24. 10. 2008

Podniky bez duše

Fungování trhu ovlivňují politická-marketingová rozhodnutí, buď na „nejvyšší úrovni“ jako státní zásahy, intervence či regulace, nebo na úrovni toho nejdrobnějšího řemeslníka jako jeho vlastní politická-marketingová rozhodnutí. Je to tak? A nejsou taková politická-marketingová rozhodnutí brzdou růstu vašeho podnikání?

Marketing je ideologie, která se snaží vyplnit prázdný prostor jinak nevysvětlitelné skutečnosti. Marketing-ideologie je vyprávění a rituály. V tom je skryta obrovská moc marketingu.

Obchodník, podnikatel tak může vytvářet svůj vlastní svět k uvěření, do kterého zve zákazníky, aby se jeho svět stal i jejich světem. Obchodník si tak buduje svůj řád a systém kterým musí doopravdy žít, aby tento řád byl k uvěření i pro jeho zákazníky.

Tady ale číhá na obchodníka záludná past. Tou pastí je zamilovanost do svého podniku, do vybudované struktury, instituce. Zamilovanost brání, aby se člověk hnul z místa, aby šel dál za novým, lepším, ziskovějším, budoucím. Vybudovaný podnik formuje vnitřní svět obchodníka a zamilovanost je druh šílenství, zatemňuje myšlení. Obchodník je magicky přitahován ke struktuře svého podniku něčím tajemným, nevysvětlitelným předmětem touhy. Vzpomeňte si, když jste byla zamilovaná. V čem byl váš milovaný jiný než druzí, že vás tak přitahoval? Co bylo tím nevysvětlitelným předmětem touhy? Nejedná se v případě podniku o zbožňování, fetišismus, jako by podnik měl lidské schopnosti?

Zamilovanost do struktury podniku-instituce brání růstu a budoucnosti. Zbavte svůj podnik toho nejcennějšího daru, co ho činí objektem vaší „lásky.“ Položte tento dar na oltář bohů dnešního světa. Vždyť „morální hazard“ je součástí struktury kapitalismu, ve kterém dnes žijeme. Aby podnik rostl, nemůže mít duši. To je nový důsledek toho, jak se dnes svět a marketing radikálně změnil.

Každý podnikatel se také musí vymezit vůči svým konkurentům, odlišit se. A tady se můžeme poučit od politiků. Zkusme politiku chápat jako pokus o vymezení „neutrální“ půdy. Proč by i obchodník nemohl dělat tak zvanou „nadstranickou politiku?“ Označte sebe jako hlas Celku a tím degradujte svoje konkurenty na agenty dílčích zájmů. Podobně to udělal 24. září 2008 americký senátor John McCain, když přerušil svou prezidetskou kampaň a vypravil se do Washingtonu s tím, že je na čase zanechat stranických sporů, když čelíme tak vážné ekonomické krizi.

Ale pozor! Neudělá se vašim zákazníkům z vás špatně?


22. 10. 2008

Problém sociálních médií

Zákazníci stále více chtějí, aby se jejich obchodník-firma angažoval v sociálních médiích (Facebook, Twitter aj.):
 1. Ve skutečnosti, když lidé touží po nějakém produktu, nesvěřují se firmě, ale svým důvěryhodným přátelům. S firmou chtějí naopak mluvit tehdy, když mají pocit, že nedostali odpovědi na všechny své otázky.
 2. Když spokojený či naštvaný spotřebitel navštíví sociální médium, může oslovit tisíce nebo i miliony lidí. Říká se, že nespokojený to obvykle řekne 13ti přátelům, spokojený třem...
 3. Jak efektivně odpovědět milionu lidí na dotaz? Čím je obchodník populárnější, pozoruhodnější, tím dostává více dotazů, a tím méně může úspěšně odpovídat na každý dotaz osobně, individuálně. Názorně to ukazuje například křivka popularity.
 4. Pokud tedy má obchodník velké publikum, stává se spíše „rozhlasovou stanicí,“ než autentickým člověkem, který osobně a opravdově odpovídá na každý dotaz jednotlivě. Tento problém nemohou sociální média vyřešit. Komunikaci mezi dvěma lidmi nelze ničím nahradit.
 5. Firma tedy nemůže být vším, dělat všechno a pro každého. S tím se musíme smířit.
 6. Proto nás dosud stále přesvědčují PR agentury, tvůrci reklamních textů a klasická média, že jejich práce a existence je důležitá a má smysl. Řešením by mohlo být tvořit pro svoje následovatele, fanoušky, zákazníky lepší odpovědi.
 7. Zákazníci ale přesto fňukají, nejsou spokojení. A nebudou nikdy spokojení, už jen ze sportu, dokonce i tehdy, když jim dáte něco zdarma. Přesto jim můžeme nabídnout něco navíc:
 8. Nabídněte jim příslušnost ke klanu fanoušků jejich obchodníka. Nabídněte jim objetí a úsměv pravého přítele, spojení, vzájemnou komunikaci, význam-cíl-směřování, sounáležitost, aktivitu, změnu, myšlenku.
Zpracováno volně podle Mediabadger.com.


21. 10. 2008

Internet není televize

Ale spíše známé bezplatné číslo 800... Jak by k Vám měla mluvit jakákoliv internetová stránka?
 • Myslím na Tebe
 • Uznávám Tě, pamatuji si Tě, pamatuji na Tebe
 • Sloužím Ti, chci Ti být užitečná
 • Jsem Tvoje přítelkyně
 • Naslouchám Ti, vstupuji do Tvého vědomí
 • Věnuji Ti svoji pozornost, uvážení
 • Uspokojuji Tvůj příběh, touhu, iracionální subjektivní přání, pocity
 • Pomáhám Ti, starám se o Tebe
 • Umocňuji Tvoji víru, bytí, pohled na svět, lpění
 • Doprovázím Tě na Tvojí cestě (od touhy k jejímu uspokojení?)
 • Vpouštím k sobě Tvoji jednotu přítomnosti, prožívání a jednání (Tvoji opravdovost)
 • Vpouštím Tě do svého žití, a také k sobě vpouštím Tvoje láskyplné pocity a nadšení
 • Nespleť se! Nejsem jen pouhá Tvoje služebnice. Jsem opravdová a sama sebou.
Tvoje internetová stránka20. 10. 2008

Lidský život je marketingové rozhodnutí

Vyberu si směr a budu hlasitý!

Neobvyklý směr:
 • směr, na který mám dost zdrojů a sil
 • směr, který zvládnu autenticky, nadějně, se sebedůvěrou, sám sebou, opravdově
 • směr, který si užiju, vychutnám, potěší mě
Hlasitě:
 • s trpělivostí a vášní
 • hrdě a radostně
 • jistě, odvážně, směle
 • se sebedůvěrou, s pevným přesvědčením
 • s vírou
 • důsledně, zásadově, pevně
 • vyladěně
 • s ohromujícím konáním při práci, v jejíž vizi, představu věřím
Charakter marketéra, obchodníka, vůdce je marketingovým (politickým) rozhodnutím o tom, kterým řádem se bude řídit. Když se „politicky“ nerozhodne nebo když ničemu nevěří, potřebuje náhradu. Tou náhradou je potom přijetí obrazu, vzoru, příběhu někoho jiného, podřízení se těmto vzorům, podřízení se jinému vůdci.

Podřídíte se? Dáte svým zákazníkům vzor, aby se oni mohli podřídit?


18. 10. 2008

Nahrávka knihy zdarmaTento týden byla zahájena distribuce nové marketingové knihy v angličtině: Seth Godin, Tribes: We Need You to Leed Us (Klany: potřebujeme, abyste nás vedl), Penguin Group (USA), říjen 2008, ISBN-13: 9781591842330, 160 stran. Ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek je kniha na Amazonu na 92. místě v seznamu bestselerů (aktualizuje se každou hodinu).

Nahrávku nezkrácené knihy namluvenou samotným autorem si můžete stáhnou zdarma (jako pobídku k registraci) z Audible. Musíte se tedy zaregistrovat a stáhnout si obslužný software.

Kniha odpovídá na otázku jak a proč vést klan zákazníků a stát se jeho vůdcem. Vedení klanů se v dnešním změněném světě (a v dramaticky změněném marketingu) stává jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů. Děje se tak v okamžiku, kdy klasická média umírají a reklama ztratila účinnost.

Podle Godina: Klan je skupina lidí soustředěná kolem nějaké myšlenky, lidé jsou spojeni s vůdcem a navzájem mezi sebou. Klany dnes umožňují, aby náš svět fungoval, a v minulosti to také tak vždy bylo. Dnešní novou příležitostí je, že klan lze snadněji než kdy jindy vyhledat, organizovat a vést. Internet způsobil nejen explozi nejrůznějších klanů, ale také vytvořil nedostatek lidí, kteří by klany vedli. Klany je odvětví, které je dnes růstové.

Kniha pomáhá porozumět tomu, co je dnes v sázce, a proč by marketéři měli vést svůj vlastní klan.17. 10. 2008

Trh s čímkoliv k uvěření je nekonečný

Lidé už toho nemohou více vypít, sníst, obléknout, spotřebovat, užít si, promrhat... Co tedy prodávat, aby můj obchod rostl? Co roste? Co je nespotřebovatelné?
 • Víra, důvěra, názory, přesvědčení
 • Příslušnost k něčemu, sounáležitost
 • Hodnota, důvod, význam, závažnost
 • Odlišnost
 • Klan, potřeba být veden
Potřeba těchto věcí je nekonečná. Obchod s těmito věcmi poroste neomezeně...14. 10. 2008

Vyroste z marketingového příběhu „o Kunderovi udavači“ skvělý produkt?

(Marketingový seminář)

Česká i světová média v těchto dnech křičí do světa příběh „o udání spisovatele Milana Kundery.“ Viz například http://fokus.respekt.cz/Udani-Milana-Kundery-2737.html.
 1. Není důležité, zda je ten příběh pravdivý, stejně jako vůbec nezáleží na tom, zda vám jakýkoliv obchodník (marketér, trhovec) říká pravdu. Důležité je, zda tomu spotřebitelé uvěří.

  To co rozhoduje, je opravdovost vypravěče-marketéra a produkt, který z příběhu vyrůstá. Produktem bývá: zboží, služba, myšlenka, víra, sounáležitost, hodnota (spirit), odlišnost či šance vstoupit do klanu stejně smýšlejících lidí.

  Otázky: Co z toho nám asi chce vypravěč-marketér prodat? Je ten produkt pro spotřebitele skvělý, hodný pozornosti, k neuvěření? Plodí ten produkt nadšení, touhu, chtíč, rozkoš?

 2. Příběh „o Kunderovi udavači“ by byl pro lidi k uvěření, pokud by to byl současně příběh vypravěče-marketéra, příběh opravdového člověka, kterým svým příběhem žije. To co říká Michal Kuklík o Kunderovi, sedí i na našeho vypravěče-marketéra:
  „Dělím spisovatele na upřímné a kašpary. Upřímný spisovatel chce a musí psát tak, jak umí, a ostatek je mu lhostejný. Kašpar je tak upřímný jako reklama. Zaujímá před obecenstvem pokroucenou křečovitou pózu. Píše pro hlupáky proto, aby si mysleli, jak jsou chytří, když ho čtou. Z jeho díla trčí brilantní kouzelnická technika. Jeho próza voní.“

  Tento příběh má pro nás být imaginárním ideálem, představou, ve které bychom se měli shlédnout jako v zrcadle, a postupně tímto obrazem vyplnit svoje ego, svůj příběh.

  Skvělý postřeh má Josef Švéda, když nám připomíná Kunderův novotvar „imagologie,“ jako nauky o vytváření imaginárních ideálů, představ.

  Otázky? Kdo nám ten příběh „o Kunderovi udavači“ vlastně vypráví? Je ten člověk opravdový, k uvěření? Žije ten člověk svým příběhem?

 3. Svět se změnil. Normální je dnes chaos, chybění autority, chybění řádu, který by psychicky definoval spotřebitele, posluchače. Proto je dnes pro vypravěče-marketéra tak těžké vypadat jako blázen, lišit se, být pozoruhodný, neuvěřitelný, což je podmínkou, aby si ho lidé vůbec všimli, aby ho poslouchali.

  A pokud dnes nějaká autorita a řád existuje (například stát nebo neoliberální doktrína), jsou tisíci způsoby rozleptávány, a způsob jakým jsou spotřebitelé do stávajícího pořádku vepsáni (začleněni), ztrácí svoji společenskou účinnost (performativní sílu). Zmatení spotřebitelé stále zkoušejí mnoho imaginárních ideálů.

  Otázky? Je pro ně ideál „o Kunderovi udavači" společensky nejúčinnější? Začlení je účinně do společnosti?

  Mizející řád a autorita lidem chybí, proto tíhnou k jejich nahrazování (redukování) zdáním, příběhem, imaginárním ideálem. Lidé hledají náhradu, která by je určovala, které by věřili, která by jim dávala individualitu. Proto se lidé dnes tak snadno podřizují vzorům pro formování svého ega, příběhu o sobě, své narativní struktury.

  Otázka: Není to důvod, proč je dnes tak snadné prodávat příběh (myšlenky) „o Kunderovi udavači?"

 4. Nezáleží vlastně ani na tom, kdo je tím vypravěčem-marketérem příběhu „o Kunderovi udavači.“ Jeho snaha je marná, když se snaží nahrazovat mizející řád. Stejně vytvoří jen imaginární ideál, nikoliv nový řád. Je to jednatel, o němž se lidé domnívají, že disponuje spasitelným věděním, že bude za lidi odpovídat, že z nich sejme odpovědnost.

  Otázky: Mají lidé strach z vlastních rozhodnutí a činů, protože je taková nečinnost příjemná? Není to důvod, proč dnes mají takovou moc vypravěči příběhů: marketéři, vědci, státní instituce, etické komise, páni spiknutí?

 5. Dnešní spotřebitel žije mimo nakupování, má vše co potřebuje, chce velmi málo, je příliš zaneprázdněný, nemá čas zkoumat, co pro něj vypravěči-marketéři vytvořili, většinu produktů nevidí, nevnímá, je přehlcen podněty kvůli nespočtu reklamních sdělení. Je tolik možností na výběr, že spotřebitele už nelze zasáhnout masovými médii. Dnes spotřebitelé marketingovým sdělením v médiích nevěří, nesledují je, protože je nespočet jiných způsobů jak naslouchat příběhům.

  Přesto je dnes marketing mocnější než kdy jindy. Způsobují to nové techniky, kterými lze šířit myšlenky účinněji. Dřívější pomalá ústní sdělení mezi spotřebiteli (jedna paní povídala) se v nových médiích šíří bleskově ve formě osobních doporučení mezi přáteli.

  Otázky: Naslouchá náš vypravěč-marketér (autor příběhu „o Kunderovi udavači“), co si lidé navzájem sdělují na nespočtu blogů či v sociálních sítích? Přidal se k té konverzaci, aby podpořil prodej svého produktu?
Odpovědi na položené otázky mi, prosím, zasílejte na hrouda1@gmail.com.