19. 11. 2008

Ať zvon zní Vaší touhou…


Chci pomáhat lidem dělat marketing v digitálním věku…

Slyšte zvon, příběh o touze, o účinném marketingu v digitálním věku (v době internetu, Googlu, mobilů, sociálních sítí). Tím příběhem žiji. Ať přináší radost i Vám, ať zvon zní i Vaší touhou...
 1. Inzerát je pokus o vstup do tří druhů vztahů s Vašimi zákazníky. Vstupujte do nich!

 2. Marketing je ideologie. Staňte se nejlepšími ideology. Získáte obrovskou moc, můžete změnit svět. Každá ideologie má tři stupně. Budujte je!

 3. Veďte hnutí svých zákazníků. Pro vznik a fungování hnutí jsou nutné tři podmínky. Vytvářejte je!

 4. Úspěšný (pozoruhodný) produkt vyrůstá z příběhu. Pečujte o něj třemi způsoby!


Rovnice: 3 způsoby péče o příběh = 3 podmínky pro hnutí = 3 druhy vztahů = 3 stupně ideologie:

1. Vytvářejte příběh

a předkládejte ho svým fanouškům-zákazníkům. Příběh je:
 • Doktrína, cokoliv k uvěření, myšlenka, idea, rozum, slovo, logos.

 • Manifest: kdo jsme, co chceme změnit, kam chceme dospět, co se má udát nového, jak chceme docílit změny.

 • Konkrétní vize budoucnosti, něčeho nového a změny a způsob jak se tam dostat. Jsme znuděni dneškem, chceme budoucnost.

 • Výzva zvyklostem, pravidlům, představám a stávajícímu stavu a touha je zbořit, narušit, změnit.

 • Touha po sounáležitosti, po smyslu existence. Chceme někam náležet, být součástí něčeho, co nás přesahuje.

 • Přeměna sdíleného zájmu v naléhavé vášnivé poslání, dílo, misi, motivaci, touhu po změně, touhu něco dělat, vydat se a jít po cestě.

 • Systém myšlenek a jednání, kterým se hnutí řídí. Rámec orientace a objekt oddanosti. Aktivní řád, identita, konvence.

 • Naděje, náboženská struktura, rovnost (égalité), uznání individuální autonomie závislé na intersubjektivním souhlasu. Vstupujte inzerátem do těchto vztahů!

2. Spojujte lidi

a budou Váš příběh sami šířit, vyprávět druhým:
 • Vytvářejte spojení mezi zákazníky navzájem, mezi Vámi a zákazníky a mezi hnutím zákazníků ostaním světem. Dejte jim nástroje, aby to měli snadné. Využijte internet, mobily, sociální sítě…

 • Dejte prostor rituálům zákazníků.

 • Učte zákazníky komunikovat.

 • Inzerátem vstupujte do společenského vztahu lásky, sociální struktury a spravedlnosti, rozdílnosti (fraternité), uznávání subjektivních potřeb zákazníků.3. Umožněte lidem věřit,


to znamená něco dělat, aby to rostlo. Něco dělat, to jsou Vaše páky, stroje víry:
 • Přeměňujte příběh, vášnivý cíl ve výsledky.

 • Převádějte ducha, atmosféru a prostředí hnutí zákazníků na výsledky, které posilují vědomí, že hnutí má smysl.

 • Působte na hnutí, aby rostlo a získávalo nové členy.

 • Staňte se impresáriem, manažerem. Impress (anglicky) znamená zapůsobit, ovlivnit, vtlačit, účinek, vliv, tlak. Vynaložte úsilí, jednejte, mějte vliv.

 • Způsobujte jednání, aktivitu, tvorbu hodnot. Umožňujte zákazníkům vynaložit na něco vliv či sílu. Iniciujte (uvádějte do pohybu) například projekty, otázky a odpovědi, případové studie…

 • Vytyčujte pokrok, změnu a umožněte zákazníkům k tomu přispívat. Například: blogovat, sdílet videa a fotografie, přispívat do diskuzních fór, koordinovat a spojovat ostatní členy...

 • Inzerátem vstupujte do společenského vztahu víry, charakteru člověka, multikultury (liberté), uznání (spravedlnost při) výkonu, politického rozhodnutí.

Na horním obrázku je: Großglockner (3 798 m n. m.), nejvyšší hora Rakouska z bivaku Ali Lanti pod Keeskogelem (2 663 m n. m.)

1 komentář:

 1. Hi there, I like your blog, I love reading things about marketing.

  OdpovědětVymazat