8. 5. 2009

Sociální média nejsou dalším marketingovým kanálem

Venice Channel / kanál v Benátkách Sociální média nelze přidat do struktury vašeho marketingu jako další reklamní kanál.

Sociální média (například blogy, Facebook, Twitter, LinkedIn) jsou nástrojem pro zcela jiný druh interakce se zákazníky, než známe a praktikujeme prostřednictvím tradičních médií (televize, tisk, rozhlas, inzerce…).

Do prostředí sociálních médií můžete umístit i tradiční reklamu. Bude to ale jen tradiční reklama, a její účinnost znáte (je katastrofálně neúčinná).

Pokud budete investovat do své angažovanosti v sociálních médiích, investice se vám vrátí jiným způsobem. Aktiva, která získáte:

  • vybudovaná, živá, stále se vyvíjející a proměňující komunita zákazníků
  • obsah, údaje, sdělení, která budou zákazníci sami tvořit a šířit
  • přímá, nezprostředkovaná konverzace se zákazníky
  • přímé naslouchání zákazníkům

Ve větších podnicích je obtížné sociální média začlenit do obvyklé organizační struktury. Není to ani marketing, ani PR, ani tvorba obsahu, ani komunikace a ani tvorba webu. Kdo má tedy řídit strategii sociálního marketingu?

Uživatelé sociálních médií nejsou omezeni žádnými hranicemi mezi státy a regiony. Jak se s tím vypořádá firma, která působí jen v určitém regionu?

Sociální média vyžadují dlouhodobou a nepřetržitou angažovanost. Marketing a reklama působí v krátkodobých kampaních a má pevněji stanovené cíle.

V tradičním marketinku tlačíte na lidi všemi dostupnými prostředky, dokud nedosáhnete svého cíle. V sociálních médiích nelze tlačit. Vše závisí na lidech, zda sami přijdou, o tom rozhodují oni. Váš úspěch nelze zaručit.

Měření úspěchu je v sociálních médiích jiné. Můžete vyčíslit například počet přátel, počet interakcí nebo počet uživatelů. Nic to ale neříká o vašem prodeji.

Co tedy dělat?

  1. Větší firmy už mají svá oddělení sociálních médií, která odpovídají za dlouhodobou angažovanost v sociálních médiích, změnu firemní struktury na sociální a zcela novou otevřenost firmy vůči zákazníkům.
  2. Můžete si také prostudovat dvě případové studie z českého prostředí mBank a Vodafone. Posuďte sami, zda se jedná o dlouhodobé strategie.

Za fotografii děkuji (photo credit) lpiepiora.

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

0 komentářů:

Okomentovat