3. 12. 2008

Klany, kniha otázek a odpovědí, 2. část


Zde je další část překladu knihy, kterou si můžete stáhnout v angličtině zdarma. Máte moje svolení tento překlad libovolně používat, šířit, kopírovat, tisknout, umísťovat na web, vkládat do svých prací, přednášet aj. Uveďte však, prosím, vždy mě jako autora překladu, odkaz na tento blog a odkaz na informace o anglickém originálu. Překlad prosím nepozměňujte a neprodávejte. Od Setha Godina mám svolení k překladu. Jedná se o překlad dovolený, ale neodsouhlasený, protože on říká: „neumíme česky.“ V knize je 65 otázek s odpověďmi. Zde jsou další tři v češtině:

5. otázka: Jak se členové vypořádají s vůdcem, který porušil zásady klanu?

Odpověď: Vzorem pro tuto otázku je Ralph Nader, který mnoho let vedl zkoumání podnikových hodnot a kultury a byl čelným zastáncem a reformátorem v oblasti ochrany spotřebitelů. Mnoho lidí mu vytýkalo, že údajně tuto oblast opustil ve prospěch svých vlastních zájmů, například kvůli svému úsilí o prezidentský úřad. Když se duchovní zapletli v milostných vztazích, v podvodech nebo v sexuálním obtěžování dětí, mnohé farnosti řešily podobné otázky.

V takových situacích je užitečné, když vůdce klan opustí. Nejhorší je, když se vůdce zaměří na něco, co neslouží potřebám klanu, a klan ho v tom následuje.

Opravdový klan se tvoří prostřednictvím ideologie. Když vůdce takový klan opustí, klan se nerozpadne, a může pokračovat s novým vedením. Klan s náhradním vůdcem může spustit záchrannou operaci, a pokusit se získat svého vůdce zpět. To se ale vždy nepodaří (jako se to nezdařilo v případě Nadera). V případu farnosti se klan nejspíše rozejde, a lidé vstoupí do vztahů v jiných farnostech nebo zůstanou spolu pod novým vedením. V obou případech klan ale nedovolí, aby vůdce znovu získal svoje postavení.

6. otázka: Je dobrý vůdce extrovert, introvert nebo na tom nezáleží?

Odpověď: Dobří vůdci mohou být jak extroverti tak introverti. V jednom ze svých článků („Volba, nikoliv dar“) Seth poukazuje na to, že „existují vůdci s vadou řeči, kteří se bojí veřejně mluvit, vůdci na dně firemní hierarchie, vůdci bez peněz a očividných znamení moci...“

Extrovert, který se ujme vedení, má pro takovou činnost dobré předpoklady. Svoji energii a motivaci čerpá z druhých, s vrozenou samozřejmostí vyhledává a získává členy, kteří k němu vzhlížejí, aby je vedl. Například Dr. Andreas Gruentzig je obdařen důvěrou při zavádění koronárních angioplastů ve Spojených státech. Byl to extrovert, trochu nespolečenský a měl neuvěřitelné charisma, které by vystačilo více než jednomu člověku. Měl sbor oddaných členů klanu, kteří se skláněli před jeho vlídností a prací. Vedl četné vzdělávací semináře pro kardiology, kde je učil jak dělat angioplastiky. A oni se postupně stávali vůdci klanů ve svých klinikách a nemocnicích.

Pokud klan vede introvert, ovládá podvojnost své osobnosti, je jak individualistou tak člověkem společenským. Tváří v tvář život měnícím zkušenostem, které ho táhnou z jeho pohodlí k vedení klanu a způsobování změny, může mít tendenci zůstávat introvertem. Na druhé straně může jednat jako extrovert, pokud se angažuje v tom, co uvádí do pohybu. Z historie známe vůdce, kteří „mluvili zlehka, ale bořili mocné hradby.“ Dobrým příkladem takové osobnosti je Abraham Lincoln, který byl podle všech náznaků introvertem a úspěšným vůdcem klanu v kritických chvílích americké historie.

Odvaha skvělých vůdců prýští z jejich přesvědčení. Navzdory tomu, že nemají v oblibě „nosit svoji kůži na trh,“ mluví bez obalu a kráčejí vpřed v zájmu toho, v co věří. Nezáleží na tom, co je jim vrozeno, jaký druh osobnosti. Nikdo je nemůže umlčet.

7. otázka: Má klan probouzet své „ovce“ a jak? Nebo mají „ovce“ nějaký praktický význam pro klan?

Odpověď: Začněte sama u sebe (u vůdce):
 • Zeptejte se sama sebe, co můžete udělat, abyste podnítila (inspirovala) a zaměstnala (angažovala) klan. Máte manifest? Je podněcující? Podněcujete (inspirujete)? Máte viditelné nadšení (touhu, vášeň) pro svoji věc?

 • Zeptejte se sama sebe. Z čeho pramení vaše touha, aby členové vašeho klanu byli aktivní, a nechovali se jako ovce? Toužíte po následovnících nebo chcete podporovat, obsluhovat, vyživovat klan? Uznejte, že každý klan potřebuje vůdce, stoupence (následovníky), lovce na čekané a začátečníky, kteří dychtí po poučení, a že každý má jinou potřebu, do jaké míry se angažovat v klanu.

 • Uznejte, že druzí povedou klan jinak, nebo se v něm budou angažovat jinak, než vy.

 • Vytvořila jste určitou překážku, abyste se ujistila, že „slepí následovníci“ (ovce) vstupují do vašeho klanu s rozmyslem, a ne náhodně?

 • Řiďte se moudrostí „Open Space Technology“ Harrisona Owena: „kdokoliv přichází, je ten pravý.“

 • Poskytněte lidem důvěryhodné ovzduší. Dejte jim vědět, že si jich vážíte. Obrovsky, více než si dovedete představit, jim možná pomůže snadný přístup k tomu, co víte nebo snadná účast na vaší schůzce, poradě, besedě. Lidé jsou činní jen do té míry, na kterou jsou připraveni.

 • Podněcujte, povzbuzujte ovce (bezmozky, slepé následovníky).

 • Povzbuzujte je, dokud k tomu máte příležitost. Řiďte se filosofií Kena Blancharda: „Nachytejte člověka tím, že dělá něco dobře.“

 • Oceňujte první dětské krůčky, které by se nikdy neudály, kdybychom na dítě ječeli: „utíkej.“

 • Uznejte, že povzbudit nelze nátlakem. Povzbuzený se cítí dobře, postrkovaný špatně. O tom, zda tlačíte či povzbuzujete, nerozhodujete vy, ale ovce, váš následovník.

 • Dejte ovcím příležitost.

 • Potřebují postrkovat? Mohou přispět něčím výjimečným, co sami za výjimečné nepovažují? Víte, jaké talenty v klanu máte? (Když nevíte, jak je odhalíte?)

 • Poskytla jste ovcím snadné prostředky, aby mohly přispívat a angažovat se?

 • Stanovila jste „nadsazené“ cíle, kterým se oddají?

 • Jsou si ovce vědomy vaší podpory? Věříte, že to dokážou?

Překlad knihy do češtiny

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:

0 komentářů:

Okomentovat