18. 6. 2008

Touhy a vášně vůdců

Vůdci asi mají dost peněz. Chcete prodávat svoje produkty vůdcům? Myslím tím manažery, ředitele, starosty atd. Umocňujte jejich touhy. Co potřebují, již mají. Po čem ale touží? Zde je seznam tužeb a vášní většiny lidí „západní civilizace:“

1) Vůdci touží:
Hromadit, kořistit, vládnout, konzumovat, vlastnit, vítězit, omezovat druhé, hlídat, kontrolovat co vlastní, vyniknout, byrokraticky řídit, klamat druhé, dobývat, získávat, dosahovat zisku, mít víc, aby se pojistili.

2) Vůdci chtějí mít:
Moc, materiální nadbytek, znalosti, peníze, bohatství, nové objevy, vědění, informace (zneužívat je k nadvládě), sentimentální myšlení, idoly (aby jim sloužili, aby přestali prožívat), výkon, úspěch, přátele, milenky, zdraví, kondici, cestování, artefakty, zábavu, Boha, vlastní „já,“ jméno, sociální status, dopravu, obraz příběhu o sobě (a obraz jaký chtějí, aby o nich měli druzí), vzdělání, pohyb, přelétavost, epizodičnost, krátkodobost, zisk.

3) Nivelizujte vůdce, protože chtějí mít:
Soulad s veřejným míněním a se „zdravým rozumem,“ neodlišnost od druhých, stejnost s „dobrými mravy,“ poctivost, spravedlnost, prestiž.

4) Infikujte vůdce strachem, protože chtějí mít ochranu před:
Zloději, ekonomickými změnami, revolucí, nemocemi, smrtí, láskou, svobodou, růstem, změnami, nevědomostí, zbytečnými vztahy, stabilitou, solidaritou, důvěrou, ztrátou všeho, co mají a po čem touží. Jsou závislí (otroci) na tom co mají. Proto chtějí víc, aby se pojistili, zajistili…

To je seznam fiktivních, iracionální potřeb „západních“ lidí. Jsou to touhy, které lidé musí mít, a které bohužel růst, strukturu a rozvoj osobnosti, charakteru, tedy lidského bytí zpomalují a ničí. Erich Fromm tomu říkal vlastnický způsob prožívání.

Taková je naše „západní kultura.“ Máte čas, vůli a peníze, abyste naši kulturu změnili? Vsadím se, že nikdo z vás. Nesnažte se proto měnit touhy, které lidé již mají. Při svém marketingovém úsilí naopak tyto touhy podporujte a umocňujte.

A snad potom, po delší době, až vstoupíte do vztahu s konkrétním vůdcem-člověkem, teprve potom možná dostanete příležitost, budete jí pomáhat hledat její vlastní cestu k lepšímu lidství, k lepší kultuře. Ne vaši cestu, protože ten kdo ukazuje cestu, dovede lidi na scestí... To je ale už jiný příběh.

0 komentářů:

Okomentovat