit) Eddie~S

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

12. 4. 2009

Twitter: mikro-interakce ve světě 2.0

Klubový večer WebTop100 – březen 2009 Tento článek je manuálem pro posluchače a stručným záznamem mojí přednášky na klubovém večeru WebTop100, který se konal ve čtvrtek 26. března 2009 v hotelu Adria na Václavském náměstí v Praze. Tématem večera byly netradiční internetové PR nástroje.

1. Zákazníci se nezměnili. Jsou chtiví

Lidé chtějí změnit svůj „svět,“ ale nevědí jak. Jsou poháněni touhou, chtivostí (passion economy):

 • Chtějí mít nebo být (podle Ericha Fromma)
 • Chtějí vědět (filosofie je chtivost po nezakrytosti)
 • Chtějí se navzájem spojovat, definovat se ve vztahu k druhým (podle teorie zrcadlových neuronů V. Ramachandrana)
 • Chtějí vstupovat do vztahů (podle Martina Bubera)
 • Chtějí království nebeské na zemi teď hned, změnit se vnitřně (podle Ježíše Krista)
 • Chtějí vyplnit své ego představou, vzorem nebo chtějí být definováni pravidly, bohem, Druhým (podle Jacquese Lacana a Slavoje Žižka)

Lidé odjakživa rádi naslouchají idejím, které jsou obecně lidské, a pokoušejí se je uskutečnit http://delicious.com/hrouda/doctrine.

Jakou lidskou ideji vypráví váš produkt?

2. Marketingové prostředí se změnilo

Počet komunikačních kanálů roste od roku 2005 exponenciálně. Velmi k tomu přispívají sociální média a internet. Dosud nevídanou silou a účinností umožňují šířit a uskutečňovat obecně lidské ideje. Díky tomu už váš marketing nemá posluchače:

 • 140 milionů lidí na celém větě tvoří obsah (blogují a mají své profily na sociálních webech)
 • Do deseti let bude jedničkou mezi anglicky mluvícími zeměmi Čína
 • Internet překročil jednu miliardu unikátních návštěvníků.

Roste váš marketingový rozpočet také exponenciálně?

neoslovíte masové publikum, nemáte na to. Tradiční PR (public relations) model se změnil http://delicious.com/hrouda/PR:

Poprvé v historii můžeme do hloubky sledovat, co lidé chtějí. Twitter Search (http://search.twitter.com/) se stal první vážnou hrozbou Googlu.

3. Jak vám funguje reklama v tradičních médiích?

Tradiční tisková média umírají.

 • Co umíte změřit po spuštění reklamy?
 • Roste to?
 • Znáte ROI (návratnost investic)?
 • Víte jak dlouho reklama působí?

Nic nezměříte, s reklamou jen riskujete.

4. Nejčastější selhání při užívání sociálních médií

5. Jak pracovat s vlivnými

Značky dostávají tváře konkrétních lidí:

6. Taktika = váš systém sociálních médií

7. Personal Branding

Osobní značka je to, co vás říkají druzí. Při budování osobní značky (s pomocí sociálních médií) jde o to, jak prodávat sebe druhým:

8. Jak začít s Twitterem?

9. Bez Twitteru vám dnes ujíždí vlak

10. Angažujte komunitu

Marketing už není reklama. Je to ideologie, budování a vedení komunit zákazníků:

 • Dejte lidem příběh, doktrínu
 • Spojte lidi mezi sebou, s vámi a s okolním světem
 • Aktivujte lidi, umožněte jim růst

http://hrouda.blogspot.com/search/label/Klany

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

10. 4. 2009

Blog: Jací lidé čtou váš blog?

 

Green Party of Alberta and Canada Community Picnic Blog je místo (médium), kolem kterého vzniká společenství lidí. Blog by měl především spojovat lidi. Blog by měl spojovat tyto lidi navzájem, blog by měl spojovat čtenáře s autorem (vůdcem) blogu a blog by měl spojovat čtenáře blogu s ostatním světem.

Píšete blog? Potom si položte následující otázky. Čtou váš blog lidé:

 1. kteří mohou opravdu uskutečnit změnu?
 2. kteří jsou z oboru, o kterém píšete blog? (Co je vlastně vaším oborem?)
 3. kteří píší na váš blog komentáře s přidanou hodnotou (a ne jen „zcela souhlasím, je to skvělý článek…“)?
 4. kterým jejich práce přináší štěstí?
 5. kteří jednají, a věci a změny uskutečňují?

Související články

Reblog this post [with Zemanta]

Za fotografii děkuji (photo credit) ItzaFineDay

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati: ,,