27. 6. 2008

Jak Václav Havel dělal marketing

Václav Havel dlouhá léta vyprávěl, a dosud vypráví svůj příběh (o myšlenkách, produktu, který chce prodat) státníkům, celebritám a opravdovým lidem z celého světa. Svůj příběh musel vždy zarámovat do pohledu na svět svého posluchače. Sám o tom dnes napsal:
„Václav Havel se vlísává do přízně těch, které vítá, hostí či oslavuje. Kritizuje lacině, banálně. Jím použité symboliky mohou fungovat pouze jsa konfrontovány s mnohem silnějšími emocemi a traumaty. Vytrženy z kontextu událostí doby, ve které byly vyřčeny, vynikne banalita Havlových projevů a jejich šablonovitá vykonstruovanost. Síla sdíleného prožitku při neschopnosti nalézat vlastní slova je prastarý trik všech vykladačů jediné pravdy, včetně pohřebních řečníků. Ostrost myšlenek musí být u intelektuálů vždy větší, než síla zvolených slov...“

Sdílený prožitek, přímo prožívaná skutečnost, jevy a věci prožívané v přítomném okamžiku přímo našimi smysly. To je jediný druh prožívání, ve kterém je možné konspirovat, doslova spolu dýchat (con-spirare), spolupracovat, měnit svět a navozovat harmonii mezi lidmi a světem jako celkem, mezi Vámi a Vašimi zákazníky.

Prezentace, přednášky, diskuse, chaty, konference, psaní a čtení reklamních textů, katalogů, brožur a reklam nepatří ke skutečnosti světa, který sdílíme s našimi zákazníky. Když čteme, nasloucháme nebo se díváme, tak také tělesně prožíváme a cítíme změny v naší mysli. Jsou to však pocity vypůjčené, odvozené, z druhé ruky, a proto méně skutečné než společně prožívané okamžiky, které se dějí právě teď, v tomto jediném skutečném okamžiku. V té chvíli je minulost i budoucnost neskutečná a nepřítomná...

Spojte se se svým zákazníkem tváří v tvář, a v přítomných okamžicích společně spolupracujte, prožívejte skutečnost. Jen tak bude Váš příběh o tom co prodáváte skutečný a důvěryhodný. Jen tak se stanete opravdovou, věrohodnou, sama sebou.

0 komentářů:

Okomentovat