25. 11. 2008

Klany, kniha otázek a odpovědí, 1. část


Nedávno jsem slíbil český překlad knihy, kterou si můžete stáhnout v angličtině zdarma. Máte moje svolení tento překlad libovolně používat, šířit, kopírovat, tisknout, umísťovat na web, vkládat do svých prací, přednášet aj. Uveďte však, prosím, vždy mě jako autora překladu, odkaz na tento blog a odkaz na informace o anglickém originálu. Překlad prosím nepozměňujte a neprodávejte. Od Setha Godina mám svolení k překladu. Jedná se o překlad dovolený, ale neodsouhlasený, protože on říká: „neumíme česky.“ V knize je 65 otázek s odpověďmi. Zde jsou první čtyři v češtině:

1. otázka: Proč se lidé spojují v klanech?

Odpověď: Všichni máme základní potřebu, spojovat se s jinými lidmi. Přátelit se, spojovat se s druhými, sdílet zkušenosti, být v kontaktu s aktuální kulturou, trendy a vývojem ve své komunitě. To jsou způsoby a důvody pro spojování se s jinými lidmi. Velmi užitečné může být spojení s druhými, na jehož základě vybudujete dlouhodobý vztah. Ten vás povede vaším životem a pomůže vám cítit se šťastně. Proč se spojovat v klanech? Zde jsou některé důvody:
 • Výhradně společenské: Cítit se méně osamělý a společně s druhými se zabývat společnými zájmy.

 • Hodnotové + společenské: Spojit se s lidmi, kteří uznávají stejné hodnoty určitého společenství.

 • Kulturní a společenské: Sdílet zkušenosti s rodáky ze stejné země, mluvit stejnou řečí a společně zachovávat kulturní tradice.

 • Obchodní a společenské: Vyvíjet vztahy s druhými ve stejném oboru nebo rozšiřovat síť do jiných oborů či trhů.


2. otázka: Co je třeba k vytvoření popudu, impulzu, který vede k utváření klanu?

Odpověď: Reagování, jednání je založeno na činnostech mysli, sklonech (instinktu) a poznání (intuici). Reakce vyžaduje pozornost, uvážení. Spouštěcím podnětem je představa (zpřítomnění si) něčeho. Lidé se do něčeho pustí jen v takovém prostředí, kde je povzbuzováno snění, představy.

Vůdci vymýšlejí svět, kterého by rádi byli součástí, o který by stálo za to bojovat. Vůdci začínají věci uvádět do pohybu (iniciovat) s touto vizí a se všemi emocemi, které rozněcují srdce. Vidí problémy nebo výzvy, které nikdo jiný nevidí, a vedou lidi k tomu, aby s tím dělali něco, co dosud uděláno nebylo.

Chtivost, touha zapaluje iniciativu, víru, usilování, ulpívání, obrovské soustředění na to, po čem lidé touží. Když John Walsh ztratil své dítě, uvedl do pohybu (inicioval) hnutí klanu, které způsobilo velkou změnu. Rodiče, kteří ztratí své děti jednají z hloubi srdce.

Uvádění věcí do pohybu (iniciativa) je výkop míče či jiskra, která zapaluje skutečný oheň. Je to začátek, zrození, život, možnost. Nezačíná vždy třeskem. Uvádějte do pohybu malé věci, a odvaha spouštět velké dílo se dostaví.
Začínejte drobnostmi. Každé ráno vstaňte a uveďte něco do pohybu. Podejte svému sousedovi noviny a řekněte dobré ráno. Zaplaťe mýto či vstupné za toho, kdo stojí za vámi. Napište komentář, vysvětlení na vývěsku někoho, koho neznáte. Pozvěte někoho, koho neznáte na oběd, a potom na akci. To je uvádění věcí do pohybu. Tyto praktiky do vás budou postupně vrůstat, až si bez nich nedokážete představit svůj život. Stanou se vaší mantrou, vášní a posláním.
A na závěr, uvádění věcí do pohybu vyžaduje ochotu snášet, že vypadáte v očích lidí jako pošetilý, hloupý a neinformovaný. Abyste uvedli do pohybu velké věci, opravdu nesmíte nadávat na to, co si lidé o vás myslí.

3. otázka: Kterými největšími chybami mohou vůdci zahubit své klany?

Odpověď: Chyby nejsou hrozné, a nemusí zahubit váš klan. Rozhodující je uznat, že jste udělala chybu, poučit se z toho, a neopakovat ji. Když vůdce věnuje příliš energie tomu, aby nedělal chyby, způsobí stres sobě i klanu, bude se cítit špatně a ztratí nadšení. Takový citový neklid může zahubit klan spíše než nějaká chyba.

Chování a jednání vůdce, které může vést k zániku klanu:

 • Neschopnost poučit se z chyb.

 • Popouzet členy klanu proti jednomu z nich.

 • Zapomenout, že klan má spíše svůj život, a není tedy pobočkou vůdce.

 • Nedelegovat („Jsem začátkem a koncem všech rozhodnutí.")

 • Rozhodovat se spíše podle svého programu, než podle programu klanu.

 • Myslet si, že se nemůže učit od svých členů, a horší je, myslet si, že všechno ví.

 • Přikazovat a kontrolovat, zejména:

  • Omezovat nebo moderovat komunikaci uvnitř klanu.

  • Uplatňovat hierarchickou pravomoc.

 • Být naopak příliš pasivní, stát stranou jako politická frakce a pořádat dostihy, soupeření.

 • Umožňovat dramata tím, že:

  • Poslouchá a odpovídá na pomluvy.

  • Dovolí šířit a rozrůstat fámy.

  • Věnuje čas, energii a zdroje řešení osobních problémů a konfliktů.

  • Svou pasivitou tyto aktivity umožní, tedy i tím, že se jich nezúčastní.4. otázka: Lze se vedením klanu živit? Jak? Mohl by vás motivovat zisk?

Odpověď: Seth Godin napsal:
„Lidé, kteří vydělávají miliony dolarů měsíčně nezačali tím, že to budou dělat pro peníze. Lidé, kteří vydělávají měsíčně haléře, tím začali. Nejlepší, nejvíce se šířící myšlenky žijí pro myšlenky samotné, ne pro dolary."

Je tedy špatné začít budovat klan pro peníze? Je možné dělat něco, co milujete, a dostávat za to zaplaceno? Měla byste se zbavit všech příležitostí, mít osobní příjmy, v souvislosti s vedením svého klanu?

Ne. Měla byste ale pravdivě vnímat svoje skutečné, poctivé důvody pro budování klanu.

Vůdce vyhledává lidi, kteří s ním sdílejí stejnou vášeň, touhu, a poskytuje jim nástroje, aby se klan mohl spojovat a komunikovat.

Teoreticky by mělo všechno fungovat, když se opravdu navzájem ovlivňujete s velkou skupinou lidí, když nalézáte něco, co klan potřebuje a vy mu to můžete poskytnout, nebo když nalézáte něco co potřebuje svět, a váš klan vám může pomoci o tom šířit slovo. Mělo by to fungovat, dokud je to opravdové a pravdivé a v souladu s hodnotami, které vyznává váš klan, a ne jen jako mechanismus, který vám vydělává peníze.

Prodávání zboží (například vstupenky, alba, trička) není to, co vás živí. Živíte se spojováním lidí a tím, že jim dáváte jejich místo ve světě. Je obrovský rozdíl mezi tím, na co se zaměříte. Živobytí, vydělávání peněz je jen příjemným vedlejším efektem toho, když to děláte správně. Je vedlejším efektem, který ale trvá po celou dobu.

Když jste šťastná (nebo když jste člověk, který jde za svým posláním a je strůjcem svého vlastního štěstí), můžete spojit zaměření na zisk s vaší opravdovostí v jeden celek.

Avšak:
 1. Musíte mít účinný ekonomický prostředek k provozu obchodu a dostatečně velký trh, na kterém budete působit.

 2. Musíte mít touhu vybudovat něco pozoruhodného od samého základu a vytvořit něco, v čem můžete být nejlepší na světě.

Pro většinu lidí, kteří se chtějí vydat svou vlastní cestou a vytvořit či vést podnikání založené na touze, je hlavní překážkou skutečnost, že klany se jen zřídka sestaví přes noc. Nemůžete ukončit svoji „opravdovou“ práci ve středu, a uvést do chodu svůj výnosný klan ve čtvrtek. Možná budete mít někoho, kdo vás bude podporovat od úplného začátku a bude vám shánět příznivce. Možná zůstanete u své „opravdové“ práce a po večerech poháněni svou touhou začnete budovat svůj klan. V každém případě vám to zabere čas..., ale bude to tady. Když to doopravdy chcete, je to k mání. Je to řada malých, většinou podobných, krůčků, jimiž založíte bouřlivý oheň, ne z velkých klád, ale z malých třísek. Malé věci se časem nasčítají, a budou se dít velké věci.

Podle Sethovo myšlenky („nejlepší, nejvíce se šířící myšlenky žijí pro myšlenky samotné, ne pro dolary“) je důležité změnit svůj názor z „dělám to pro sebe“ na „dělám to pro druhé, kteří mě pak budou podporovat, abych to mohla dělat pro ještě větší publikum.“ Tím se mění „jdu do toho, a vezmu si svoje“ na „nejprve dám.“

Jakýkoliv zisk pak bude vytvořen poctivě, a váš klan to bude vědět.

Překlad knihy do češtiny

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:0 komentářů:

Okomentovat