4. 12. 2008

Klany, kniha otázek a odpovědí, 3. část


Zde je další část překladu knihy, kterou si můžete stáhnout v angličtině zdarma. Máte moje svolení tento překlad libovolně používat, šířit, kopírovat, tisknout, umísťovat na web, vkládat do svých prací, přednášet aj. Uveďte však, prosím, vždy mě jako autora překladu, odkaz na tento blog a odkaz na informace o anglickém originálu. Překlad prosím nepozměňujte a neprodávejte. Od Setha Godina mám svolení k překladu. Jedná se o překlad dovolený, ale neodsouhlasený, protože on říká: „neumíme česky.“ V knize je 65 otázek s odpověďmi. Zde jsou další tři v češtině:

8. otázka: Jaký význam má pro klan průhlednost? Kolik je příliš? Kolik nestačí?

Odpověď: Průhlednost je pro zdravou činnost klanu rozhodující. Průhlednost vytváří uvnitř klanu důvěru, silnější spojení a smysl pro společnou odpovědnost. Většina lidí „vyčenichá“ skrytá jednání nebo lidi, kteří nejsou tím, co o sobě tvrdí. Pokud se takovým věcem nechá volný průběh, mohou klan zničit.

Pokud se ale průhlednost pojme příliš doslova, může být také zhoubná. Uvnitř klanu by tedy nemělo být přespříliš průhlednosti. Vůdce naopak musí vědět, jak důležité je načasování, obsah a komunikace s klanem. Vůdce se například může dozvědět, že klanu něco hrozí. Kdyby to ihned sdělil klanu, může mezi členy způsobit paniku, šíření fám nebo jiné neproduktivní jednání. Vůdce může se sdělením počkat až do doby, kdy klan lépe pochopí, co je podstatou takové zprávy.

Kromě ústních sdělení se průhlednost může projevit také v jednání. Důležité pro klan může být například vytváření ovzduší vzdělávání a spoluodpovědnosti. Představme si, že méně zkušený člen se chopí iniciativy, a pokusí se o něco, o čem vůdce ze zkušenosti ví, že to nebude fungovat. Vůdce má dvě možnosti. Buď členovi na rovinu řekne svůj názor, že to nebude fungovat, nebo se může nevyjádřit, aby nezadusil jeho nadšení.

V tomto případě může být jednání vůdce průhlednější než slova. Pokud vůdce pečuje o vzdělávání klanu, je pravděpodobnější, že člena přiměje, aby sám „zjistil,“ že musí svůj nápad přehodnotit.

Tento příklad jasně znázorňuje, jak péče o vzdělávání umožňuje vůdci nevyjádřit svůj první názor na to, co člen vymyslel. Jinak by vůdce mohl být vnímán jako diktátor, který uplatňuje direktivní způsob vládnutí a zadupává myšlenky hned v jejich zárodku.

Silný klan potřebuje průhlednost hlavně k budování důvěry a pevného spojení celé skupiny. Činy stejně jako slova vůdců musí vyjadřovat skutečné poslání klanu. Co říkají, jak a kdy to říkají a co dělají, to všechno musí být v souladu.

9. otázka: Jak má člověk překonat strach a jak sám sobě svolíte být vůdcem?

Odpověď: K vedení opravdu nepotřebujete „překonávat“ strach. Vůdci netrpí nedostatkem strachu. Rozhodli se, že klan je důležitější než strach. Prostě se rozhodnou, že to budou dělat, a pak to dělají.

Zde je návod, jak vést. Když víra ve vaši myšlenku roznítí vaši touhu, a zaplaví vás potřeba se o ni dělit s dalšími lidmi:
  1. Najděte člověka, a sdílejte s ní svoji touhu či myšlenku.

  2. Pokud ji bude vnímat stejně jako vy, pobídněte ji, aby myšlenku šířila.

  3. Najděte jiného člověka, opět s ní sdílejte svoji touhu či myšlenku, a spojte ji s osobou, kterou jste našla v předchozím kroku.

  4. Opakujte to od druhého bodu.

Nutit se vést není třeba. Ani čas pro „vedení“ si dělat nemusíte. Když vytrváte, vaše potřeby, to co musíte, se ve vás budou posilovat samy. Vaše myšlenka vás možná srazí na kolena, ale jen na tak dlouho, dokud nezjistíte, co dělat dále. A pak to budete dělat. Když to poroste z vaší touhy, budete pokračovat bez ohledu na jakýkoliv strach či pochyby. Potom, když to, co budete dělat, bude mít význam i pro druhé, tak se tito lidé proberou, a spatří čím žijete. A když je to opravdu osloví, potom budou chtít být toho součástí a budou chtít vyprávět o tom přátelům, a vy zjistíte, že vedete klan.

Vůdcovství může vzniknout nepozorovaně. Proto je někdy sporné, zda má cenu diskutovat o otázkách strachu a svolení. Slovy Brendana Mitchella: „Byl jsem soustředěn na to, co dělám, hlavu skloněnou, cítil jsem důležitost brousku, správně jsem tlačil na pilu. Neměl jsem v úmyslu vést nebo ovlivňovat druhé, přesto se to ale stalo.“

10. otázka: Hledají klany vůdce nebo vůdci hledají klany?

Odpověď: Někteří vůdci své klany vytvářejí, a některé klany nacházejí své vůdce. Když posedlost něčím, třeba novou myšlenkou nebo novým způsobem, jak dělat byznys, přitahuje zástupy, pak se věci pohnou kupředu. Objevili Beatles teenagery, nebo teenageři Beatles? Beatles nejspíše neměli v úmyslu tvořit hudbu k přitahování určité části populace. Při tvorbě je prostě vedlo jejich nadšení, přitahovali davy, které se potom proměnili v klan. Když skupina našla svůj základní klan, snažila se najít a přitáhnout další členy.

Klanem není dav nebo skupina, která na základě určité představy drží pohromadě do okamžiku, než někdo vystoupí na jeviště a vezme do ruky mikrofon. Klan není tam, kde vás někdo zve k nákupu knihy, k přidání se ke skupině nebo k četbě zpravodaje. Klan není ani tam, kde někdo organizuje dav kolem určité myšlenky.

To ale neznamená, že dav, který se proměnil v klan, neexistoval předtím, než se na scéně objevil vůdce. Takový dav však nemohl jednat tak, jak jedná klan. Beatles vytvořili z určité části dospívající populace klan svých obdivovatelů, a to vedlo k určitému chování, způsobu řeči a k určitým rituálům. Teenageři a jejich náchylnosti k rebeliím se skvěle hodili k Beatles a k jejich hudbě. Klan milovníků Beatles nespadl z čistého nebe. Beatles vytvořili z davu klan svým vůdcovstvím.

Překlad knihy do češtiny

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:

0 komentářů:

Okomentovat