29. 5. 2009

Web 2010: v reálném čase, mobilní, decentralizovaný, stavebnice, sociální, chytrý a smíšený

 

Not something you see every day! by Today is a good day Web se každý den mění, každý den je lepší, lépe se používá. Robert Scoble říká, že dělit web na 2.0, 3.0 a podobně je směšné. Místo toho uvádí seznam vlastností, které právě dnes vytvářejí web 2010:

 1. V reálném čase: Včera například Google uvedl svůj nový produkt Wave. Twitter, Facebook a Friendfeed také drží krok s tímto trendem, změny se na jejich stránkách zobrazují v reálném čase. Dalším trendem je vyhledávání v reálném čase.
 2. Mobilní: Příkladem jsou aplikace iPhone.
 3. Decentralizovaný: Před šesti roky jste byli aktivní pouze na svém blogu. Dnes aktivně používáte například Flickr, YouTube, Seesmic, Friendfeed či Facebook. Podívejte se třeba na Retaggr, kde všude lze být aktivní.
 4. Stavebnice: Svoje webové stránky vytváříte z předpřipravených bloků. Jednoduše je kopírujete a vkládáte. Příkladem je Google Web Elements.
 5. Sociální: Komunikujeme prostřednictvím mnoha sítí, jsme součástí mnoha komunit a firmy přidávají své zákazníky do svých sociálních sítí na internetu.
 6. Chytrý: Tento týden byl spuštěn nový vyhledávač Wolfram Alpha, který umí spoustu věcí.
 7. Smíšený: Lidé a firmy pro svá data používají tradiční servery a k nim připojené sítě a současně také cloud computingové služby například Amazonu nebo Rackspace.

Dnes a určitě také zítra se zase něco změní. Proto ani metafora ‘web 2010’ není přesná.

Související články

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:

Reblog this post [with Zemanta]

25. 5. 2009

Inspirace 001 – Kdybys mluvil na lidi…

 

If you talked to people, by Hugh MacLeod

„Kdybys mluvil na lidi stejným způsobem jako reklama, mohli by ti dát přes hubu.“

Autorem kresby je (credit) Hugh MacLeod, o kterém se více dozvíte na jeho blogu.

Související články

Reblog this post [with Zemanta]

Značky Technorati:

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

 

22. 5. 2009

Budoucnost sociálního webu: V pěti obdobích

Its Future is in our Hands - Live Earth Autorem tohoto článku je Jeremiah Owyang (Twitter) ze Silicon Valley, přeložil Vlad Hrouda.

Domnívám se, že bude pokračovat, co předpověděla kniha Groundswell (odkaz vložil překladatel), lidé se budou spíše spojovat navzájem, než s institucemi. Osvojování sociálních sítí zákazníky se velmi rychle zvětšuje (k tomu komentář překladatele v češtině) a přední značky si je osvojují dokonce i během hospodářské krize. Firmy se budou chtít tomuto směru vývoje přizpůsobit, proto očekávám období rychlých inovací. Naši klienti mají přístup k podrobné zprávě, ale zde shrnujeme, na co jsme přišli, v manažerském souhrnu:

Dnešní sociální zkušenost je rozkouskovaná, konzumenti mají v každé sociální síti, kterou navštíví, samostatnou, oddělenou identitu. Již brzy ale bude k dispozici jednoduchá sada technologií, která konzumentům umožní si své identity přinést do každé sítě. To změní marketing, internetové obchodování, CRM (řízení vztahů se zákazníky) a reklamu. Identity jsou jen začátkem změny, při které se web bude vyvíjet krok za krokem od oddělených sociálních webů ke sdílené sociální zkušenosti. Konzumenti se budou spoléhat na rovnocenné přátele v sítích, na jejich on-line rozhodnutí, bez ohledu, zda se značkové firmy a produkty do sítí zapojí či ne. Konzumenti spojení v sítích budou posilovat komunity, a budou přesouvat moc mimo značky a CRM systémy; konečným výsledkem budou posílené, zplnomocněné komunity, které budou definovat příští generace produktů.

Zjistili jsme, že technologie spustí změny v osvojování sítí zákazníky, a značkové firmy a produkty je budou následovat. To se bude odehrávat v pěti zřetelných vlnách:

Pět období sociálního webu

 1. Období sociálních vztahů: Lidé se spojují navzájem a sdílejí, dělí se o věci (myšlenky, znalosti aj.) mezi sebou, podílejí se, účastní se.
 2. Období sociální funkčnosti, provozu: Sociální sítě se stanou něčím, co lze přirovnat k operačnímu systému.
 3. Období sociální kolonizace, osídlování: Každá zkušenost, praxe se nyní může stát sociální.
 4. Období sociální souvislosti: Přesný, správný obsah přizpůsobený každému jednotlivci.
 5. Období sociálního obchodování: Komunity budou definovat, přesně stanovovat, formulovat příští produkty a služby.

Aktualizace: CRM Magazín píše o pěti obdobích a graficky je znázorňuje v tabulce.

The Five Eras Of The Social Web on Flickr

Časová rozvržení pěti překrývajících se období

Důležitá poznámka: tato časová období nenásledují po sobě, ale překrývají se.

Do období sociálních vztahů jsme již vstoupili a jsme svědky jeho zralosti. Vstoupili jsme také do období sociální funkčnosti, ale nevidíme jeho užitečnost. Začínáme vidět osnovu období sociální kolonizace se začínajícími technologiemi, příkladem je Facebook connect. Tyto sdružené identity brzy umožní lidem vstoupit do období sociální souvislosti s obsahem přizpůsobeným každému jednotlivci a s obsahem sociálním.

Následující diagram znázorňuje, jak očekáváme, že by to s pěti obdobími mohlo dopadnout. Období sociálního obchodování je na konci.

Timing Of The Five Overlapping Eras on Flickr

Rozhovory s 24 předními sociálními firmami

Výzkum nebyl proveden ve vzduchoprázdnu. Abychom zjistili, co můžeme očekávat, prováděli jsme kvalitativní výzkum (odkaz vložil překladatel). Naše závěry jsou založeny na rozhovorech s řídícími pracovníky, manažery produktů a stratégy následujících 24 firem: Appirio, Cisco Eos, Dell, Facebook, Federated Media Publishing, Flock, Gigya, Google (tým Open Social/stack), Graphing Social Patterns (Dave McClure), IBM (tým SOA), Intel (tým marketingu sociálních médií), KickApps, LinkedIn, Meebo, Microsoft (tým produktů Live), MySpace, OpenID Foundation (Chris Messina), Plaxo, Pluck, Razorfish, ReadWriteWeb, salesforce.com, Six Apart a Twitter.

Jak by se firmy a produkty mohly připravit

Zajímavější než vize budoucnosti je to, co je firmám již k dispozici, co je výsledkem a závěrem výzkumu: Na budoucnost se můžete připravit tím, že:

 • Nebudete váhat: Změny přicházejí velkou rychlostí, na konci roku budeme ve třetím z těchto období. Firmy by měly tyto tři období zapracovat do svých krátkodobých plánů. Neměly by zůstat pozadu a nechat konkurenty, aby se spojili s jejich komunitami dříve než oni.
 • Připravíte se na průhlednost: Musíte mít plán, protože lidé budou brouzdat webem se svými přáteli. Připravte se, že každá webová stránka a každý produkt bude recenzován vašimi zákazníky a bude na očích budoucích zákazníků, ať se na tom budete podílet nebo ne.
 • Spojíte se s vlivnými lidmi: Zaměříte se na obhájce zákazníků, oni budou ovládat vaše potencionální zákazníky a mohou vás bránit proti kritiků a pomlouvačům. Jejich mínění bude důvěryhodnější než vaše. Tito vlivní (sociální majáky) budou důležitější než kdy jindy, protože moc se přesune od vás na komunity, a ty začnou definovat, jak by produkty měly vypadat.
 • Vytvoříte svůj podnikatelský systém: Váš podnikatelský systém se bude muset napojit na sociální web. Sociální sítě a jejich partneři se rychle stávají pro zákazníky zdrojem informací a vytvářejí, generují potenciální zákazníky mimo váš CRM systém (systémy řízení vztahů se zákazníky). Do CMS systémů (systémy pro řízení obsahu) budete muset zahrnout sociální prvky, funkcionality – tlačte na své dodavatele, aby vám je nabídli, nebo hledejte platformy komunitních webů.
 • Rozdrobíte svoje webové stránky: Budoucnost bude nekompromisní, obsah přijde k zákazníkům sám, nebudou se po něm shánět. Připravte se, že rozkouskujete web své firmy, a necháte ho šířit sociálními sítěmi. Dovolíte nejdůležitějším informacím, aby šly a šířily se v komunitách, které vyhledáte. Lovte tam, kde jsou ryby.


Tento projekt vyžadoval úsilí týmu, rád bych poděkoval. Josh Bernoff byl vůdčí silou mé kariéry, díky Emily Bowen byl projekt v chodu, Cynthia Pflaum – kvantitativní data, Megan Chromik uhladila vydání a Jon Symons z PR týmu zasáhnul média.

Tento článek byl publikován také v Forrester blog for Interactive Marketing Professionals. Matt Savarino vychytal drobné chyby, díky.

Článek v anglickém originálu.

Související články

Za fotografii děkuji (photo credit) aussiegall.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

18. 5. 2009

Papírové noviny zaniknou v roce 2025

Co všechno v roce 2025 zanikne je patrné z následujícího grafu: noviny, rozhlas, televize, webové stránky a blogy. Můžete si prohlédnout i dalších deset podrobnějších grafů a přečíst podrobný komentář v angličtině o historii a budoucnosti sdělování a sdílení informací, který napsal Thomas Baekdal.

List of all media from the 1800’s to date, explaining what they were using

Tento názorný graf ukazuje, jaká média v které době lidé používali, a předpověď, co budou používat do roku 2025. Když kliknete na obrázek, můžete si stáhnout jeho větší verzi nebo pozadí plochy počítače světlé a tmavé.

Jste připraveni na budoucnost?

Pokoušíte se dosud přesvědčit novináře, aby psali o vašich produktech? Tvoříte dosud webové stránky? Je vaší strategií mít stránku na Facebooku?

… nebo …

Pracujete na tom, abyste se stali přirozenou součástí všelidského toku informací?

Související články

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

15. 5. 2009

Kdy zaniknou noviny i v Česku?

 

V roce 2008 zaniklo v USA téměř 9 000 novin. Letos zánik amerických novin ještě zrychlil. Většina věcí k nám s jistým zpožděním z USA dorazí také. Zaniknou noviny také v Česku? 

V roce 2008 zaniklo v USA téměř 9 000 novin

Zdroj: Erica Smith (graphicdesignr.net)

Související články

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

10. 5. 2009

Jak zachránit novinový průmysl

Coffee ad poster by Robyn GallagherDavid Finch se ve svém článku domnívá, že k záchraně novinového průmyslu je potřeba více než angažmá v sociálních médiích. Je prý potřeba obnovit, zcela nově vytvořit, způsob, jakým čtenář noviny prožívá, zakouší:

„Do té doby než noviny zaniknou, mi nikdo nenahradí posezení s novinami u kávy a mé oblíbené jazzové hudby v pozadí. Noviny nečtu kvůli obsahu, ale kvůli pocitům, které jejich existence vyvolává. Noviny mě spojují s mojí minulostí.“

Pokud noviny hledají další kanály, jak šířit informace, je jejich budoucnost ponurá. Informace si dnes lidé mohou vyhledat z téměř nekonečného počtu zdrojů. Jak tomuto nekonečnu mohou noviny konkurovat?

Všichni „záchranci“ tištěných novin mluví o poklesu počtu čtenářů a snižování příjmů z reklamy. Téměř nikdo nemluví o čtenářích, co očekávají, co potřebují nebo po čem touží.

Zánik tištěných novin je zřejmě neodvratný. Firmy, které vydávají noviny se pokoušejí papír nahradit jinými způsoby šíření informací. Tito vydavatelé však zaniknou, pokud se čtenáři neidentifikují s novými způsoby, jak jim informace novinový průmysl předkládá.

Jaký nový zážitek, jaké nové, změněné pocity mohou současní vydavatelé novin čtenářům poskytnout?

Související články

Za fotografii děkuji (photo credit) Robyn Gallagher.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

9. 5. 2009

Tanec, který vykládá osvojování sociálních médií

V roce 2007 Michael Wesch, digitální antropolog, vytvořil pozoruhodné pětiminutové video The Machine is Us/ing Us, ve kterém se pokouší vyjádřit, čeho se web 2.0 neboli sociální média týkají.

„Stroj (technologie) je my a my nebo nás technologie používá (využívá)?“

Osvojování sociálních médií nemůže začít tím, že si vybereme svoji sadu nástrojů z nějaké nabídky.

Osvojování sociálních médií je proces, při kterém postupně porozumíme PROSTORU mezi lidmi a nástroji (sociálními médii).

Chcete si osvojit sociální média? Učte se od tanečníka, který tento prostor mezi lidmi a sociálními médii dobře zná a který v tom prostoru umí tančit.

Sociální média se týkají:

 • vazeb k lidem (vztahů s lidmi), nikoliv obsahu, který je předmětem konverzací
 • schopnosti lidí organizovat sebe samotné
 • schopnosti lidí společně tvořit
 • vůle pracovat v podmínkách, kdy jste v sociální síti propojeni s lidmi, kteří nejsou předem určeni

Skupina tanečníků je na závěr odhodlána společně (ve vzájemné spolupráci) od základů znovu promyslet a definovat:

 • autorská práva (copyright)
 • autorství
 • identitu (rovnost)
 • etiku (pravidla)
 • rétoriku (řečnictví)
 • estetiku vnímání krásy)
 • vládnutí (kontrolu, dozor)
 • obchodování
 • rodinu
 • soukromí
 • sebe
 • lásku
Můžete si přečíst i kompletní přepis (transkripci) videa.

Poučení pro marketing

Nedokážu to říci lépe než Tim O'Reilly ve svém rozhovoru o webu 2.0:

„Create goals bigger than your company (cíle vymysli větší, než je tvůj podnik).“

Opět tedy jde spojování a angažování společenství lidí na základě myšlenky, která je obecně lidská, vyšší než smysl a význam podniku.

K osvojování sociálních médií lze podat jen částečný návod. Z velké části je třeba ale improvizovat, stejně jako při tanci, který je jen částečně řízen choreografií. Důvodem je to, že každý podnik, stejně jako člověk, je jiný, zcela unikátní

Za námět děkuji Beth Kanter (blog / twitter).

Související články

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

Reblog this post [with Zemanta]

8. 5. 2009

Sociální média nejsou dalším marketingovým kanálem

Venice Channel / kanál v Benátkách Sociální média nelze přidat do struktury vašeho marketingu jako další reklamní kanál.

Sociální média (například blogy, Facebook, Twitter, LinkedIn) jsou nástrojem pro zcela jiný druh interakce se zákazníky, než známe a praktikujeme prostřednictvím tradičních médií (televize, tisk, rozhlas, inzerce…).

Do prostředí sociálních médií můžete umístit i tradiční reklamu. Bude to ale jen tradiční reklama, a její účinnost znáte (je katastrofálně neúčinná).

Pokud budete investovat do své angažovanosti v sociálních médiích, investice se vám vrátí jiným způsobem. Aktiva, která získáte:

 • vybudovaná, živá, stále se vyvíjející a proměňující komunita zákazníků
 • obsah, údaje, sdělení, která budou zákazníci sami tvořit a šířit
 • přímá, nezprostředkovaná konverzace se zákazníky
 • přímé naslouchání zákazníkům

Ve větších podnicích je obtížné sociální média začlenit do obvyklé organizační struktury. Není to ani marketing, ani PR, ani tvorba obsahu, ani komunikace a ani tvorba webu. Kdo má tedy řídit strategii sociálního marketingu?

Uživatelé sociálních médií nejsou omezeni žádnými hranicemi mezi státy a regiony. Jak se s tím vypořádá firma, která působí jen v určitém regionu?

Sociální média vyžadují dlouhodobou a nepřetržitou angažovanost. Marketing a reklama působí v krátkodobých kampaních a má pevněji stanovené cíle.

V tradičním marketinku tlačíte na lidi všemi dostupnými prostředky, dokud nedosáhnete svého cíle. V sociálních médiích nelze tlačit. Vše závisí na lidech, zda sami přijdou, o tom rozhodují oni. Váš úspěch nelze zaručit.

Měření úspěchu je v sociálních médiích jiné. Můžete vyčíslit například počet přátel, počet interakcí nebo počet uživatelů. Nic to ale neříká o vašem prodeji.

Co tedy dělat?

 1. Větší firmy už mají svá oddělení sociálních médií, která odpovídají za dlouhodobou angažovanost v sociálních médiích, změnu firemní struktury na sociální a zcela novou otevřenost firmy vůči zákazníkům.
 2. Můžete si také prostudovat dvě případové studie z českého prostředí mBank a Vodafone. Posuďte sami, zda se jedná o dlouhodobé strategie.

Za fotografii děkuji (photo credit) lpiepiora.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Všichni marketéři by měli rozumět sociálním médiím

 

Greg Verdino: All marketers really need to know about social mediaJeden z nejpopulárnějších blogerů o sociálních médiích Greg Verdino nám na svém blogu polopatě sděluje:

„Pokud nejsi díra do p…..e*, vzchop se.
* v tom případě (pokud jsi díra do p…..e), ulpívej, zdržuj se s reklamou.“

(Asshole znamená také blbec, debil apod.)

Obrázek můžete použít jako pozadí plochy svého počítače.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

2. 5. 2009

Má smysl zachraňovat reklamu v tisku? Pokles o 32 % v Česku.

Focus on Imaging by Barry Zee Reklama v tisku umírá. V tomto článku porovnávám dva opačné názory:

 1. K výrobě papíru potřebujete stromy. Vydavatelé, tiskaři, tvůrci a zprostředkovatelé tiskových reklam svázali svůj život se stromy. Jsou na nich závislí. Proto je budou bránit proti e-publishingu, který stromy nepotřebuje. Nejste součástí „obrany stromů?“

  Závěr 1: nebraňte stromy, vzdejte podnikání v tiskové reklamě, jděte on-line!

 2. Tisková reklama je dosud hodnotnou disciplínou, ale potřebuje získat vyšší (nový) účel, smysl, cíl. Jak na to?

  Závěr 2: zachraňte tiskovou reklamu!

Karl Long ve svém článku tvrdí:

„Reklama je dosud hodnotnou disciplínou, ale potřebuje získat vyšší (nový) účel, smysl, cíl. Reklama potřebuje inspirovat něco vyššího, než masový konzum. Reklama potřebuje sdělovat ideje, které podnítí k aktivitě, k zapojení lidí. Dobrou zprávou je, že internet je nejlepší médium všech dob pro šíření pozoruhodných idejí (představ, doktrín). Reklamní agentury by tedy měly vytvářet ideje, které budou podněcovat ke konání mimo rámec pasivního konzumu.“

Kromě katastrofálního poklesu investic do reklamy na západ od nás také OMD Czech předpovídají v roce 2009 pokles investic do tiskové reklamy v Česku o 32 %. Kromě ekonomické krize se na tom podílí zcela nový způsob, jak lidé (dříve nazývaní konzumenti) zacházejí s médii.

Domnívám se, že většina lidí, která je závislá na reklamním průmyslu, si je vědoma, že je potřeba rychle změnit podnikatelský model reklamního průmyslu. Ale jak? To, co dosud do svého podnikání investovali, jim brání, aby vše rychle změnili. Tiskaři mají své stroje, vydavatelé a reklamní agentury mají své procesy, know-how, sítě partnerů a vyškolené lidi. Všichni do toho investovali také spoustu času. Mají to všechno zahodit?

Lidé, kteří horují pro záchranu tiskové reklamy, přicházejí s řadou rad, doporučení a předpovědí. Všechno mi to připadá, jako úsilí o reformu dnešního (kapitalistického) světa. Je ale kapitalismus reformovatelný?

Jak má taková reforma vypadat?

 1. Výdaje, ne příjmy.
 2. Spojení, ne transakce.
 3. Lidé, ne produkty.
 4. Kreativita, ne produktivita.

Vypadá to jako fantazie, až na to, že o tom kdekdo štěbetá na internetu. Podniky by měly spoluvytvářet hodnoty se zákazníky a měly by je inspirovat k činnosti, k něčemu vyššímu, než je konzum. A navíc, chytré firmy to tak už prý dělají.

Nejde vůbec o média, ale změnu modelu podnikání, aby reklama vypadala mnohem méně jako reklama. Nejde o přežití, ale odpověď na otázku, jak může tisková reklama konkurovat internetovým (a sociálním) médiím. Skvělým příkladem jak přežít je vývoj a změny v hudebním průmyslu.

Přežijí tisková média a s nimi tisková inzerce?

 • Odpověď 1: Ano, firmy, které včas změní model podnikání, přežijí (reklama přežije, ale její „papírová“ část nakonec ne – poslední noviny na světě vyjdou v roce 2025).

 • Odpověď 2: Ne, v roce 2011 bude 90 % obchodního obratu pocházet z on-line aktivit (a z WOM, to je ústní marketing, word of mouth, co si lidé navzájem řeknou a doporučí). V roce 2012 už nebudou v USA vycházet žádné významné noviny a manipulaci s daty bude levně a rychle outsourcovat každý domácí kutil!

Co vy na to?

Související články

Za fotografii děkuji (photo credit) Barry Zee.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda