25. 2. 2009

Komplexní strategie pro sociální média

Social media strategyJak vypracovat komplexní strategii pro sociální média? Zde je stručný postup:

 1. Stanovte si cíl: angažovat on-line komunitu.
 2. Definujte své publikum. Zjistěte, kde jsou lidé na internetu aktivní, v jakých komunitách, sociálních sítích. Vyberte komunity, ve kterých má pro vás smysl se angažovat. Zdokumentujte současný stav, abyste to mohli v budoucnu porovnávat, měřit.
 3. Vstupte do vybraných komunit a naslouchejte. Naslouchejte, co se vašemu publiku líbí a co ne. Naslouchejte, co považují za přitažlivé a zajímavé. Co je pro ně žhavou novinkou a co ne. Naslouchejte, co říkají o vaší značce a firmě.
 4. Najděte lidi, kteří mají vliv. Patří mezi nejpřednějších 25 znalců sociálních médií? Možná. V každé komunitě jsou vlivní lidé.
 5. Velmi důvěrně se sžijte se zájmy a motivacemi těchto vlivných lidí.
 6. Nyní máte údaje, se kterými můžete pracovat. Na základě těchto údajů se rozhodněte, jak nejlépe angažovat komunitu svých zákazníků.
 7. Nyní můžete například začít do komunity přispívat, starat se, vstupovat do vztahů, a po nějaké době, až usoudíte, že vám komunita důvěřuje, můžete teprve přijít se svými potřebami, a nabídnou lidem obchod. Nebo je pozvat do komunity, kterou jste sami založili.

Bez tohoto postupu je vaše aktivita v sociálních médiích jen výstřelem do tmy.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

23. 2. 2009

Skutečně špatný PowerPoint (kniha zdarma)

 

Seth Godin napsal před čtyřmi roky velmi krátkou knihu Really Bad PowerPoint (pdf 800 kb, zdarma). Nedávno ji na svém blogu připomenul. Zde je její převyprávění a doplnění v češtině:

eKniha v pdf (800 kb) zdarma: Really Bad PowerPoint „Denně můžete být svědky tisíců hodin, které lidé promarnili vytvářením nudných prezentací v PowerPointu. Otřesné, nezáživné, těžko zapamatovatelné a sotva pochopitelné prezentace, plné různých výčtů a seznamů.

Je jedno, zda chcete vyniknout ve svém církevním sboru, ve škole nebo mezi stovkou nejlepších firem. Pravděpodobně se chystáte použít PowerPoint.

PowerPoint vyvinuli inženýři, aby jim pomáhal v komunikaci s marketingovým oddělením, a naopak. PowerPoint je pozoruhodný nástroj, který umožňuje velmi hutnou slovní komunikaci. Jiným řešením by mohlo být posílání písemných sdělení, nikdo by je však nečetl. Náš svět je stále rychlejší a stručnější, a vy si potřebujete co nejúčinněji navzájem vyměňovat myšlenky. Použijte k tomu PowerPoint!

PowerPoint by mohl být nejmocnějším komunikačním nástrojem ve vašem počítači. Ale není. Nespočet inovací se neuskutečnil, selhal, protože jejich autoři použili PowerPoint špatným způsobem. Použili ho, jak to po nich chtěl Microsoft, a to je špatný způsob.

Vzájemná komunikace vyžaduje přenos emocí

Touhy a vášně vůdců Při vzájemné komunikaci byste měli dosáhnou toho, aby druzí přijali váš názor, myšlenku. Měli byste jim pomoci porozumět, proč jste tak nadšení, smutní, optimističtí nebo cokoliv jiného, co prožíváte. Pokud chcete pouze vytvořit dokument naplněný fakty a čísly, potom schůzku či prezentaci zrušte, a dokument rozešlete jednotlivým účastníkům jakoukoliv poštou.

Náš mozek má dvě poloviny. Pravá strana je pocitově vzrušivá, muzikální a náladová. Levá strana je zaměřená na naučené dovednosti, abstraktní pravdy a vymyšlené údaje. Když před lidi předstoupíte se svou prezentací, chtějí používat obě půlky mozku. Pravou půlkou hodnotí způsob vaší mluvy, co máte na sobě a řeč vašeho těla. Konečný úsudek o vaší prezentaci si lidé často udělají již při vašem druhém obrázku. Pokud bude jejich dojem špatný, těžko to později napravíte.

Vzájemnou komunikaci se svými posluchači můžete zničit údaji postavenými na vodě či ohavnou logikou. Svoji prezentaci však nebudete mít nikdy úplnou, když ji lidé nebudou prožívat, když nepodnítí emoce. Logika (abstraktní myšlení) nestačí.

Vítězové musí prodávat svému publiku a okolnímu světu

Prezentace je zbytečná, když s vámi všichni posluchači souhlasí. Místo prezentace jim můžete doručit jednostránkovou zprávu o svém projektu, ušetříte tím spoustu času. Bez předsevzetí, že během své prezentace prodáte jednu či více myšlenek, nebudete mít úspěch.

Když ve svou myšlenku věříte, prodejte ji. To je pravý důvod, proč jste zde se svou prezentací. Na tom pracujte, jak nejtvrději můžete. Všichni v podstatě chceme, abyste nám něco prodali. A za to vám budeme děkovat.

Čtyři prvky skvělé prezentace (PowerPoint)

 1. Nejprve si udělejte jednotlivé stránky s náměty, tématy. Ty ale do PowerPointu nevkládejte, to bude vaše vodítko. Položte je před sebe, a ujistěte se, že v nich říkáte to, co je konečným a skutečným cílem vaší prezentace.
   
 2. Vytvořte stránky, ve kterých nebudete opakovat svoje slova, ale stránky, které je budou posilovat. Vytvořte stránky naplněné emocemi, vzbuzující prožívání. Takové stránky musí ukazovat, že to co říkáte je živoucí pravda. Přesnost, správnost a pečlivost nestačí. Budete mluvit o ekologické katastrofě? Ukažte mi obrázky mrtvých ptáků, krajinu zahalenou smogem či nemocné plíce, a ne seznam statistických údajů. Je to nečestné, je to podvod! Ale funguje to.
   
 3. Pro podporu své prezentace vytvořte psaný dokument. Naplňte ho libovolným množstvím poznámek a detailů. Při zahájení své prezentace, řekněte publiku, že jim na závěr dáte všechny podrobnosti, takže si nemusí nic zapisovat. Zapamatujte si: prezentace slouží k prodeji myšlenek na základě emocí. Psaný dokument je osvědčený způsob, který pomůže přemýšlivým posluchačům přijmout myšlenky, které jste jim předtím prodali emočně, na základě prožitků.

  Důležité: Psaný dokument nedávejte lidem na začátku prezentace! Lidé ho budou číst, když budete mluvit a budou vaši prezentaci ignorovat. Vaším cílem je naopak docílit toho, aby se posadili, důvěřovali vám a vnímali emoční a logické cíle vaší prezentace.
   
 4. Vytvořte proces zpětné vazby. Když cílem prezentace je podpořit schválení vašeho projektu, dejte lidem do ruky schvalovací formulář, a požádejte je o schválení. Tak zjistíte veškeré nejasnosti a nesouhlas, které vaše publikum má.

  Cílem vaší prezentace je udělat obchod. Tak ho udělejte! Neodcházejte bez jakéhokoliv „ano,“ nebo alespoň bez závazku ke schůzce či k budoucím dodávkám.

Seznamy jsou pro statistický úřad

Zde je pět pravidel – když si je zapamatujete, budou vaše (PowerPoint) prezentace skvělé:

 1. Nikdy více než šest slov na stránce. NIKDY. Žádná prezentace není tak složitá, abyste museli toto pravidlo porušit.

 2. Žádné podřadné fotografie. Použijte profesionální fotobanku.

 3. Žádné prolínání, rotace či jiné přechody.

 4. Během prezentace můžete párkrát použít zvukové efekty. Nikdy však nepoužívejte efekty, které jsou vestavěny v programu (PowerPoint). Místo toho zvuky vystřihněte z hudebních nahrávek, a využijte Proustův efekt nedobrovolné paměti.

  Když se lidé začnou vlnit v rytmu, pak jste je probudili z ospalosti a připomněli jim, že to není běžná prezentace.
   
 5. Svoji prezentaci netiskněte, nedávejte ji z ruky. Bez vás nebude fungovat.

Jak zvítězit se snadno popisuje: Ukažte lidem svůj obrázek (jednu stránku své prezentace). To u nich spustí prožívání, emoční reakce. Vzpřímí se, a budou chtít vědět, co budete říkat, a zda to souhlasí s jejich dojmem. Když to uděláte dobře, budou stále myslet na to, co jim říkáte a budou se dívat na váš obrázek (a naopak).

Ano, tento postup se zcela liší od toho, jak to dělá většina přednášejících. Ti však brání status quo (to je snadná práce). Vy jste však zaneprázdněni vítězit odvážnými inovacemi. A to je obtížné.“

Přečtěte si dalších jedenáct bezplatných e-knih (jednu v češtině) a poslechněte si jednu audio-knihu. Všechny napsal a jednu namluvil namluvil Seth Godin.

Pozvěte mě, prosím, na svoji vítěznou prezentaci ve stylu Setha Godina.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

20. 2. 2009

Vítejte ve světě 2.0

 

Vítejte v novém marketingovém prostředí: Lidé se nezměnili, ale marketingové prostředí, ve kterém žijeme se díky novým internetovým technologiím změnilo:

Včera Dnes (svět 2.0)
nečinnost aktivita
makro mikro
stálost proměnlivost
sdělení interakce
formálnost neformálnost
diktát konverzace
omezenost nekonečno
inscenace improvizace
anonymita osobitost
sliby činy

@hrouda

Marketingová strategie Baracka Obamy

Následující prezentace (v angličtině) má 126 stran a představil ji Igor Beuker na setkání 125 marketérů na SRM Guru meeting 2009. K vytvoření prezentace bylo použito 200 různých zdrojů.

Autor se inspiroval zejména těmito knihami:

Pokud si prezentaci stáhnete, můžete si v PowerPointu přečíst i doplňující poznámky.

Mě zaujala strana 80. Která se líbí Vám?

@hrouda

18. 2. 2009

Čtvrtý stupeň svolení: důvěra v obchodní značku

Godin v roce 1999 představil šest stupňů svolení. O čtvrtém stupni svolení tehdy napsal:

David Armano: Stairway to Brand Heaven & Hell „Mnohem níže na stupnici svolení je důvěra v obchodní značku. Budování obchodních značek je osvědčeným a pravdivým písmem svatým pro většinu obchodníkům, kteří používají marketing přerušení. Při budování obchodních značek nelze skutečně nic měřit. Ale ti, kteří se tím v oboru marketingu zabývají, se dobře baví. Ó jak veselá zábava to je!

Marlboro se s lidmi dorozumívá prostřednictvím důvěry ve značku. Stejně tak to dělá Ivory, Campbell's a dokonce i Tom Peters. Důvěra ve značku je neurčitá a křehká. Zákazníci ji ale bezpečně pociťují, když se se značkovými produkty setkávají a nechávají se jimi ovlivňovat. Na budování značek se spotřebovaly tuny peněz. Většina těchto peněz byla utracena za často se opakující a shodná sdělení, která zákazníky přerušovala v tom, co právě dělali a na co mysleli.

Důvěra ve značky se dramaticky nadhodnocuje. Budovat důvěru ve značku je výjimečně drahé, trvá velmi dlouho, než se důvěra projeví, je nesnadné ji měřit a ještě obtížnější je s ní manipulovat.

Nicméně to je také nejběžnější způsob, jakým obchodníci vykonávají své řemeslo. Vloni šel každý druhý dolar, určený na marketing, do reklamy a nikoliv do přímých poštovních zásilek nebo do podpory prodeje. A tato reklama byla značnou měrou zaměřena na budování značek.

Důvěra ve značky vede k rozšiřování značek. Jestliže lidé věří mýdlu Ivory, potom po rozšíření značky budou věřit i prostředku na nádobí Ivory. V posledních pár letech obchodníci utratili obrovské peníze za rozšiřování důvěry ve značky, které byly vybudovány v průběhu minulého století.

Když nový produkt posílí důvěru ve značku, zvětší se i svolení. Když mě tři nebo čtyři řady produktů uspokojí, dám vám svolení, abyste mi ukázali i pátou.

Když naopak rozšíření značky nebude mít úspěch, může to značce vážně ublížit. Jakmile obchodník jednou zneužije svolení, které dostal, zákazník už nebude stát o to, aby byl znovu oklamán.

Apple ztratili velkou část důvěry ve značku, když s velkými fanfárami představili Newtona. Microsoft vždy velmi riskuje ohrožení důvěry ve svou značku, když uvádí na trh nový operační systém. Tento kritický moment má pro Microsoft hodnotu miliard dolarů. Oni si toho jsou velmi dobře vědomi, a také podle toho jednají.

Síla důvěry ve značku může mít obrovský význam. Nový produkt, který soupeří s úspěšným zavedeným produktem, je téměř bez šance na větší rozšíření. Zpozorníme, když uslyšíme o nové Mazdě Miatě, nebo že se VW Brouk vrací. Když se naopak neznámá korejská společnost pokouší nabízet sportovní vůz, jen těžko si toho v té reklamní džungli všimneme.

Důvěra ve značku se netýká jen baleného zboží nebo automobilů. Má také vliv na maloobchodníky, restaurace a dokonce i na jednotlivce. Příští kniha Toma Peterse si okamžitě získá pozornost stovek tisíc lidí. A když bude dobrá, koupí si ji. Když ale napíše dva nebo tři propadáky za sebou, bude svolení od čtenářů slabší a slabší, a až se jednoho dne pokusí ke čtenářům opět promluvit, možná se už vůbec neproberou k životu.

Bell Atlantic je skvělým případem společnosti, která vyměnila důvěru ve značku za krátkodobý zisk. Když jste od nich před několika lety dostali dopis, znamenalo to, že vám posílají účet za telefon. Vy jste ho otevřeli, přečetli a zaplatili.

Potom jeden horlivý obchodník zjistil, že když do dopisu, který vypadá jako telefonní účet vložíte nabídku, hodně lidí ho otevře a přečte.

Svolení od zákazníků po nějakou dobu zvyšovalo počet odpovědí na tyto dopisy. Lidé si dvakrát nebo třikrát na základě dopisu, který vypadal jako telefonní účet, objednali reklamní hovory. Nějaký čas to fungovalo.

Je jasné, že si Bell Atlantic tímto způsobem důvěru ve značku nezvyšovali. Poškozovali ji. Obálka, která vypadala jako telefonní účet, přestala být posvátnou. Zákazníkům už nebylo zcela jasné, zda ji mají vůbec otevírat. Nakonec zákazníci tyto obálky už tak rychle neotevírali a účty také tak rychle neplatili. A když Bell Atlantic něco říká, zákazníci už tolik neposlouchají.

Z toho plyne nejdůležitější poznatek. Zničit důvěru ve značku je velmi a velmi snadné. AOL dělají to stejné s vyskakovacími obrazovkami, které obtěžují uživatele. Zpočátku byli AOL médiem, které vůbec nebylo zaplevelené reklamou. Byli ve vlastnictví jediné společnosti a mohli tak udržovat počet zobrazovaných inzerátů na snesitelné úrovni. Uživatelé veškerému obsahu důvěřovali a byli přesvědčeni, že se vyplatí dávat pozor.

Potom ale AOL zjistili, že mohou prodat mraky knih, dálkových hovorů nebo čehokoliv, když budou uživatele přerušovat v poklidném klikání a ohromí je vyskakovacími okny. Potom udělali AOL druhou chybu. Desítkám zaměstnanců, kteří byli odpovědní za prodej konkrétních produktů, umožnili kdykoliv použít pro reklamu vyskakovací okna.

Během poskytovaných služeb vyskakovala okna. Byl to nejefektivnější nástroj přerušování pozornosti zákazníků a firmu to vůbec nic nestálo. Prodali mnoho zboží a služeb. A svolení si denně ničili.

Jak jistě už tušíte, počet odpovědí na tyto obrazovky se prudce snižoval. A svolení, které zákazníci AOL udělili se také zmenšovalo. Za nějaký čas tato ztráta svolení připraví AOL o miliony dolarů.

Jedním z paradoxů je, že pokud se zaměříte na důvěru ve značku jako na jeden ze stupňů svolení, jste pod tlakem. Postupem doby je stále těžší a těžší zvyšovat úroveň důvěry ve značku. Je možné mít výrazně lepší názor na Cambell's nebo na New York Yankee nebo na Bell Atlantic?

Když obchodníci začnou ničit svolení, které značka získala, není už dostatek nástrojů jak důvěru vrátit zpět. Hlas značky časem nevyhnutelně slábne a získat znovu důvěru zákazníků je příliš drahé.

Použiji přirovnání. Když začne váš kostel vydávat noviny, všichni je čtou. Je tam pár důležitých, očekávaných a užitečných informací, které se vyplatí číst.

Časem se ale tyto noviny, stejně jako všechny církevní noviny, začnou plnit nicotnostmi. V rubrice kostelního knihovníka je historie kostelní věže. Seznam církevních písní na příští týden. Všechny informace tam byly vloženy, protože to bylo snadné a levné a několik farníků si myslelo, že to je dobrý nápad.

Časem jsou noviny objemnější. A méně užitečné. Méně důležité. Až jednoho dne zmizí z dosahu radarů jednotlivých lidí. Máte málo času, všude je moc informací, přečtete si to možná později.

Je důvěra ve značku hodnotnou úrovní svolení? Rozhodně ano! Musí se ale střežit, pečovat o ni a investovat do ní. Významní značkoví obchodníci vědí jak pozvolna zvyšovat a dokonce budovat důvěru ve značku. Ti krátkozrací ji však mohou zničit neuvěřitelně rychle.“

(Úryvek z knihy: Seth Godin, Permission Marketing, strana 123, přeložil @hrouda)

Výhody sociálních médií

 

Podívejte se na výsledky průzkumu, shrnutého na konci prosince 2008 na blozích eMarketer a Mashable. Průzkum se dotazoval marketingových ředitelů, jaké výhody spatřují v marketingu sociálních médií, a takto odpovídali:

 • Focused Social Networks Build Community 85 % zapojení zákazníků
 • 65 % přímá komunikace se zákazníky
 • 59,9 % rychlost zpětné vazby či výsledků
 • 59,1 % zjišťování, čemu zákazníci dávají přednost
 • 51,1 % nízké náklady
 • 48,2 % budování značky
 • 42,3 % marketingový výzkum
 • 40,1 % spolehlivost mínění „davu“
 • 37,2 % zásah
 • 21,2 % skvělý zdroj potenciálních zákazníků
 • 17,5 % služby zákazníkům

Závěr: Většina marketingových ředitelů si nemyslí (21,2 %), že angažovanost v sociálních médiích má přímý vliv na prodej. Se sociálními médii jako s jedním z komunikačních nástrojů však počítají.

Zapojíte i vy v roce 2009 sociální média do svého marketingu? Přebudujete organizaci své firmy, aby byla social? A jak?

@hrouda


13. 2. 2009

Spojte se s lidmi prostřednictvím své práce (Twitter 12. díl)


Twitter: Why It’s So Great And How To Effectively Use It (lostartofblogging.com)(Toto je aktualizovaný starší článek.)

Twitter je sociální médium. Anglicky mluvící lidé říkají, že je to „social,“ to znamená společenství, sešlost, párty, večírek atd. Když jdu na Twitter, chovám se tak, aby mě společenství přijalo, abych se začlenil. To je těžká práce, dřina, mnoho úsilí... Na párty nechoď, abys něco získala, ale abys dávala.

Sociální média „jen“ usnadňují komunikaci, šíření zpráv. Nestačí si jen vytvořit účet. Sociální média vyžadují oddanost, čas a trpělivost. Nejdříve musíš plnit své závazky, učit se a přispívat.

Základní zásady jsem volně zpracoval podle Michaela Fruchtera, a trochu jsem je doplnil:
 1. Přispívej

  Než něco dostaneš, musíš nejprve dávat. Přispívej co nejčastěji, piš užitečné příspěvky do svého blogu, propaguj práci druhých. Neváhej pomoci druhým, když to potřebují. Tvoje příspěvky musí být užitečné, extrémně užitečné pro druhé, ne pro tebe.

 2. Komentuj (piš poznámky, kritizuj)

  Komentuj na blozích jiných lidí co nejčastěji. Svoje komentáře, poznámky uveřejňuj například na nástěnkách Facebooku, na FriendFeed či na Twitteru. Tím dáváš dobrý příklad druhým, získáváš odkazy na svoje stránky, zviditelňuješ se. To vše vede k novým příležitostem v sociálních sítích, k novým přátelstvím a tvoje síť roste.

 3. Konverzuj

  Konverzace vyhledávej a zúčastňuj se jich. To je zvláště důležité, pokud sítě používáš v marketingu. Zjišťuj, kde jsou tvoji zákazníci (současní i potencionální), a angažuj je, zapoj je, působ na ně, aby něco dělali. Konverzace už běží, to nemůžeš ovlivnit, zapoj se do nich, buď přítomna. Netlač na lidi, nenuť je k ničemu silou. Vzdej se definitivně spamu, nevyžádaných sdělení, zpráv, o které tě nikdo neprosil, jinak budeš z komunity rychle vykázána, budeš považována za „marketéra-obchodníka“ a ne za člena společenství.

 4. Buď ve společenství, v komunitě

  Buduj okruh přátel na základě společných zájmů. Bez komunity přátel je to jen médium, a ne sešlost (social), něco společného, přátelského, družného, pospolitého, kulturního... Najdi si náležité společenství a aktivně se na něm podílej, účastni se, zapoj se. Počítej s tím, že nebudeš hned přijata, musíš si to zasloužit, vydřít...

 5. Jednej dříve, než je potřeba

  Angažuj se co nejčastěji dříve, než dojde ke střetu, ke krizi, dříve než budeš v nouzi. Odpovídej rychle na žádosti o pomoc, reaguj hned na jemná upozornění, náznaky, hned odpovídej. Když druzí požádají o tvůj hlas či doporučení, neváhej ani chvíli a pomoc jim. Když potom někdy budeš sama něco potřebovat, máš naději, že ti společenství pomůže. Dělej druhým to, co bys chtěla, aby druzí dělali tobě.

 6. Nedělej reklamu sama sobě

  Věci a služby na prodej drž co nejdále od společenství, alespoň zpočátku. Prodávat někdy příležitostně můžeš. Vše má ale svůj čas a místo. Právo prodávat druhým si musíš zasloužit, vydřít. Takové právo ti není předem dáno. Chris Brogan doporučuje pravidlo 1:12, to znamená jedno sdělení o sobě (či odkaz na svoje věci, články, produkty) a 12 sdělení o druhých.

 7. Buduj vztahy

  Není vůbec prospěšné se přátelit s tolika lidmi, kolik je možné. Pak bys měla seznam lidí, a ne přátele. Buduj jen významné vztahy s lidmi, o které máš opravdový zájem. Není důležité, kolik lidí následuješ, ale kdo následuje tebe.

Klíčová myšlenka: Moje sdělení, twíty (= zprávy na Twitteru) či články na blogu mi umožňují spojit se s více lidmi prostřednictvím mojí práce.

11. 2. 2009

Facebook, MySpace, Twitter – jak vybudovat svůj systém sociálních médií?

 

Social Networks: Facebook Takes Over Top Spot, Twitter Climbs - compete.comNejnovější lednové statistiky opět potvrzují, že sociální média nezadržitelně rostou.

Facebook si upevnil vedoucí pozici, MySpace klesá, Twitter je na exponenciálním vzestupu.

Sociálních sítí je téměř nespočet, a stále přibývají nové. Jsou to velmi efektivní nástroje pro spojování lidí. Za nějaký čas se budeme smát, jaké primitivní sítě jsme používali.

Pro marketingové účely a pro budování osobní značky (Personal Branding) si každý musí vytvořit svůj systém sociálních médií. Zde je několik příkladů, jak to dělají mistři v oboru sociálního marketingu:

Další příklady: Tim Berry, Paul Chaney, Debra Murphy,  Elena Kostovska, Todd Schnick  

Úkol pro vás: Podle uvedených vzorů definujte svůj vlastní systém sociálních médií, publikujte ho na svém blogu podobně jako výše uvedení mistři, a nakonec mě můžete potěšit, když mi o tom dáte vědět.

@hrouda


Bůh je „svoleným obchodníkem“

Kniha Permission Marketing na Amazonu „Vsadím se, že nevíte, že katolická církev je obchodníkem. Promiňte mi můj tón, ale když pochopíme jak dokonce i tak vážená instituce, která koná dobročinné skutky lásky, používá tyto postupy, bude nám mnohem jasnější, jak používat svolený marketing při běžném obchodování.

Svolený marketing používají rok co rok, aby získali mnoho peněz pro církev a pro místní potřeby. Dělají to jen v několika málo týdnech a vždy dosáhnou svého cíle. Jak?

Kostel má zřetelné svolení prodávat farníkům. Lidé přicházejí do kostela a očekávají to. Vzájemný vztah mezi knězem a jeho ovečkami je důležitý, významný. Práce kněze spočívá v tom, aby farníkům prodal naplnění křesťanskou láskou. Sdělení, která farníci přijímají nejsou jen očekávaná, jsou požadovaná. Očekávají od kněze zprávy, které budou očekávané, osobně důležité a významné, budou se jich týkat.

Kněz velmi poctivým a vhodným způsobem zvyšuje úroveň svolení, které získává v marketingovému procesu se svými farníky. Mluví jejich řečí a rozumí jejich zájmům. Svá sdělení přizpůsobuje, aby se týkala každého jednotlivce, a aby byla pro každého osobně důležitá. Každý kněz může samozřejmě přizpůsobit své prosby, aby byly úměrné příjmům každého farníka.

Divíte se, že nikdy neminou cíl? Mají boha a svolení na své straně.“

(Úryvek z knihy: Seth Godin, Permission Marketing, strana 180, přeložil @hrouda)

10. 2. 2009

8 jistých způsobů jak být na Twitteru smazán (Twitter 11. díl)

 

8 Sure-Fire Ways To Tick Off the Twitterverse Podle článku Jenny Cromie na TwiTip volně převyprávěl @hrouda.

Když na Twitteru začínáte, snadno uděláte chyby, které odradí vaše následovníky, a brzy se vás zbaví, vypnou vás, smažou (když někoho následují, na stránce jeho profilu kliknou na tlačítko „Following,“ a potom na „Remove“).

Smyslem vašeho zapojení do sociálních sítí je dát lidem vědět a budovat vztahy. Když ale neovládáte základy společenské slušnosti, uděláte na lidi ten nejhorší dojem. Pro nezasvěcené může Twitter vypadat jako sbírka náhodných konverzací o otravných minimarketingových kampaní.

Twitterverse (Twitter-svět, vesmír) je ale velkolepá společnost, kterou každý buduje kolem sebe. V každé společnosti jsou psaná i nepsaná pravidla, etiketa. Na Twitteru je twitiketa (twittiquette). Zde je osm nejhorších prohřešků proti twitiketě, osm typů lidí, kterých se brzy zbavíte, smažete je:

 1. Narcisista. Pořád píše o sobě, co právě teď dělá. Takové věci psát můžete, použijte k tomu ale přímé zprávy (direct messages) člověku, který se opravdu stará o to, co děláte. V opačném případě lidi odradíte a smažou vás (remove).
 2. Spamer. Náhle mě následuje se svou „skvělou“ nabídkou, a já ho hned blokuji. Twitter je skvělý pro růst vašeho podnikání, pokud mluvíte ke správnému publiku a zachováváte twitiketu. Když uděláte dobrý dojem, lidé o vás budou sami mluvit. V opačném případě lidi odradíte a smažou vás (remove).
 3. Frajer – bašti jen mě. To je člověk, který má tisíce následovníků, ale sám nenásleduje téměř nikoho. Jsou ale výjimky. Já například následuji, rád čtu Michaela Arringtona a jeho blog TechCrunch o nových internetových produktech a firmách. Michael téměř nikoho nenásleduje a sám má téměř 65 000 následovníků (followers). Chápu to, dovedu si představit, že se rozhodl, že bude raději přinášet svým čtenářům opravdu hodnotné články a odkazy, než jen formálně následovat takové množství lidí. I vy se určitě pro pár podobných „hvězd“ rozhodnete. Chris Brogan naopak aktivně komunikuje s více než čtyřiceti tisíci přáteli na Twitteru (následuje je), a navíc píše nepřekonatelný blog o sociálním marketingu. Na Twitteru jde především o dialog a o budování vztahů. Když nikoho nenásledujete, vedete monolog. Není to nudné? Znáte lidi, kteří na večírku nezavřou pusu, a když o sobě začne mluvit někdo jiný, tak odejdou? Na Twitteru takové lidi smažete (remove).
 4. Loudil. Do omrzení opakuje svoji nabídku, upozornění na svůj článek, na svoji myšlenku: „Přečtěte si můj blog, čtěte můj blog, četli jste to, přečtěte si to…“ Na Twitteru, stejně jako kdekoliv na internetu není třeba nic opakovat dvakrát. Když se něco lidem líbí, budou to opakovat sami, budou o vás vyprávět druhým. To je zásadní rozdíl mezi tradičními (televize, tisk, reklama, direct marketing atd.) a novými sociálními médii. Nová média způsobila změnu. Když lidé slyší něco opakovaně, nevěnují tomu pozornost. Na Twitteru vás smažou (remove).
 5. Hloupé odkazy. „Hej! Čtu skvělou věc! Klikni, to se nasměješ!“ Ne, řekni mi nejdříve, proč by mě to mělo zajímat, a pak možná na to kliknu. Bez náležitého vysvětlení budu takové odkazy ignorovat, nebo tě dokonce zablokuji, když to budeš zase zkoušet. Nemám čas na srandy od lidí, které pořádně neznám. Nemám čas na vtípky, které se mě netýkají, které nejsou o mně. Na Twitteru tě brzy smažu (remove).
 6. Automat. Někdy někoho následuji, kliknu na „Follow,“ a během vteřiny mi přijde odpověď „Jak se máš?“ Je jasné, že je to automat. Takových služeb najdete na internetu celou řadu. Naopak mě potěší, když mi lidé sdělí svoje jméno, pošlou mi svoje video, fotky, pokusí se mě zapojit do malého dialogu. Nerad se cítím jako položka na seznamu následovníků. Majitele takového seznamu na Twitteru brzy smažu (remove).
 7. Breptal. Nedávno jsem následoval jednoho „marketingového odborníka.“ Zcela opanoval moji obrazovku. Chrlil jeden twít za druhým. Nevím, jak to dělal, ale mě to otrávilo a smazal jsem ho (remove), i když občas napsal něco užitečného. Nesnažte se opanovat konverzaci, nejste tak důležití, nikdo není tak důležitý. Nechci být zajatcem mluvícího maniaka.
 8. Úlisák. Vlezlý, lichotící, podlézavý, úlisný. Nabídne vám bezplatně velmi zajímavá a užitečná spojení, odkazy, materiály, a nakonec zjistíte, že Vám chce jen prodat svoji eKnihu nebo služby. Vytrubovat na Twitteru, jak skvělý je váš byznys a vaše produkty, to je neúčinná a špatná strategie. Lidé vás budou vnímat jako úlisáka, podlézavce. Lidé poznají, čím opravdu žijete, co je vaší opravdovou touhou, zda se zajímáte i o něco jiného, než jen o prodej svých nudných produktů. Dejte si inzerát do novin, které mohu hned vyhodit, a neotravujte mě s tím na Twitteru.

Jinak vás zablokuji, zruším, smažu. REMOVE!!!

Seriál o Twitteru:


3. 2. 2009

Jak inzerovat ve zlých časech, aneb sociální inovace?

Teorie sociální inovace - Stuart C. Dodd Institute V internetové verzi časopisu BusinessWeek Business Exchange uveřejnili přehled 192 novinových článků a 202 článků v blozích na téma „Inzerce v recesi.“

Sharon Krinská v blogu „The Ad Contrarian“ radí:

„Tvořte inzeráty, které se soustřeďují na změnu chování, ne na změnu postoje. Většina lidí si myslí, že snadněji lze změnit postoje, názory lidí, než jejich chování, reakce... Až na to, že je to přesně naopak. Mnohem snadnější je vás přesvědčit, abyste jedli Big Mac, než vás utvrdit v tom, že Big Mac je dobré a vhodné jídlo. Mnohem snadnější je vás přesvědčit, abyste jeli do Las Vegas, než vás přesvědčit, že cesta do Las Vegas je moudré rozhodnutí.

Za ideálních podmínek je snaha o změnu postoje jakéhokoliv člověka velmi nákladná a obtížná záležitost. Ideální podmínky ale nikdy nemáte. Přestaňte žvanit o vlastnostech své firmy a značky. Místo toho se soustřeďte na to, abyste svému zákazníkovi dali dobrý důvod, aby vyzkoušel váš produkt.

Dejte mu dobrý podnět ke změně chování, jednání. Zákazník bude pozitivně reagovat na dobré obchodní podmínky, rozšířený servis, speciální nabídku, výrazně odlišný produkt, inovaci, nové výhody atd.“

Můj oblíbený autor Peter Ferdinand Drucker před téměř půl stoletím napsal:

Twestival„Nejúčinnější inzerát vyvolá změnu osobnosti, hodnot, názorů a ambic čtenáře (konverzi). To je ale naprosto výjimečná událost, které kladou všechny základní psychické síly člověka silný a organizovaný odpor. V takovém případě musí čtenář naprosto kapitulovat. „I Bůh musel oslepit Šavla, aby zněj učinil Pavla.“

Takovou změnu může způsobit například opravdová inovace toho, co jste schopni čtenáři poskytnout. Může jí být uspokojení nové potřeby, poskytnutí nové hodnoty nebo uspokojení staré potřeby novým způsobem. Velice účinné jsou zejména sociální inovace.“

A jsme zase u sociálního marketingu. Zajímavou aktivitou je například Twestival = Sociální média pro sociální změnu. Jaké sociální inovace můžete svým zákazníkům nabídnout?

@hrouda