6. 6. 2010

16 pravidel optimalizace sociálních médií (SMO, social media optimization)

*

Podniky začnou rozumět sociálním médiím v okamžiku, kdy přestanou na zákazníky cílit a začnou je přitahovat

Tradiční a ani internetová reklama dnes nefunguje tak, jak jsme byli zvyklí ještě před deseti roky. Tento článek je praktickým vodítkem (osnovou), co dělat a jak propagovat vaše produkty, služby nebo myšlenky na sociálním webu (například Facebook, Twitter, blogy).

 1. Zvyšujte počet odkazů, které směřují na vaši stránku (linkability)
 2. Usnadněte lidem štítkování (tagging) a záložkování (bookmarking)
 3. Odměňujte tvůrce odkazů, které směřují na vaše stránky
 4. Pomozte svému obsahu cestovat
 5. Podněcujte a usnadňujte tvorbu ukázek vašeho obsahu
 6. Staňte se uznávaným zdrojem, i když z toho nebudete nic mít
 7. Odměňujte vlivné čtenáře
 8. Zapojte se do konverzace
 9. Znejte své vysněné publikum
 10. Tvořte obsah, který na lidi působí
 11. Buďte opravdoví
 12. Nezapomínejte na své začátky, buďte skromní
 13. Nebojte se zkoušet novinky, buďte průkopníky
 14. Vypracujte strategii SMO
 15. Postupy SMO volte rozvážně
 16. SMO udělejte součástí podnikových procesů a manuálů

Nové umění SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization)

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) byla mnoho let zdokonalována, až se vyvinula v jemné umění. Celé firmy tomu věnovaly značné úsilí, definovaly své nejlepší postupy, které pak dotěrně nabízely, a slibovaly lidem, že se jejich webové stránky umístí na předních místech ve vyhledávačích.

SEO (search engine optimization) je dodnes velmi účinným nástrojem a nelze ho ignorovat, protože má stále velkou schopnost zásobovat vaše stránky návštěvníky.

Přibližně od roku 2004 ale existuje další umění, SMO (social media optimization, optimalizace sociálních médií). Nejde o nic jiného než využívat tato nová média jako nástroje a vézt se na vlnách jejich možností.

Myšlenka SMO je jednoduchá: proveďte na svých internetových stránkách (a na stránkách, které vytváříte a do kterých přispíváte prostřednictvím sociálních médiích, například Facebooku, blogu, Delicious, YouTube, Flickru nebo Twitteru) změny, které způsobí, že:

 1. na vaše stránky bude mnohem snadnější odkazovat
 2. vaše stránky budou mnohem viditelnější ve výsledcích vyhledávání na sociálním webu
 3. obsah z vašich stránek bude mnohem častěji vkládán do internetových stránek, blogů, podcastů a vlogů vašich zákazníků, konkurentů a příznivců.

Několik definic SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization)

 • SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization) je úprava internetových stránek, aby jejich obsah podnítil tvorbu a hromadění odkazů, které fungují jako mechanismus důvěry, vlivu a doporučení a pomáhají budovat povědomí o značce a zvyšovat viditelnost nabízených produktů a služeb. Jde o naslouchání komunitě, vlídné odpovídání, recenzování obsahu, nalézání užitečných částí obsahu a propagaci obsahu.
 • SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization) je metodické uspořádání aktivit v sociálních médiích se záměrem přitáhnout návštěvníky (unique visitors) k obsahu vašich stránek. Klíčovým slovem je pull (táhnout, lidé přijdou sami), nikoliv push – tlačit na lidi pomocí kampaní či prostřednictvím reklamních a komunikačních kanálů, aby přišli!
 • SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization) je využívání (zneužívání?) „ducha komunity“ (společenství) prostřednictvím médií komunity (jeho členů, komunikace a nástrojů) k prodávání členům komunity.
 • SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization) je marketing na sociálním webu, při kterém se jako nástroje používají sociální média.
 • SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization) je proces, který umožňuje lidem propagovat jejich stránky, produkty a služby prostřednictvím sociálních médií, komunikovat a být činný v mnohem větších komunitách, které dosud nebyly dostupné prostřednictvím tradičních reklamních kanálů.
 • SMO zahrnuje aktivity poskytovatelů webových služeb (provozovatelů sociálních médií), podniků, tvůrců obsahu a jejich distributorů, publika, čtenářů, zákazníků.

Zatímco v SEO vedou odkazy na vaše stránky z vyhledávačů, v SMO vedou odjinud, avšak důsledkem SMO je také zlepšování pozic ve výsledcích vyhledávání a vyšší Page rank.

Cíl SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization)

Cílem SMO (optimalizace sociálních médií, social media optimization) je získat:

 • přicházející odkazy
 • návštěvníky, provoz na internetových stránkách
 • následovníky v digitálních sociálních sítích (followers)
 • povědomí, známost obchodních značek
 • rozhovory o vás mezi vašimi příznivci a zákazníky
 • pověst předního znalce vašeho oboru

Dostali jste dar

Nejdůležitější je, že sociální média upřednostňují kolektiv (společenství, komunitu, sociální síť) před pouhými jednotlivci.

Na internetu naštěstí existuje celá řada portálů (sociálních médií), jejichž vybudování bylo inspirováno touto myšlenkou.

Pro marketéry jsou tyto portály nejvýznamnějším darem, který dostali v posledním desetiletí zdarma.

Nyní je už jen na vás, zda komunitám, které tyto portály používají, porozumíte a využijete je ke svému prospěchu. Daleko se nedostane ten, kdo své produkty propaguje na sociálních sítích (považuje je za nové reklamní kanály) a přitom nerozumí pocitům jejich uživatelů, nerozumí duchu komunit.

Pokud by pro vás bylo obtížné tento koncept pochopit, bude lepší, když si najmete někoho, kdo ve světě sociálních médií žije a dýchá s nimi, kdo umí propagovat sebe (nebo vás) a přitom není uživateli sociálních médií vnímán jako sobec, který mluví jen o sobě.

Šestnáct pravidel podrobně

Zde je 16 pravidel, kterých můžete používat jako vodítka(osnovu), když budete optimalizovat své stránky a aktivity v sociálních médiích:

1. Zvyšujte počet odkazů, které směřují na vaši stránku (linkability)

Zvyšujte schopnost vašich stránek podněcovat tvorbu odkazů, které budou na cizích stránkách kdekoliv na internetu, a které na vaše stránky budou odkazovat (říká se jim anglicky: backlinks, back-links, incoming links, inbound links, inlinks, inward links). Počtu odkazů, které na vaši stránku směřují (anglicky: linkability) se též říká popularita odkazu.

Pro vaše internetové stránky je to první nejdůležitější věc. Mnoho stránek je „statických“, to znamená, že jsou aktualizovány jen zřídka a jsou používány jen jako výkladní skříň firmy, obchodu.

Aby lidé na vaši stránku odkazovali, podnítíte přidáním pravidelně aktualizovaného blogu. Dobře také funguje, když na své stránky umístíte studie, zprávy, průvodce (white paper), zamyšlení, shrnutí, eseje, komentáře, znalosti (thought pieces), webcasty/webináře, podcasty, videa, informace o vámi pořádaných akcích nebo seskupíte a shrnete (agregujete) obsah odkudkoliv z internetu do užitečného formátu.

Jinými slovy, odkazování na svoji stránku podnítíte tvorbou nebo sdílením obsahu. Těmto postupům se také říká content marketing, kde jedním z cílů je také, aby vás lidé vnímali jako odborníka ve vašem oboru.

2. Usnadněte lidem štítkování (tagging) a záložkování (bookmarking)

Usnadněte čtenářům, aby mohli obsah vašich stránek snadno označovat štítky (tagging) a záložkami (bookmarking) v záložkovacích službách (social bookmarking sites).

Ke svému obsahu přidávejte například „tlačítka“, která čtenáře přesměrují na předvyplněný formulář záložkovací služby. Takový formulář bude předvyplněn titulkem a popisem vašeho obsahu a bude obsahovat návrhy vhodných štítků (tagů), které vám zajistí co nejlepší umístění na předních místech záložkovacích služeb.

Výsledkem bude, že na vaše stránky povedou odkazy ze záložkovacích služeb.

Příklady záložkovacích služeb: StumbleUpon, Delicious, Diigo, Mento, Mister Wong. Komentář ke službám najdete v článku: 10 nejlepších služeb pro social bookmarking (sociální záložkování) v roce 2010.

3. Odměňujte tvůrce odkazů, které směřují na vaše stránky

Odkazy, které k vám směřují, jsou měřítkem úspěšnosti vašeho blogu nebo vašich internetových stránek, posouvají vaše stránky na přední místa ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích a zvyšují jejich hodnocení (Page rank).

Abyste toho dosáhli, musíte tvorbu odkazů na vaše stránky lidem usnadňovat a bez otálení a jasně je za to odměňovat jakýmkoliv pro ně hodnotným a motivujícím způsobem.

Na své stránky můžete umístit seznam odkazů na stránky, které na vás odkazují, a tím je odměnit zviditelněním.

Skvělými nástroji je vybaven publikační software Serendipity, Wordpress, Movable Type, Typo, Telligent Community, Kentico CMSDrupal. Nejrozšířenější Blogger tyto nástroje nemá, s odkazy zachází jiným způsobem. Pomocí Trackbacks lidi odměňujete tím, že se na vaší stránce automaticky vytvoří seznam stránek, ze kterých je na vás odkazováno. Permalinks jsou internetové adresy (URL), které mohou lidé použít k odkazování na konkrétní článek vašeho blogu. Tím jim odkazování usnadňujete.

Tvorbu odkazů usnadňuje například služba Zemanta.

4. Pomozte svému obsahu cestovat

Při optimalizaci sociálních médií (SMO) se na rozdíl od optimalizace pro vyhledávače (SEO) se neprovádějí jen úpravy vašich stránek.

Vytvořte přenositelný obsah (například ve formě souborů PDF, video nebo audio souborů) a umístěte jej na své stránky jako obsah ke stažení (download).

Tím umožníte svému obsahu cestovat jinam, odkud bude na vaše stránky odkazovat.

5. Podněcujte a usnadňujte tvorbu ukázek vašeho obsahu

Ve světě, kdy jsme všichni autory, se vyplatí úmyslně nabídnout náš obsah k volnému použití druhým.

YouTube vděčí za svůj růst nápadu, že bude lidem poskytovat kód, který mohou pouhým zkopírováním umísťovat na své stránky, a tak publikovat ukázky videí.

Další metodou je sdružování vašeho obsahu pomocí kanálů RSS. Lidé pak mohou snadno vytvářet ukázky vašeho obsahu, které budou zvyšovat návštěvnost vašich stránek a rozmísťovat váš obsah na více míst na internetu.

Poskytněte lidem například kód, který jim umožní pouhým zkopírováním vložit váš RSS kanál na jejich stránky.

Když vytvoříte hodnotný obsah (grafiku, dokumenty), řekněte lidem například: „To je můj dar pro vás, můžete ho bezplatně umístit k sobě a neomezeně ho používat při jakékoliv činnosti, vztahuje se na něj licence Creative Commons“. Takto nabízí skvělou grafiku vizuálního myšlení například David Armano nebo Dion Hinchcliffe.

Nástroje, které vám usnadní tvorbu kódu či odkazu, který lze snadno zkopírovat na jakoukoliv stránku, jsou například Flickr, Scribd, DocStoc nebo SlideShare.

Dalším příkladem je poskytování kódu pro vkládání ilustrací.

6. Staňte se uznávaným zdrojem, i když z toho nebudete nic mít

Tvořte a dávejte čtenářům hodnoty (například informace, znalosti, zdroje, nástroje). Publikujte odkazy na cokoliv, co by jim mohlo pomoci dosáhnout jejich cílů. Odkazujete i na své konkurenty, pokud vám to pomůže získat pověst nejspolehlivějšího zdroje.

Jak to ovlivní SMO? Lidé budou na vaše stránky odkazovat a budou je doporučovat jako hlavní zdroj informací a pomoci v oboru., o kterém píšete.

Když v poskytování hodnot vytrváte, postoupíte ve výsledcích vyhledávání na přední místa.

7. Odměňujte vlivné čtenáře

Klíčová slova: vlivní lidé, influencers, majáky.

Užiteční a populární čtenáři mají vliv na mnoho lidí a mohou se vašich stránek zastávat.

Najděte způsoby, jak vlivné čtenáře vyzdvihnout a jak jejich práci na vašich stránkách propagovat. Můžete také vytvořit systém hodnocení nejvlivnějších čtenářů.

Dlouhodobý účinek má často stručný e-mail, telefonát, IM zpráva, tweet nebo zmínka v rozhovoru mezi čtyřma očima, že si jich vážíte a jejich práci oceňujete. Někteří lidé mě takto také oceňují a stejným způsobem se vždy chovám ke komunitám, které vedu. Musí to ale být naprosto upřímné, lidé bezpečně vycítí faleš.

Nakonec dosáhnete toho, že nejvlivnější členy komunity přitáhnete co nejtěsněji k vašim aktivitám na vašich stránkách.

8. Zapojte se do konverzace

Nezapomínejte, že prostřednictvím sociálních médií se zúčastňujete obousměrných rozhovorů s komunitou. Tím vytváříte o sobě povědomí a prodlužujete dobu, kdy se o vás mluví.

Když tento stav udržíte, často dosáhnete účinku nabalující se sněhové koule. Když se budete na konverzaci podílet, přispívat k ní, vaše sdělení se bude šířit dále a rychleji.

9. Znejte své vysněné publikum

Ve vážných potížích se ocitnete, když nebudete vědět, kdo a kde je publikum, se kterým byste rádi hovořili.

Jistě byste byli rádi, aby váš produkt byl pro každého. Buďte ale realisty. Vždy můžete získat jen úzkou skupinu lidí, kteří se stanou vašimi posluchači, čtenáři, zákazníky či zastánci.

Proto si buďte vědomi, co je na vás přitažlivé, a koho tím můžete získat.

10. Tvořte obsah, který na lidi působí

Existují určité formy obsahu, které se mezi lidmi šíří přirozeně a ovlivňují je. Přitom vůbec nezáleží na tom, co je vaším oborem nebo jak nudný produkt prodáváte.

Můžete například tvořit widgety (pomůcky, nástroje), rozesmávat lidi nebo psát studie (white papers).

Neustále zjišťujte jaký druh obsahu vám může být prospěšný, a tvořte jej.

11. Buďte opravdoví

Komunita, společenství neodmění neopravdové lidi, kteří se přetvařují, křiváky, podvodníky. Musíte žít tím, co děláte, tvoříte, umíte. Buďte proto sami sebou, buďte při smyslech, mějte „všech pět pohromadě“.

12. Nezapomínejte na své začátky, buďte skromní

Může se se stát, že se budete cítit nadřazeně vůči ostatním, když se stanete oblíbeným blogerem nebo uznávaným mluvčím svého oboru. Proto nezapomínejte na ty, kteří vám pomohli na vaší cestě ke kariéře, važte si jich, berte na ně ohledy, zůstávejte s nimi ve vztazích. Vaše důvěryhodnost se tím ještě umocní.

13. Nebojte se zkoušet novinky, buďte průkopníky

Sociální média a sítě se proměňují každou minutu. Držte krok s novými nástroji, produkty a úkoly vašeho sociálního okruhu (sítě, společenství).

14. Vypracujte strategii SMO

Definujte své cíle a stanovte si úkoly. Buďte si plně vědomi, jakých výsledků chcete dosáhnout. Vaším cílem může být například: prestiž, prodej, vliv, důvěryhodnost, charita, návštěvnost vašich stránek.

15. Postupy SMO volte rozvážně

Zjistěte, které akce a postupy budou mít největší vliv na dosažení výsledků, kterých chcete dosáhnout.

Přibližně 1 % uživatelů sociálních médií vytváří obsah, 10 % ho obohacuje a 90 % konzumuje. Podrobnější pohled na tento proces poskytuje studie Social Technographic a její komentář v češtině). Největší moc tedy mají tvůrci obsahu, dále ti, kteří ho dále publikují obohacený o vlastní doplňky a také ti, kteří publikují ukázky obsahu druhých.

Zjistěte proto, co můžete dělat, abyste podněcovali tvorbu co nejúčinnějšího obsahu, jeho další obohacování a publikování jeho ukázek.

16. SMO udělejte součástí podnikových procesů a manuálů

Najděte způsoby, jak postupy SMO udělat součástí všech firemních dokumentů, manuálů a distribuce informací.

Dlouhodobý účinek a daleký dosah mohou mít i takové drobnosti, jako například záložkování či odměňování přicházejících odkazů, pokud se stanou běžnou součástí postupů práce v podniku.

 

Reblog this post [with Zemanta]

Značky Technorati: ,

Za ilustraci děkuji (visual credit) Intersection Consulting

*


0 komentářů:

Okomentovat