31. 8. 2009

Čtenáři blogu Chrise Brogana volají po pravidlech, etice a odpovědnosti vůdce


Chris Brogan se za velmi krátkou dobu přeměnil z bloggera přítele ze sousedství v národní celebritu. Jeho čtenáři a fanoušci jsou tím zjevně zaskočeni a zmateni. Jak se má taková celebrita chovat? Lze být současně státníkem a lidovým hrdinou?

3846086487_905440504d_d.jpg

Čtenáři touží (a volají) po pravidlech, po etice, chtějí vymezit jasné hranice mezi bloggerem, žurnalistou a inzerentem (Chris píše sponzorované články) a dokonce vyžadují tréning, standardy a licence, aby se člověk mohl stát mistrem bloggerem.

Chris se stal doslova mluvčím národa sociálních médií. Tento národ teď od něho teď vyžaduje „odpovědnost vůdce“ a vysokou sympatičnost a stálost.

Čtenáři také chtějí, aby blogger odpovídal nejen za svůj obsah, ale také za svůj výdělek - tedy za jasné odhalení, odkud bere peníze na své živobytí.

Moje vysvětlení: Chris se stal vůdcem komunity čtenářů. Předpokladem fungování každé komunity jsou kupodivu stále prastaré komunitní ctnosti: síla tradice, spoléhání, očekávání, loajalita, poslušnost, mýty, kultura, náboženství. Pramenem těchto sociálních ctností je nejistota, vina, oběť či nadindividuální řád (moc).

Chcete se stát bloggerem-vůdcem? Připravte se tedy řešit vůdcovství, profesionalitu a zpeněžování svého vůdcovství.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na
Facebooku
Sledujte mě na
FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na
Delicious
Můj LinkedIn
profil

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

Můj lifestream v češtiněTento příspěvek je novinkou ve způsobu jak budu publikovat články. Tímto zahajuji publikování krátkých postřehů, názorů, odkazů fotografií a více ze života a z nových trendů v marketingu.

Celý proces začíná napsáním článku (a přiložením příloh ve formě fotografií, obrázků nebo videa) v podobě emailu ve službě GMail. Po odeslání emailu se článek automaticky publikuje v geniálně jednoduché blogovací službě Posterous (která má skvěle zpracovanou nápovědu v angličtině), a odtud je automaticky odeslán (v podobě odkazu či anotace) na Twitter, Facebook, Plurk, Identica, FriendFeed, Flickr, Picasa, YouTube, Delicious (další budu přidávat) a s celým textem na můj blog (Sakra,chci účinnější inzeráty).

O tom co je to lifestream jsem publikoval článek s příklady z praxe na tyinternety.cz. Zahajuji tímto tedy svůj lifestreaming v češtině.

A teď jsem hrozně zvědav, jak to dopadne až kliknu na tlačítko „odeslat email.“

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

27. 8. 2009

Online PR: Komunikace a sociální média v public relations

 

Close relations by milena mihaylova  Základní komunikační model se v oboru PR zcela změnil. Dnes už nelze účinně využívat push média (tisk, rozhlas, TV, reklamu, DM apod.).

Žijeme v době pull médií (sociálních médií), která se ničím nepodobají marketingovým kanálům. Médiem je dnes podnikatel, manažer nebo vy – člověk.

Tradiční média jsou (nebo brzy budou) mrtvá. PR agentura může využívat jedině konkrétního člověka, jako médium. Sociální média nelze přidat do struktury marketingu jako další reklamní kanál. Zásadní zlom nastal někdy kolem roku 2004, kdy nastal exponenciální růst sociálních médií. Nová doba vyžaduje zcela jiné marketingové strategie.

Dnes odpovídám na otázky, které jsem dostal e-mailem od Johany Doubravové z týdeníku Strategie:

Otázka: Kde na internetu končí kompetence PR a vládne znalost internetového marketingu?

Odpověď: Internetový marketing je nesmyslný pojem – existuje pouze marketing, česky snad „trhování.“ Internet je komunikačním prostředkem, nástrojem. Public relations dostali skvělý dárek – sociální média, která umožňují náhled do myšlenek, názorů, zpětných vazeb a dialogů. To vše vytváří snímek postojů, cítění, názorů, smýšlení a úsudků zákazníků a chování trhu. Role online PR je nyní v naslouchání, učení se, monitorování konverzací a těžbě dat z nich, a v následném získávání důvěry a vlivu.

Otázka: Jak vůbec internet změnil PR? Je možné, že jej (opět) přiblížil ostatním disciplínám jako je reklama, DM (direct marketing) nebo WOMM (word of mouth marketing)?

Odpověď: Internet PR nezměnil. Stále jde o vstupování do vztahů s veřejností. Úkolem PR agentur dnes je vracet publikum zpět do PR. Jde o zásadně opačné procesy, než které PR agentury v minulosti spouštěly. Reklama či DM dožívají nebo jsou již mrtvé. Sociální média lze nejúčinněji využít pro komunikaci uvnitř firemní struktury, která není uzavřená vůči svému okolí – v žádném případě nemá smysl budovat specializované útvary sociálních médií uvnitř firem, ale sociální média udělat organickou součástí všech podnikových procesů.

Otázka: Jsou české PR agentury dnes schopny klientům na internetu nabízet kreativní a efektivní řešení?

Odpověď: Osobně bych se obrátil na AMI Communications, firmu která od roku 1999 exkluzivně zastupuje nadnárodní agenturu Edelman v oblasti Public Relations v České republice a na Slovensku.

Otázka: Bere internet PR agenturám byznys, nebo by měly být schopné, ať už teď nebo do budoucna ho využít pro sebe?

Odpověď: Internet agenturám určitě byznys nebere. Ačkoliv lze většinu konverzací v sociálních médiích přirovnat ke štěbetání či k dětské hře, je to věčný pohyb a změna, PR v tom přesto musí vidět měřitelnou hodnotu a návratnost. PR musí být dnes integrovaný a usměrněný systém strategické terénní práce (digitální antropologie), výzkumu, analýz, internalizací a služeb. Musí to být systematický proces přeměny informací v účelné akce a růst. PR musí vstupovat do vztahů, konverzovat a tím zákazníky a jejich okolí podporovat, posilovat a dávat jim vizi. Práce a vývoj budoucích PR agentur může být založena výhradně na stoprocentně vlastních zkušenostech s výše uvedenými procesy. K tomu nelze sestavit žádnou kuchařku, žádné návody.

Otázka: Jakou roli mají jednotlivé kanály – tisk online, blogy, sítě, videa, podcasty, RSS, newslettery...

Odpověď: To vše už nejsou kanály - vše se změnilo, vše běží v reálném čase. Dnes už kanálem nikoho neoslovíte.

Otázka: Jakou roli mají v komunikaci komunity? Jsou tu česká specifika?

Odpověď: Komunity jsou všude. Dnes je módou jim říkat sociální sítě (na rozdíl od sociálních médií). Všichni jsme členy mnoha sociálních sítí, ať už online či offline. Mnoho sítí teprve čeká na své vůdce. Členové sítí komunikují navzájem, se svým vůdce a se svým okolím. Úkolem PR je začít hrát v sítích vlastní hru, získávat důvěru lidí a budovat loajální komunitu prostřednictvím podněcování networkingu. Domnívám se, že žádná česká specifika neexistují.

To byly mé soukromé názory na public relations. Důležité je vědět, že nemám žádné specializované vzdělání ani praxi v PR. Přesto se snažím (selským rozumem) PR zařazovat do svého marketigového mixu. Co vy na to?

Související články

Za fotografii děkuji – photo credit milenamihaylova.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:
Reblog this post [with Zemanta]

26. 8. 2009

Děláte to ve škole?

 

School Friends by woodleywonderworks Bude 1. září a škola zase volá. Internet a sociální technologie dnes zcela mění způsoby jak žijeme a pracujeme.

Pod následujícími údaji o vývoji lidstva a informačních technologií najdete otázky, které můžete položit svým dětem, učitelům, školním radám či nejrůznějším zastupitelům.

Víte, že…

 1. kdybyste byli jedním z milionu lidí v Číně, byli byste úplně stejní jako 1 300 ostatních?
 2. Čína brzy bude zemí s nejvyšším počtem anglicky mluvících na světě?
 3. čtvrtina indické populace s nejvyšším IQ je větší než počet obyvatel USA – jinými slovy počet žáků studujících s vyznamenáním je vyšší než počet všech dětí v USA?
 4. prvních deset povolání, která budou nejžádanější v roce 2012, v roce 2006 ještě neexistovalo?
 5. dnes připravujeme děti na povolání, která ještě neexistují a na používání technologií, které ještě neexistují, aby řešili problémy, o nichž dosud nevíme, že to vůbec problémy jsou?
 6. americké ministerstvo práce dnes očekává, že dnešní žák vystřídá do svých 38 let 10 až 14 povolání?
 7. jeden ze čtyř zaměstnanců pracuje dnes pro svého zaměstnavatele kratší dobu než jeden rok, a jeden ze dvou zaměstnanců kratší dobu než pět let?
 8. jeden z osmi manželských párů v USA se seznámil online?
 9. na MySpace je 200 milionů registrovaných uživatelů – kdyby MySpace byla země, byla by pátou největší na světě, mezi Indonézií a Brazílií?
 10. země s nejvyšším pokrytím rychlým internetem (broadband) na světě jsou Bermudy, Spojené státy jsou na 19. místě a Japonsko na 22. místě?
 11. žijeme v exponenciální době? Každý měsíc lidé na Googlu vyhledají 31 miliard výrazů (oproti 2,6 miliardy v roce 2006). Koho se ti lidé ptali, kde hledali před vznikem Googlu?
 12. první komerční textová zpráva byla poslána v prosinci 1992, a dnes počet textových zpráv za jeden den přesahuje počet obyvatel planety?
 13. rozhlasu trvalo 38 roků, než zasáhl publikum spotřebitelů o velikosti 50 milionů, televizi to trvalo 13 roků, internetu 4 roky, iPodu 3 roky, Facebooku 2 roky?
 14. v roce 1984 bylo k internetu připojeno 1 000 zařízení, v roce 1992 jeden milion, v roce 2008 jedna miliarda?
 15. angličtina má přibližně 540 000 slov, což je pětkrát více než v době Shakespeara
 16. New York Times uveřejní za týden více informací, než člověk v 18. století získal za celý život?
 17. se očekává, že v tomto roce budou vytvořeny čtyři exabyty (čtyři krát deset na devatenáctou) unikátních informací, což je více než za uplynulých pět tisíc let?
 18. počet nových technických informací se každé dva roky zdvojnásobí, a to pro studenty čtyřleté technické školy znamená, že to co se učí v prvním roce studia, bude ve třetím ročníku zastaralé, k nepotřebě?
 19. japonská firma NTT úspěšně vyzkoušela, optické kabely, které propustí 14 bilionů bitů za vteřinu jediným skleněným vláknem, což je 2 660 disků CD nebo 210 milionů telefonních hovorů za vteřinu – a to se dnes ztrojnásobuje každých šest měsíců, a podobný vývoj se očekává i v příštích dvaceti letech?
 20. v roce 2013 bude existovat superpočítač, který přesáhne „výpočetní“ kapacitu lidského mozku, a v roce 2049 běžný počítač v hodnotě 1 000 dolarů přesáhne kapacitu mozků všech lidí na planetě?
 21. za dobu, po kterou čtete tento článek se ve Spojených státech narodilo 67 dětí, 274 dětí v Číně, 395 dětí v Indii, a bylo nelegálně staženo 694 000 písní?

Tak co to všechno znamená?

V jakém světě budou žít naše děti? V rozvojovém světě žijí téměř 2 miliardy dětí, z nichž jedno ze tří nikdy nedokončí pátou třídu. Projekt, který dá každému z těchto dětí počítač (OLPC) už běží. Děti, které nikdy nedrželi učebnici, budou teď mít v rukou celý svět. A budou spojeny... s vámi.

Děti nebudou řešit problémy s použitím stejného myšlení, kterým jsme my problémy vymysleli. V Číně, v Indii, v Africe, v Americe, v Austrálii, či Bangladéši jsou žáci kteří:

 • pamatují
 • rozumějí
 • aplikují, používají
 • analyzují
 • vyhodnocují
 • tvoří
 • komunikují, spolupracují

na PROJEKTECH každý den.

Zeptejte se

 • svých dětí: „Děláte to ve škole?“
 • ředitele školy: „Jak pomáháte mým dětem, aby byly v 21. století gramotné?“
 • školní rady: „Poskytujete zdroje a výcvik nezbytný k přípravě dětí, aby uspěli ve společnosti 21. století?“
 • zvolených zástupců: „Teď, když toto všechno víte, jaké změny uděláte ve vzdělávací legislativě?“

Podkladem pro tento článek byla prezentace (autorem je Karl Fisch), která byla byla zhotovena pro střední školu v Coloradu (USA) pro 150 členů školního personálu v srpnu 2006. Prezentace byla už potřetí aktualizována a nejnovější verzi (3.0) lze shlédnout v angličtině na YouTube. Prezentace měla podnítit diskuzi o tom, co naše děti potřebují, aby uspěli ve  světě, ve kterém budou žít. Dodnes se do diskuze zapojilo přes deset milionů lidí z celého světa. Přidejte se také!

A co vaše marketingové strategie. Není teď právě čas je sladit s výše uvedenými údaji?

Za fotografii děkuji – photo credit woodleywonderworks.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati: ,
Reblog this post [with Zemanta]

LazyFeed: nástroj pro naslouchání v sociálních sítích

 

Lazy Bums by vitameatavegalynn „Pokud řídíte ve své firmě marketing, neobejdete se dnes bez nástrojů pro vyhledávání a naslouchání svým zákazníkům či zájemcům na internetu a v sociálních sítích.“ – Brian Solis

Odkazy na články o marketingovém naslouchání a vhodných nástrojích pro vás shromažďuji a stále aktualizuji na Delicious.

Od včera (26. 8. 2009)  je LazyFeed otevřen pro širokou veřejnost. Je to další z mnoha nástrojů pro vyhledávání v reálném čase (real time search). Zřiďte si na LazyFeed účet (sign up), zadejte témata, která vás zajímají, a v reálném čase se vám budou do prohlížeče neustále sypat odkazy a anotace z více než milionu blogů, hudebních a audio serverů.

LazyFeed má již delší dobu pozitivní ohlasy a publicitu od předních geeků ze Silicon Valley.

Dnes jsem zaznamenal na LazyFeed tři novinky:

 1. Ovládací lišta: V patě stránky najdete ovládací lištu, a tak se mnohem snadněji dostanete ke svému obsahu a účtu.
 2. Personalizace: Snadno můžete zablokovat zdroje, které nechcete sledovat pomocí tlačítka s křížkem „block this source.“ Tím se vám pročistí výsledky vyhledávání od nežádoucího balastu.
 3. Sdílení: Zajímavé výsledky vyhledávání můžete nyní sdílet jedním kliknutím se svými přáteli na Twitteru, Facebooku či e-mailem.

Čtyřminutové video v angličtině, jak používat LazyFeed, můžete shlédnout na YouTube.

Přepis videa do češtiny a podrobnější popis LazyFeed jsem publikoval na tyinternety.cz.

Související články

Za fotografii děkuji – photo credit vitameatavegalynn.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati: ,
Reblog this post [with Zemanta]

24. 8. 2009

Co je networking? Učím se marketing od sicilské mafie

 

5 Ways to Cultivate an Active Social Network by Intersection Consulting Nejpopulárnější evangelisté sociálních sítí nás neustále nabádají, abychom pracovali v sociálních sítích (anglicky: social networking).

Mafiáni mají pozoruhodnou schopnost networkingu. Upozorňuje na to Jan Keller ve své knize: Nejistota a důvěra, aneb k čemu je v modernitě dobrá tradice.

Sociální networking v podání sicilské mafie je:

 • schopnost vstupovat do vztahů a tvořit pouta
 • provozovat vzájemně výhodné směny
 • vytvářet pouta důvěry (na základě sdílení pravidel)
 • posilovat pocit povinnosti
 • vytvářet atmosféru vzájemných úsluh
 • posilování (a růst) přátel a partnerů (a jejich byznysu, charakteru štěstí atd.)
 • rozvíjení spojení – propojování lidí
 • sdílení určité sady morálních hodnot a pravidel
 • očekávání pravidelného a čestného jednání (dodržování pevných pravidel tam, kde to nedokáže zařídit trh ani stát)
 • poskytování ochrany, bezpečí, jistoty (někdy za úplatu)
 • manipulování vztahy pro svoji potřebu
 • harmonizace aktivit, aby byly výhodné pro všechny
 • regulace místní společnosti (to přispívá k zachování sociálního řádu)
 • vytváření nedůvěry, aby byla poptávka po ochraně, kterou mafiáni poskytují

Nepřípomíná vám to většinu návodů, jak se máte chovat a co dělat v internetových (i v offline) sociálních sítích? Podobnost sociálních sítí na webu s mafií není náhodná. Skutečně to tak funguje. Nevěříte?

Pokud někdo tvrdí, že v sociálních sítích jsme si všichni rovni, tak buď neví o čem mluví nebo záměrně lže. Internetová sociální síť se nijak neliší od té reálné, je to společenství lidí, které má pyramidální strukturu. Na vrcholu pyramidy jsou ti nejmocnější, nejvlivnější, nejdůvěryhodnější.

Lidé si často pletou sociální sítě se sociálními médii. Sociální média jsou technologií, která slouží ke komunikaci a spojování lidí. Tato technologie dnes zcela mění naše životy a způsoby jak pracujeme.

Navíc, lidé v sociálních sítích na webu netvoří sociální struktury se stejnou dynamikou jako v reálném světě – domnělá nezávislost lidí v sítích je vždy umožněna velkými globálními institucemi a státy. V každé síti má vždy někdo přístup k více zdrojům než ostatní. A ti, co ke zdrojům přístup nemají, bláhově věří, že když se budou s mocnými kamarádit, jejich postavení se zlepší. Jste buď vůdcem nebo následovníkem, a vůdci drží při sobě a vzájemně se nabádají k vzájemné spolupráci při angažování svých oveček. Spojují se s vámi, protože potom mohou od vás požadovat úsluhy. Říkají „Dostali jsme dárek v podobě sociálních médií. Co s ním uděláme? Učíme se jeden od druhého, a v tom je ten trik.“

Představa rovnosti v sítích je nostalgickým přáním, touhou po socialismu lidí, kteří v nejisté době hledají, jak se zajistit. Peter Kim píše, že sociální média nejsou socialismem. V internetových sociálních sítích je většina lidí předmětem manipulace marketingových stratégů nejmocnějších a nejvlivnějších firem. Anglicky se jim říká frenemy (ku*va převlečená za kamaráda), a tito lidé mistrovsky ovládají ideologii sociálních sítí, v rámci svého marketingu. Tvrdí vám, že sociální média představují demokratizaci informací, zrovnoprávnění moci, a že v tom nemáte rozumem hledat hodnoty, zisk či prospěch, ale srdcem staré dobré komunitní ctnosti (social graces). Uvěříte jim?

Vztahy mezi lidmi nelze zjednodušit na ROI (návratnost investic do vztahů, jinými slovy: do vztahu musíš investovat, a druhý pak na oplátku investuje do tebe). Do vztahů nelze investovat, lze do nich jen vstoupit. V internetových sociálních sítích jsou převážně náhodná spojení, jen zřídka vztahy z reálného světa – s většinou lidí se nikdy nepotkáme. Vůdci komunit v sítích zneužívají nostalgii lidí po starých dobrých komunitních časech.

Sociální média jsou skvělá věc. Dnešní doba je však riziková. Přesouváme se od institucí k individualismu. V sociální síti můžete skončit jako vazal mocného patrona, a ze sítě se už neosvobodíte. Jedinou obranou proti tomu jsou paradoxně silné státní struktury a velké nadosobní instituce. Nezávislost na patronovi je možná:

 • když lidé nejsou na síti patrona závislí existenčně, nepotřebují jeho zdroje
 • když lidé mohou kromě oddanosti nabídnout profesní schopnosti
 • když vztahy s patronem jsou neosobní, méně trvalé, nezávazné a jsou byznysem
 • když lidé jsou členy mnoha sociálních sítí či slouží více patronům
 • když lidé dělají brokery – vyplňují strukturní díry, zprostředkovávají spojení s mocnějšími

Závěr

Mafie je skvělým příkladem, jak v sociálních sítích podnikat a dělat marketing. Mafie je firma specializovaná na poskytování bezpečí a generování nejistoty. Rozhodující je získat důvěru, vliv a moc. K tomu potřebujete být dobrými ideology sociálních sítí, a tímto blogem se snažím vám v tom pomáhat. To je ale už námět na jiný článek. Sociální média jsou (na rozdíl od sociálních sítí) technologií, která může změnit způsob jak pracujeme a žijeme. Jde o změnu světa práce, kterou už nelze zastavit. Nic jiného v tom nehledejme. Marketingem sociálních médií nikdo nemůže změnit svět – ten pojem je nesmyslný. Jediné co můžete udělat, je změnit svůj byznys model, kde středem podnikového vesmíru nebude ani zákazník a ani firma, ale všechno dohromady.

Jak pracujete v sociálních sítích? Které praktiky mafie používáte ve svém marketingu?

Za fotografii děkuji – photo credit Intersection Consulting.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Enhanced by Zemanta

23. 8. 2009

Klany: Čím více vůdců, tím méně diktátorů

Desert Leader by Hamed Saber Nenapravitelně věřím v moc vůdců a vůdcovství. Jsem fanouškem knihy Setha Godina Tribes. V seznamu bestselerů je v kategorii vůdcovství na prvním místě v knihkupectví Amazon již 300 dní, hlavně díky podobným nadšencům z celého světa jako jsem já, kteří knihu doporučují a její dobré jméno šíří dále.

Sám Seth shrnul hlavní myšlenky knihy:

Vůdcovství je vzácné, protože je nepohodlné, a jen málokdo je ochoten to nepohodlí podstoupit.

Vzácnost dělá z vůdcovství velmi cennou hodnotu. Kdyby se každý neustále pokoušel někoho vést, celkem nic by se nestalo, vůdcovství by mělo nulovou hodnotu. Vést se velmi vyplatí právě proto, že je tak vzácné.

 • Postavit se před cizí, neznámé lidi je nepohodlné.
 • Předložit myšlenku, která může selhat, je nepohodlné.
 • Vyzvat status quo (zavedený stav věcí) je nepohodlné.
 • Vzdorovat nutkání, aby se člověk usadil, je nepohodlné.

Vůdce je potřeba tam, kde objevíte nepohodlí.

Když někoho vedete a vaše vedení je pohodlné, je téměř jisté, že jste nevyčerpali všechny své vůdcovské možnosti.

Reblog this post [with Zemanta]

Za fotografii děkuji – photo credit Hamed Saber.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati: ,

22. 8. 2009

Personal Branding: Najměte si mě, jéé, jééé…

 

Al Biedrzycki sháněl po absolvování Bentley Univerzity práci. Svůj životopis nazpíval, umístil na YouTube (dnes přes 13 000 shlédnutí), a zřetelně tím vyčněl z davu podobných uchazečů o práci.

O svém přístupu k hledání práce napsal podrobnější článek. Prospěje mu jeho hudební životopis? Je to správné budování jeho osobní značky – personal branding?

Reblog this post [with Zemanta]

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati: ,

20. 8. 2009

Personas: Zjistěte, jak vás vidí internet

 

Personas jsou výsledkem zajímavého experimentu Sociable Media Group v MIT Media Labs. Vložíte své jméno, a obrovského množství dat na internetu se vygeneruje grafické znázornění toho, jak vás internet vidí.

Takhle vidí internet mě:

Personas: How the internet sees Vlad Hrouda  

O podrobnostech experimentu píše Benjamin nebo Mahendra. Toto sofistikované řešení vypadá mnohem lépe než všechny ty kvízy osobnosti na Facebooku.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:

19. 8. 2009

Pět důvodů, proč mám používat Twitter, i když ho moji zákazníci nepoužívají (Twitter 15. díl)

Money, money, money... by BarGalTwitter mi přinese pět důležitých výhod, i když se svými zákazníky a s lidmi, kteří by se jimi mohli stát, přímo na Twitteru nekomunikuji:

 1. SEO (optimalizace vyhledávání) mé stránky na Twitteru: Zkuste vyhledat na Googlu moje jméno Vlad Hrouda. Na Twitteru jsem aktivní, a odkaz na moji Twitter stránku je na první stránce výsledků vyhledávání. Ještě větší prospěch získám, pokud budu „vlastnit“ jedinečné slovo (například jméno svého produktu), které lidé často vyhledávají, a to slovo bude zároveň na Twitteru mým uživatelským jménem.
 2. Marketingový výzkum: Twitter mi umožňuje shromažďovat data o názorech zákazníků o mém produktu a o mém odvětví. Dozvím se, co říkají lidé o mé firmě. Na Twitteru mohu sestavit „focus groups“ (například pomocí skupin v TweetDeck) nebo pomocí hashtagů provádím výzkum v reálném čase.
 3. Automaticky budu vytvářet obsah o své firmě na své webové stránce: K tomu ani nepotřebuji svůj účet na Twitteru. Stačí na webovou stránku umístit vhodný widget, který bude automaticky generovat twíty pomocí vyhledávače klíčových slov Twitter Search. Klíčovými slovy může být moje firma, produkt nebo cokoliv, co lidi zajímá.
 4. Využiji výhody ústního marketingu (Word of Mouth): Spustím kampaně, například rozdávání kupónů, a lidé to budou předávat dál, i mimo moji síť na Twitteru.
 5. Přitažlivost pro public relations: Řada novinářů používá Twitter při vyhledávání lidí, se kterými by ráda dělala rozhovory o novinkách. Proto na Twitteru nenabízím svůj produkt, ale zajímavý či vzdělávací obsah, a novináři si mě sami najdou jako odborníka na nějaké téma, nemusím se vnucovat.

Závěr: Při používání Twitteru se chovám nesobecky, jsem nápomocen své komunitě, učím se, naslouchám a starám se. Tím získávám vliv, důvěru a moc.

Seriál o Twitteru

Reblog this post [with Zemanta]

Za fotografii (photo credit) BarGal.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati: ,