9. 5. 2009

Tanec, který vykládá osvojování sociálních médií

V roce 2007 Michael Wesch, digitální antropolog, vytvořil pozoruhodné pětiminutové video The Machine is Us/ing Us, ve kterém se pokouší vyjádřit, čeho se web 2.0 neboli sociální média týkají.

„Stroj (technologie) je my a my nebo nás technologie používá (využívá)?“

Osvojování sociálních médií nemůže začít tím, že si vybereme svoji sadu nástrojů z nějaké nabídky.

Osvojování sociálních médií je proces, při kterém postupně porozumíme PROSTORU mezi lidmi a nástroji (sociálními médii).

Chcete si osvojit sociální média? Učte se od tanečníka, který tento prostor mezi lidmi a sociálními médii dobře zná a který v tom prostoru umí tančit.

Sociální média se týkají:

 • vazeb k lidem (vztahů s lidmi), nikoliv obsahu, který je předmětem konverzací
 • schopnosti lidí organizovat sebe samotné
 • schopnosti lidí společně tvořit
 • vůle pracovat v podmínkách, kdy jste v sociální síti propojeni s lidmi, kteří nejsou předem určeni

Skupina tanečníků je na závěr odhodlána společně (ve vzájemné spolupráci) od základů znovu promyslet a definovat:

 • autorská práva (copyright)
 • autorství
 • identitu (rovnost)
 • etiku (pravidla)
 • rétoriku (řečnictví)
 • estetiku vnímání krásy)
 • vládnutí (kontrolu, dozor)
 • obchodování
 • rodinu
 • soukromí
 • sebe
 • lásku
Můžete si přečíst i kompletní přepis (transkripci) videa.

Poučení pro marketing

Nedokážu to říci lépe než Tim O'Reilly ve svém rozhovoru o webu 2.0:

„Create goals bigger than your company (cíle vymysli větší, než je tvůj podnik).“

Opět tedy jde spojování a angažování společenství lidí na základě myšlenky, která je obecně lidská, vyšší než smysl a význam podniku.

K osvojování sociálních médií lze podat jen částečný návod. Z velké části je třeba ale improvizovat, stejně jako při tanci, který je jen částečně řízen choreografií. Důvodem je to, že každý podnik, stejně jako člověk, je jiný, zcela unikátní

Za námět děkuji Beth Kanter (blog / twitter).

Související články

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

Reblog this post [with Zemanta]

0 komentářů:

Okomentovat