21. 8. 2008

Svolený marketing, 2. díl (Druhy svolení)

Svolený (permission) marketing je nejmocnějším směrem vývoje příštího desetiletí. Kdo se svoleným marketing začne, přestane marnotratně vyhazovat peníze za reklamu a získá důvěru zákazníků. Kdo začne se svoleným marketingem první, bude ve svém oboru kontrolovat přístup k trhu. Svolení zákazníků se stává nejcennějším majetkem firmy.

Jaké jsou druhy svolení? O jaká svolení byste mohli zákazníky žádat? Svolení k čemu? Svolení s čím? Zde jsou některé možnosti:

 1. Svolení s poskytnutím pobídky, lákadla, odměny

 2. Svolení se započetím prospěšné a opakované výměny údajů

 3. Svolení s účastí v programu svoleného marketingu

 4. Svolení s dalším postupem programu svoleného marketingu

 5. Svolení s přijímáním Vašeho učiva (seznamování s přínosy Vašich produktů)

 6. Svolení s pozváním na schůzky, setkání

 7. Svolení s poskytováním údajů (vyplňováním formulářů) o touhách, potřebách, hodnotách a značkových preferencích zákazníků, o tom, které potřeby zákazníků můžete uspokojit, čemu zákazníci dávají přednost

 8. Svolení s předkládáním nabídky dalších produktů

 9. Svolení s poskytnutím osobních údajů ke zlepšení nabídek a pobídek

 10. Svolení s poskytnutím osobních údajů k přizpůsobení produktů potřebám zákazníků

 11. Svolení se zasíláním reklamních e-mailů

 12. Svolení se sledováním, jaké zboží a služby zákazník kupuje, a po kterých pošilhává

 13. Svolení s nabídnutím zájmového programu

 14. Svolení se vzetím „osobních měr“ pro polozakázkovou výrobu

 15. Svolení s poskytováním nových služeb z dalších oborů

 16. Svolení se zasláním ukázky, videa, vzorku

 17. Svolení s návštěvou


O svolení musíte zřetelně a jednoznačně požádat, aby zákazníkovi bylo úplně jasné, co bude následovat. Svolení je naprosto bezcenné, pokud Vám ho zákazník neudělí výslovně, zřejmě, jednoznačně a zřetelně.

0 komentářů:

Okomentovat