22. 5. 2009

Budoucnost sociálního webu: V pěti obdobích

Its Future is in our Hands - Live Earth Autorem tohoto článku je Jeremiah Owyang (Twitter) ze Silicon Valley, přeložil Vlad Hrouda.

Domnívám se, že bude pokračovat, co předpověděla kniha Groundswell (odkaz vložil překladatel), lidé se budou spíše spojovat navzájem, než s institucemi. Osvojování sociálních sítí zákazníky se velmi rychle zvětšuje (k tomu komentář překladatele v češtině) a přední značky si je osvojují dokonce i během hospodářské krize. Firmy se budou chtít tomuto směru vývoje přizpůsobit, proto očekávám období rychlých inovací. Naši klienti mají přístup k podrobné zprávě, ale zde shrnujeme, na co jsme přišli, v manažerském souhrnu:

Dnešní sociální zkušenost je rozkouskovaná, konzumenti mají v každé sociální síti, kterou navštíví, samostatnou, oddělenou identitu. Již brzy ale bude k dispozici jednoduchá sada technologií, která konzumentům umožní si své identity přinést do každé sítě. To změní marketing, internetové obchodování, CRM (řízení vztahů se zákazníky) a reklamu. Identity jsou jen začátkem změny, při které se web bude vyvíjet krok za krokem od oddělených sociálních webů ke sdílené sociální zkušenosti. Konzumenti se budou spoléhat na rovnocenné přátele v sítích, na jejich on-line rozhodnutí, bez ohledu, zda se značkové firmy a produkty do sítí zapojí či ne. Konzumenti spojení v sítích budou posilovat komunity, a budou přesouvat moc mimo značky a CRM systémy; konečným výsledkem budou posílené, zplnomocněné komunity, které budou definovat příští generace produktů.

Zjistili jsme, že technologie spustí změny v osvojování sítí zákazníky, a značkové firmy a produkty je budou následovat. To se bude odehrávat v pěti zřetelných vlnách:

Pět období sociálního webu

  1. Období sociálních vztahů: Lidé se spojují navzájem a sdílejí, dělí se o věci (myšlenky, znalosti aj.) mezi sebou, podílejí se, účastní se.
  2. Období sociální funkčnosti, provozu: Sociální sítě se stanou něčím, co lze přirovnat k operačnímu systému.
  3. Období sociální kolonizace, osídlování: Každá zkušenost, praxe se nyní může stát sociální.
  4. Období sociální souvislosti: Přesný, správný obsah přizpůsobený každému jednotlivci.
  5. Období sociálního obchodování: Komunity budou definovat, přesně stanovovat, formulovat příští produkty a služby.

Aktualizace: CRM Magazín píše o pěti obdobích a graficky je znázorňuje v tabulce.

The Five Eras Of The Social Web on Flickr

Časová rozvržení pěti překrývajících se období

Důležitá poznámka: tato časová období nenásledují po sobě, ale překrývají se.

Do období sociálních vztahů jsme již vstoupili a jsme svědky jeho zralosti. Vstoupili jsme také do období sociální funkčnosti, ale nevidíme jeho užitečnost. Začínáme vidět osnovu období sociální kolonizace se začínajícími technologiemi, příkladem je Facebook connect. Tyto sdružené identity brzy umožní lidem vstoupit do období sociální souvislosti s obsahem přizpůsobeným každému jednotlivci a s obsahem sociálním.

Následující diagram znázorňuje, jak očekáváme, že by to s pěti obdobími mohlo dopadnout. Období sociálního obchodování je na konci.

Timing Of The Five Overlapping Eras on Flickr

Rozhovory s 24 předními sociálními firmami

Výzkum nebyl proveden ve vzduchoprázdnu. Abychom zjistili, co můžeme očekávat, prováděli jsme kvalitativní výzkum (odkaz vložil překladatel). Naše závěry jsou založeny na rozhovorech s řídícími pracovníky, manažery produktů a stratégy následujících 24 firem: Appirio, Cisco Eos, Dell, Facebook, Federated Media Publishing, Flock, Gigya, Google (tým Open Social/stack), Graphing Social Patterns (Dave McClure), IBM (tým SOA), Intel (tým marketingu sociálních médií), KickApps, LinkedIn, Meebo, Microsoft (tým produktů Live), MySpace, OpenID Foundation (Chris Messina), Plaxo, Pluck, Razorfish, ReadWriteWeb, salesforce.com, Six Apart a Twitter.

Jak by se firmy a produkty mohly připravit

Zajímavější než vize budoucnosti je to, co je firmám již k dispozici, co je výsledkem a závěrem výzkumu: Na budoucnost se můžete připravit tím, že:

  • Nebudete váhat: Změny přicházejí velkou rychlostí, na konci roku budeme ve třetím z těchto období. Firmy by měly tyto tři období zapracovat do svých krátkodobých plánů. Neměly by zůstat pozadu a nechat konkurenty, aby se spojili s jejich komunitami dříve než oni.
  • Připravíte se na průhlednost: Musíte mít plán, protože lidé budou brouzdat webem se svými přáteli. Připravte se, že každá webová stránka a každý produkt bude recenzován vašimi zákazníky a bude na očích budoucích zákazníků, ať se na tom budete podílet nebo ne.
  • Spojíte se s vlivnými lidmi: Zaměříte se na obhájce zákazníků, oni budou ovládat vaše potencionální zákazníky a mohou vás bránit proti kritiků a pomlouvačům. Jejich mínění bude důvěryhodnější než vaše. Tito vlivní (sociální majáky) budou důležitější než kdy jindy, protože moc se přesune od vás na komunity, a ty začnou definovat, jak by produkty měly vypadat.
  • Vytvoříte svůj podnikatelský systém: Váš podnikatelský systém se bude muset napojit na sociální web. Sociální sítě a jejich partneři se rychle stávají pro zákazníky zdrojem informací a vytvářejí, generují potenciální zákazníky mimo váš CRM systém (systémy řízení vztahů se zákazníky). Do CMS systémů (systémy pro řízení obsahu) budete muset zahrnout sociální prvky, funkcionality – tlačte na své dodavatele, aby vám je nabídli, nebo hledejte platformy komunitních webů.
  • Rozdrobíte svoje webové stránky: Budoucnost bude nekompromisní, obsah přijde k zákazníkům sám, nebudou se po něm shánět. Připravte se, že rozkouskujete web své firmy, a necháte ho šířit sociálními sítěmi. Dovolíte nejdůležitějším informacím, aby šly a šířily se v komunitách, které vyhledáte. Lovte tam, kde jsou ryby.


Tento projekt vyžadoval úsilí týmu, rád bych poděkoval. Josh Bernoff byl vůdčí silou mé kariéry, díky Emily Bowen byl projekt v chodu, Cynthia Pflaum – kvantitativní data, Megan Chromik uhladila vydání a Jon Symons z PR týmu zasáhnul média.

Tento článek byl publikován také v Forrester blog for Interactive Marketing Professionals. Matt Savarino vychytal drobné chyby, díky.

Článek v anglickém originálu.

Související články

Za fotografii děkuji (photo credit) aussiegall.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

0 komentářů:

Okomentovat