13. 4. 2009

Klany, kniha otázek a odpovědí, 4. část

It's Tribe Time Now sign on parking garage at Jacobs Field Zde je další část překladu knihy, kterou si můžete stáhnout v angličtině zdarma. Máte moje svolení tento překlad libovolně používat, šířit, kopírovat, tisknout, umísťovat na web, vkládat do svých prací, přednášet aj. Uveďte však, prosím, vždy mě jako autora překladu, odkaz na tento blog a odkaz na informace o anglickém originálu. Překlad prosím nepozměňujte a neprodávejte. Od Setha Godina mám svolení k překladu. Jedná se o překlad dovolený, ale neodsouhlasený, protože on říká: „neumíme česky.“ V knize je 65 otázek s odpověďmi. Zde jsou další dvě v češtině:

11. otázka: Může jeden vůdce vést současně dva či více klanů?

Odpověď: Záleží na vůdci, po jakém množství kontroly touží a k jakému účelu klan slouží. Například:

  • Kdo vede firemní klan, může pravděpodobně vést i společenský klan.
  • Kdo musí často vést či uvádět věci do pohybu, nemůže zůstat jen u jednoho případu.

Několik námitek, upozornění:

  • Vedení více než jednoho klanu je možné, dejte si ale pozor na pokles účinnosti takového vedení. Soustředěné úsilí vždy přináší lepší výsledky. Lepší je vést klan padesáti oddaných lidí, kteří jsou tak nadšení, že se zápalem přijmou obtížné výzvy, než vést dva klany po 25 lidech, kteří bez rozmyslu jednají tak, jak jim vůdce říká.
  • Když se vůdce pokouší zapojit do všeho (rozhodování, obchody, procesy, řešení sporů, překonávání odporu či diktátorské řízení všech úrovní klanu), nezbude mu čas ani energie pro účinné řízení jiného klanu.
  • Vůdce by se měl soustředit na jedinečnost účelu klanu, protože, klan, který je „děvečkou pro všechno,“ nestojí za nic. Klan může být částí jiného klanu, ale vůdce musí jejich účely přesně rozlišovat.
  • Důležitá je touha. Řiďte se svou touhou. Klan oslabí či zanikne, když se budete pokoušet dělat všechno možné.

12. otázka: Jak má vůdce zacházet s křehkým předělem mezi svou účastí na řízení klanu a umožňováním, aby se klan stal demokratickým – předělem mezi vymezováním směru a budováním podniku řízeného diktátorem?

Odpověď: Vůdce připravuje program. Kdo s účelem programu nerezonuje, není členem klanu. Čím je účel jasnější, tím lidé jasněji vědí, zda ke klanu patří.

Nejdůležitější je stanovit očekávání. Když lidé přijdou do klanu, měli by vědět, čeho se účastní. Při vedení klanu jde nakonec přece o rozhodující hlas. Lze říci, že vůdce navrhuje poslání, jiní se ke skupině připojují a někdo navrhne směr. Vůdce není vůdcem, pokud nemá konečné slovo při schvalování směru.

Vůdce začleňuje přínosy druhých do klanu, pokud si je jistý, že to má význam, že to bude fungovat. Když členové klanu chtějí jít jinou cestou, vůdce se jich ptá, zda chtějí vyzkoušet cestu, kterou původně stanovil. Pokud nechtějí, jde o vzorový problém řízení a důvěry. V takovém případě se vůdce ptá a vstupuje do rozhovorů. Důvěra se (ideálně) získává tázáním a oceňováním mínění druhých. Důvěra je nepostradatelná.

Pokud chcete nalézt správnou rovnováhu, pečujte o klan jako o zahradu. (A všímavě prozkoumejte slovo „pečovat.“) Rostliny nemůžete přinutit růst. Vše ostatní ale dělat můžete: sázet, zalévat, plít, stínit, prořezávat, čistit atd. Rostliny ale rostou nebo nerostou, to za ně udělat nemůžete.

Důležité je připustit, že různé rostliny mají pro svůj růst různé požadavky. Důležité je jednat s každým člověkem poctivě a s každým trochu jinak.

Pokud jde o plevel, jsou to jen rostliny, které rostou tam, kde nechcete. Obvykle je můžete přesadit do vhodnější zahrady. Některé jsou bohužel tak agresivní a zkázonosné, že je musíte vytrhat. Pokud plevel ubližuje klanu, odstraňte ho – neváhejte. Jako vůdce potom sdělte klanu, co jste udělala a proč. Klan a důvěru to velmi posílí.

Překlad knihy do češtiny

Za obrázek děkuji (photo credit) Eddie~S

Následujte mě na Twitteru: @hrouda

Značky Technorati:

0 komentářů:

Okomentovat