24. 10. 2008

Podniky bez duše

Fungování trhu ovlivňují politická-marketingová rozhodnutí, buď na „nejvyšší úrovni“ jako státní zásahy, intervence či regulace, nebo na úrovni toho nejdrobnějšího řemeslníka jako jeho vlastní politická-marketingová rozhodnutí. Je to tak? A nejsou taková politická-marketingová rozhodnutí brzdou růstu vašeho podnikání?

Marketing je ideologie, která se snaží vyplnit prázdný prostor jinak nevysvětlitelné skutečnosti. Marketing-ideologie je vyprávění a rituály. V tom je skryta obrovská moc marketingu.

Obchodník, podnikatel tak může vytvářet svůj vlastní svět k uvěření, do kterého zve zákazníky, aby se jeho svět stal i jejich světem. Obchodník si tak buduje svůj řád a systém kterým musí doopravdy žít, aby tento řád byl k uvěření i pro jeho zákazníky.

Tady ale číhá na obchodníka záludná past. Tou pastí je zamilovanost do svého podniku, do vybudované struktury, instituce. Zamilovanost brání, aby se člověk hnul z místa, aby šel dál za novým, lepším, ziskovějším, budoucím. Vybudovaný podnik formuje vnitřní svět obchodníka a zamilovanost je druh šílenství, zatemňuje myšlení. Obchodník je magicky přitahován ke struktuře svého podniku něčím tajemným, nevysvětlitelným předmětem touhy. Vzpomeňte si, když jste byla zamilovaná. V čem byl váš milovaný jiný než druzí, že vás tak přitahoval? Co bylo tím nevysvětlitelným předmětem touhy? Nejedná se v případě podniku o zbožňování, fetišismus, jako by podnik měl lidské schopnosti?

Zamilovanost do struktury podniku-instituce brání růstu a budoucnosti. Zbavte svůj podnik toho nejcennějšího daru, co ho činí objektem vaší „lásky.“ Položte tento dar na oltář bohů dnešního světa. Vždyť „morální hazard“ je součástí struktury kapitalismu, ve kterém dnes žijeme. Aby podnik rostl, nemůže mít duši. To je nový důsledek toho, jak se dnes svět a marketing radikálně změnil.

Každý podnikatel se také musí vymezit vůči svým konkurentům, odlišit se. A tady se můžeme poučit od politiků. Zkusme politiku chápat jako pokus o vymezení „neutrální“ půdy. Proč by i obchodník nemohl dělat tak zvanou „nadstranickou politiku?“ Označte sebe jako hlas Celku a tím degradujte svoje konkurenty na agenty dílčích zájmů. Podobně to udělal 24. září 2008 americký senátor John McCain, když přerušil svou prezidetskou kampaň a vypravil se do Washingtonu s tím, že je na čase zanechat stranických sporů, když čelíme tak vážné ekonomické krizi.

Ale pozor! Neudělá se vašim zákazníkům z vás špatně?


0 komentářů:

Okomentovat