7. 9. 2008

Svolený marketing, 6. díl (Aby lidé Váš inzerát vnímali)

Jedním z cílů inzerátu je zahájit komunikaci (vzájemný rozhovor) s lidmi, získat jejich svolení, že je můžeme oslovovat, nebo jiný druh svolení. To také znamená získat odpověď. Zde nebudu mluvit o tom, jak získat pozornost čtenářů, ale o dalších podmínkách vnímání inzerátu.

Samotná slova nic nesdělují, lidé je neslyší

Kdo neslyší, nemůže ani odpovědět. Inzerát je slyšet, jen když lidem přináší konkrétní sobeckou a zištnou příležitost například:
  • pokračovat v rozhovoru
  • získat prospěch, výhodu
  • zachránit si „život,“ existenci, peníze
  • někam, k něčemu náležet, být součástí klanu.

Rada: Než začnete tvořit inzerát, zjistěte, co je pro lidi osobně důležité, co má pro ně význam.

Mluvte čtenářovým jazykem a terminologií

Při vnímání inzerátu lidé logicky nepřemýšlí, ale řídí se svou zkušeností.

Inzerát musí mluvit čtenářovým jazykem a jeho terminologií. Terminologie musí být založena na zkušenosti. Nemá smysl čtenářům neznámé termíny vysvětlovat, pokud to nejsou termíny z jejich vlastní zkušenosti. Přesahují schopnosti jejich vnímání. Nejsou schopni je přijmout.

Rada: Než začnete tvořit inzerát, prožijte, sdílejte, čtenářovu zkušenost, naučte se jeho jazyk a terminologii, sžijte se s jeho kulturním a společenským prostředím. Jinými slovy, poznejte jeho pohled na svět (worldview). Lidé slyší a vidí jen to, co je založeno na tom, jak sami vidí svět.

Argumenty jsou k ničemu, změňte emoce lidí

Lidé nevnímají inzerát, který přesahuje jejich emoce, rozpoložení, city, dojetí či vzrušení. Fanatiky nepřesvědčíte žádnými argumenty. Při tvorbě inzerátu se smiřte s tím, že nikdo není zcela otevřen důkazům a faktům.

Emoce lidí můžete změnit učením. Učení je hledání, jak se nejlépe přizpůsobit světu, který se neustále mění. Inzerát je první učební látkou, první učební hodinou, aby se lidé naučili kupovat Vaše produkty.

Inzerátem nabídněte lidem pomoc při hledání:
  • nových metod řešení problémů
  • nových poznatků
  • nových dovedností
  • nových schopností
  • nových předvídavých vůdců klanů a jejich nových vizionářských myšlenek

Rada: Už prvním inzerátem začněte zvyšovat pracovní dovednosti a zručnost lidí, veďte lidi k soběstačnosti. Zákazníky přitahují vůdci klanů a jejich myšlenky. Nedokáží nespěchat, aby někam náleželi. Nedokáží se ubránit vzrušení, nadšení, napětí z nového. Příslušnost ke klanům je velkou částí toho, jak lidé vnímají sami sebe. Lidé chtějí do klanu, do skupiny podobně smýšlejících lidí, přispívat, pomáhat mu, podílet se na něm, získávat z něho. Dejte jim nástroje a udělejte to pro ně snadné. Klany zlepšují životy lidí.

Podělte se s lidmi o své zkušenosti

Učením lidem umožníte, aby viděli a sdíleli také Vaše zkušenosti. Příští sdělení, inzeráty či zprávy zákazníkům se potom obejdou bez jakékoliv logiky. S příštím sdělením či inzerátem bude k lidem přicházet celá Vaše firma, celý člověk, ne pouhá slova.

0 komentářů:

Okomentovat