13. 2. 2009

Spojte se s lidmi prostřednictvím své práce (Twitter 12. díl)


Twitter: Why It’s So Great And How To Effectively Use It (lostartofblogging.com)(Toto je aktualizovaný starší článek.)

Twitter je sociální médium. Anglicky mluvící lidé říkají, že je to „social,“ to znamená společenství, sešlost, párty, večírek atd. Když jdu na Twitter, chovám se tak, aby mě společenství přijalo, abych se začlenil. To je těžká práce, dřina, mnoho úsilí... Na párty nechoď, abys něco získala, ale abys dávala.

Sociální média „jen“ usnadňují komunikaci, šíření zpráv. Nestačí si jen vytvořit účet. Sociální média vyžadují oddanost, čas a trpělivost. Nejdříve musíš plnit své závazky, učit se a přispívat.

Základní zásady jsem volně zpracoval podle Michaela Fruchtera, a trochu jsem je doplnil:
 1. Přispívej

  Než něco dostaneš, musíš nejprve dávat. Přispívej co nejčastěji, piš užitečné příspěvky do svého blogu, propaguj práci druhých. Neváhej pomoci druhým, když to potřebují. Tvoje příspěvky musí být užitečné, extrémně užitečné pro druhé, ne pro tebe.

 2. Komentuj (piš poznámky, kritizuj)

  Komentuj na blozích jiných lidí co nejčastěji. Svoje komentáře, poznámky uveřejňuj například na nástěnkách Facebooku, na FriendFeed či na Twitteru. Tím dáváš dobrý příklad druhým, získáváš odkazy na svoje stránky, zviditelňuješ se. To vše vede k novým příležitostem v sociálních sítích, k novým přátelstvím a tvoje síť roste.

 3. Konverzuj

  Konverzace vyhledávej a zúčastňuj se jich. To je zvláště důležité, pokud sítě používáš v marketingu. Zjišťuj, kde jsou tvoji zákazníci (současní i potencionální), a angažuj je, zapoj je, působ na ně, aby něco dělali. Konverzace už běží, to nemůžeš ovlivnit, zapoj se do nich, buď přítomna. Netlač na lidi, nenuť je k ničemu silou. Vzdej se definitivně spamu, nevyžádaných sdělení, zpráv, o které tě nikdo neprosil, jinak budeš z komunity rychle vykázána, budeš považována za „marketéra-obchodníka“ a ne za člena společenství.

 4. Buď ve společenství, v komunitě

  Buduj okruh přátel na základě společných zájmů. Bez komunity přátel je to jen médium, a ne sešlost (social), něco společného, přátelského, družného, pospolitého, kulturního... Najdi si náležité společenství a aktivně se na něm podílej, účastni se, zapoj se. Počítej s tím, že nebudeš hned přijata, musíš si to zasloužit, vydřít...

 5. Jednej dříve, než je potřeba

  Angažuj se co nejčastěji dříve, než dojde ke střetu, ke krizi, dříve než budeš v nouzi. Odpovídej rychle na žádosti o pomoc, reaguj hned na jemná upozornění, náznaky, hned odpovídej. Když druzí požádají o tvůj hlas či doporučení, neváhej ani chvíli a pomoc jim. Když potom někdy budeš sama něco potřebovat, máš naději, že ti společenství pomůže. Dělej druhým to, co bys chtěla, aby druzí dělali tobě.

 6. Nedělej reklamu sama sobě

  Věci a služby na prodej drž co nejdále od společenství, alespoň zpočátku. Prodávat někdy příležitostně můžeš. Vše má ale svůj čas a místo. Právo prodávat druhým si musíš zasloužit, vydřít. Takové právo ti není předem dáno. Chris Brogan doporučuje pravidlo 1:12, to znamená jedno sdělení o sobě (či odkaz na svoje věci, články, produkty) a 12 sdělení o druhých.

 7. Buduj vztahy

  Není vůbec prospěšné se přátelit s tolika lidmi, kolik je možné. Pak bys měla seznam lidí, a ne přátele. Buduj jen významné vztahy s lidmi, o které máš opravdový zájem. Není důležité, kolik lidí následuješ, ale kdo následuje tebe.

Klíčová myšlenka: Moje sdělení, twíty (= zprávy na Twitteru) či články na blogu mi umožňují spojit se s více lidmi prostřednictvím mojí práce.

0 komentářů:

Okomentovat