11. 2. 2009

Bůh je „svoleným obchodníkem“

Kniha Permission Marketing na Amazonu „Vsadím se, že nevíte, že katolická církev je obchodníkem. Promiňte mi můj tón, ale když pochopíme jak dokonce i tak vážená instituce, která koná dobročinné skutky lásky, používá tyto postupy, bude nám mnohem jasnější, jak používat svolený marketing při běžném obchodování.

Svolený marketing používají rok co rok, aby získali mnoho peněz pro církev a pro místní potřeby. Dělají to jen v několika málo týdnech a vždy dosáhnou svého cíle. Jak?

Kostel má zřetelné svolení prodávat farníkům. Lidé přicházejí do kostela a očekávají to. Vzájemný vztah mezi knězem a jeho ovečkami je důležitý, významný. Práce kněze spočívá v tom, aby farníkům prodal naplnění křesťanskou láskou. Sdělení, která farníci přijímají nejsou jen očekávaná, jsou požadovaná. Očekávají od kněze zprávy, které budou očekávané, osobně důležité a významné, budou se jich týkat.

Kněz velmi poctivým a vhodným způsobem zvyšuje úroveň svolení, které získává v marketingovému procesu se svými farníky. Mluví jejich řečí a rozumí jejich zájmům. Svá sdělení přizpůsobuje, aby se týkala každého jednotlivce, a aby byla pro každého osobně důležitá. Každý kněz může samozřejmě přizpůsobit své prosby, aby byly úměrné příjmům každého farníka.

Divíte se, že nikdy neminou cíl? Mají boha a svolení na své straně.“

(Úryvek z knihy: Seth Godin, Permission Marketing, strana 180, přeložil @hrouda)

0 komentářů:

Okomentovat