6. 8. 2008

Jak řídit klan (tribe management)

Vedete klan zákazníků či příznivců či stejně smýšlejících lidí? Klan neslouží k marketingovým taktikám. Klan má poslání, podnětnou myšlenku, vůdce, identitu, konvence, vztahy a chuť druhému podat ruku.

Jak hledat, vést a spojovat klan? Koho povedu, jaký klan? Jaký bude společný zájem členů klanu? Jaké nástroje použiji, aby členové klanu mohli navázat spojení, učit se, poučit se, společně něco sdílet, přispívat jak nejlépe umí? Jak to udělám, aby si lidé mohli o sobě sdělovat, aby se mohli navzájem najít, aby si mohli navzájem přát dobro, aby mohli sounáležet a aby se projevila síla a účinek osobních doporučení?

Proč jsou soukromé, uzavřené klany účinnější? Protože:
 • Jde v nich o myšlenku, ideje, ne o lidi. Vůdce klanu lidi motivuje, aby přijali za svou určitou myšlenku, vědomí, kdo jsou a budoucnost, kam chtějí dospět. Důležitý je tedy sdílený zájem.
 • Je to soukromá, uzavřená společnost. Důležité je spojení a komunikace mezi členy navzájem, mezi členy a vůdcem a mezi členy a kýmkoliv mimo klanu.
 • Členové nejsou žádná chátra, lůza, která dlí ve svých prodejních stáncích a vykřikuje na druhé své nabídky. Důležité je vědomí sounáležitosti a vzájemná pomoc a podpora.
 • Členové souhlasí, že nic z klanu nebudou šířit na veřejnost.
 • Klany umožňují členům být aktivní (s pomocí internetu například blogovat, sdílet videa, fotky, přispívat do diskuzních fór, koordinovat a spojovat členy). Důležité je tedy něco dělat, převádět duch, atmosféru a prostředí klanu klanu na výsledky, které posilují vědomí, že klan má význam a smysl.


Při vstupu do jakékoliv jiné komunity lidé obvykle říkají: „Dělám to a to, jak mi můžete pomoci?“ V klanu lidé naopak zvýrazňují a zviditelňují práci druhých a přispívají do klanu, jak nejlépe umí. Každý klan má fňukaly, kteří fňukají, vůdce, kteří vedou a většinu, která vyčkává a je pozadí. V reálném světě vznikají klany osobním kontaktem lidí. Dostaneš, co sám dáš... Teprve, když se s lidmi osobně setkám, začnou mi odpovídat na e-maily a zvedat telefony. Internet umožňuje dát klanům větší moc a sílu. K přímému kontaktu dvou přátel (z očí do očí) internet přidává sílu většího množství lidí a rychlost internetové komunikace.

Řízení klanu zákazníků (tribe management)

 1. Začíná to získáním svolení, že se členy klanu mohu komunikovat, že svolují s tím, abych je oslovoval.

 2. Lidé se chtějí spojovat navzájem (nikoliv s firmou).

 3. Lidé chtějí naslouchat firmě, a to jim pomůže se spojit, najít se navzájem, najít příběh (svůj, který souzní s příběhem firmy), vyprávět o příběhu.

 4. Cokoliv firma dělá, slouží ke krmení, výživě, růstu a uspokojování klanu.

 5. Pro klan (zákazníky) vyhledávám produkty (nikoliv zákazníky pro produkty).

 6. Klany příznivců mají blogeři, knižní vydavatelé, spisovatelé, zpěváci, celebrity, ale také místní řemeslník, obchodník či pozoruhodná firma s důvěryhodným příběhem, o němž má cenu mluvit.

 7. Tvrdě pro klan pracuji, posiluji ho, zlepšuji...

Nyní se můžete stát členem soukromého klanu lidí, kteří žijí myšlenkou klanů. Je to klan obchodníků, vůdců, lidí, kteří žijí myšlenkou budování komunit, tvořením produktů a šířením myšlenek. Tento klan není pro veřejnost, dostanete svoje soukromé přístupové údaje. Naučíte se, jak tvořit a řídit klan. Pozvání a návod jak vstoupit najdete v angličtině. Silně doporučuji!!!

0 komentářů:

Okomentovat