2. 11. 2008

Co nevíte?

Seth před třemi roky publikoval následující seznam, dnes ho doplnil a nabádá nás, abychom se nezdráhali ho jakkoliv šířit či používat... Všechny body v něm prý dnes platí ještě více než tehdy. Nezdráhám se tedy, a přináším vám volný překlad z angličtiny:

Co ví každý dobrý marketér, obchodník:
 1. Očekávaná, osobně důležitá a pro zákazníky významná reklama vždy účinkuje lépe než nevyžádané sdělení, spam.

 2. Dávat sliby, které plníte, je skvělý způsob, jak budovat značku.

 3. Vaši nejlepší zákazníci mají mnohonásobně vyšší hodnotu než zákazníci průměrní.

 4. Podíl na peněžence zákazníka je opatření mnohem účinnější, ziskovější a snadnější, než podíl na trhu.

 5. Marketing začíná předtím, než vytvoříte produkt.

 6. Reklama je jen symptom, projev, taktika. Marketing je velmi mnohem více.

 7. Nízká cena je skvělý prostředek k prodeji komodity. Je to účinné, marketing to však není.

 8. Konverzace mezi lidmi na vašem trhu probíhá, ať se vám to líbí nebo ne. Dobrý marketing podněcuje ten správný druh konverzace.

 9. O pozoruhodných produktech se mluví.

 10. Marketing je způsob, jakým vaši zaměstnanci odpovídají na telefonáty a jakým písmem vyplňují účtenky a záruční listy.

 11. Většinu lidí neoklamate. A ti oklamaní o své zkušenosti mluví.

 12. Dobří marketéři nevidí v marketingu výdaje, ale investici.

 13. Lidé nekupují, co potřebují. Kupují, co chtějí.

 14. To není vaše starost. Vaše zákazníky to však nezajímá.

 15. Lidé chtějí něco navíc, zvláštní emoční přídavek. Ten získají, když koupí něco, co milují.

 16. Marketing mezi podniky je jen marketing zákazníkům, kterým se přihodilo, že podnik platí, co oni chtějí.

 17. Tradiční způsoby přerušování (vyrušování) zákazníků, televizní reklamou, stánky na veletrzích nebo nevyžádanou poštou, ztrácejí svoji nákladovou účinnost. Naopak se ukazuje, že velmi dobře fungují nové způsoby šíření myšlenek (blogy, RSS kanály založené na svolení, zákaznické kluby příznivců).

 18. Lidé na celém světě, lidé všech příjmových úrovní, odpovídají na marketing, který slibuje a uspokujuje základní lidské touhy.

 19. Dobrý marketér vypráví příběh.

 20. Lidé jsou sobečtí, líní, neinformovaní a netrpěliví. Z toho vycházejte, a budete velmi příjemně překvapeni, co objevíte.

 21. Účinný marketing je ten, o kterém se lidé rozhodli, že si ho budou všímat.

 22. Příběhy jsou účinné, když jsou v souladu (rezonují) s pohledem na svět lidí, kterým je vyprávíte.

 23. Vyberte si své zákazníky a zbavte se těch, kteří poškozují vaši schopnost vyprávět lidem váš opravdový příběh.

 24. Produkty pro kohokoliv jen zřídka kohokoliv zasáhnou.

 25. Žít a dýchat autentickým příběhem je nejlepší způsob jak přežít ve světě přeplněném konverzací.

 26. Marketéři jsou odpovědní za vedlejší efekty, které způsobují jejich produkty.

 27. Cestu k úspěchu si velmi zkrátíte, když zákazníkům připomenete příběh, který znají a kterému důvěřují.

 28. Dobří marketéři měří.

 29. Marketing není záchranka, pohotovostní služba, ale plánovaný a promyšlený výkon, který začíná dlouho předtím, než cokoliv vyprodukujete, a končí teprve až všechno ukončíte.

 30. Jeden zklamaný zákazník má cenu deseti nadšených.

 31. V Google-světě vyhrávají nejlepší (ve svém a v jejich světě) častěji a více.

 32. Většina marketérů vytvoří „dost dobré,“ a pak už nic. Ti nejlepší vždy „dost dobré“ překonají.

 33. Dnes je mnohem více bohatých lidí, než dříve, a požadují, abyste o každého z nich pečovali jinak.

 34. Firmy, které jednají přímo se svými koncovými zákazníky, získávají výhodu (aktivum) pro budoucnost.

 35. V sociálních médiích můžete běhat kratší tratě, ale ne dlouho.

 36. Marketing děláte, když lidi najímáte, když je propouštíte, když poskytujete technickou podporu a také když posíláte obchodní dopis.

 37. Blogujte! Udělá to z vás lepší marketéry, pokorné a skromné při psaní.

Vědět co dělat je úplně něco jiného než to doopravdy dělat.

0 komentářů:

Okomentovat