22. 6. 2008

Odkazy na Ericha Fromma

V několika článcích zmiňuji zakladatele sociální psychologie Ericha Fromma, který přinesl pronikavou analýzu charakteru společnosti a lidí. Domnívám se, že znalost jeho díla je klíčová pro pochopení charakteru naší „západní“ společnosti. To pomůže při marketingovém úsilí odkrýt charakter a sklony zákazníků, jejich pohled na svět.

Současnou špičkou ve výzkumu společnosti je frankfurtský Institut pro sociálni výzkum (u jeho začátků Fromm v letech 1930–1938 působil) a jeho ředitel Axel Honneth, následovník Jürgena Habermase.

Pochopení společnosti vede k pochopení jejích jednotlivých členů, lidí. To mi umožňuje lépe chápat pohled na svět, který lidé mají. Při marketingovém úsilí a při tvorbě inzerátů budu takto poznaný a empirií ověřený pohled lidí na svět umocňovat a podporovat. Jen tehdy se mnou vyprávěné příběhy mohou setkat s vnitřními příběhy lidí. S větší pravděpodobností jim potom mé příběhy budou příjemné, a snad podnítí jejich touhy po vlastnění produktů, které jim nabízím. Než Vám zákazník dá svoje peníze a nakoupí, musí v jeho hlavě proběhnou další procesy, kdy touhy, přání podmíní vznik komplexů lpění, naroubovaných nepřirozených světů (toho, čeho si člověk dosud stačil povšimnout) a zablokování přirozených citů, vjemů a činností mysli. O tom ale někdy příště.

V marketingu jde především o komunikaci se zákazníky. Nové přístupy k výzkumu procesů komunikace, interakce mezi lidmi přinesl Carl Rogers, který rozvinul nedirektivní přístup k lidem. Na něj navazuje „experienciální psychoterapeut“ Eugene Gendlin, jehož „Příručka naslouchání“ je cenným vodítkem, pokud opravdu chcete být svým zákazníkům prospěšní.

Nevyčerpatelnou studnicí pro pochopení komunikace mezi lidmi a psychologie uspokojení zákazníků je pro mě Mirko Frýba. V terminologii západní sociální psychologie, v souladu s Erichem Frommem a dalšími, nám zprostředkovává buddhistickou abhidhammu. Přináší tak navíc autochtonní etická kriteria, která se musí stát dalším parametrem marketingového procesu. Jeho dílo Abhidhamma im Überblick (Universität Konstanz 1990) je nyní ke stažení zdarma v pdf.
Odkazy na Ericha Fromma:
České stránky Ericha Fromma
Mezinárodní stránky Ericha Fromma
Nebo zadejte při vyhledávání v Googlu nebo na YouTube: Erich Fromm.

0 komentářů:

Okomentovat