30. 7. 2008

Reklama funguje, když...

Reklama funguje, na mě zabírá, když ji vnímám jako:

  • Velkorysou, štědrou, rozdávačnou, šlechetnou

  • Jedinou, unikátní, ojedinělou, zvláštní výjimečnou, jednotnou

  • Svázanou s mými sny, touhami, potřebami

Reklama může fungovat i při budování značky, potom ale musí být všudypřítomná, abych si ji ve své mysli spojil (asocioval) s událostí, při které byla reklama použita. To je ale neobyčejně drahé. Taková reklama musí zasáhnout nezasažitelné lidi, kteří kupují jen hity, nejlepší produkty na trhu, jedničky v žebříčcích popularity. Když budu mít produkt, který je druhý nejlepší na světě, tak zkrachuji. S vítězným, nejpopulárnějším produktem musím zasáhnout masové publikum, musím přerušit lidi v tom, co právě dělají, musím jim předkládat to, co sami nehledali. Mohu si takové reklamní šílenství dovolit? Kolik to bude stát? Jak účinné bude, když budu předkládat lidem něco, o co sami nejevili zájem a sami to nehledali?

Opak: Zasáhnu zasažitelné, zvětšuji tuto skupinu lidí, sloužím jim. Zasažitelní jsou ti zákazníci, kteří se sami starají, sami přijdou, věnují mi sami pozornost, rozhodli se, že se budou sami zajímat. Zasahování takových lidí reklamou je levné a vysoce účinné. Uspěji, když budu nejlepší na menším dílu trhu, s produkty, které nejsou pro každého, když budu nejlepší ve svém světě a v jejich světě – ne na celém světě.

Úkol: Definuj svůj svět a jejich svět, svůj příběh a jejich příběh. Vyprávěj o tom v co věříš – ne o tom, co je populární, obvyklé.

0 komentářů:

Okomentovat