18. 11. 2008

Prodáváme domorodcům?

Nazvěme skupinu zákazníků se stejným pohledem na svět domorodci. Pro marketingovou strategii si vezměme příklad z multikulturalismu. To je ideální forma ideologie dnešního světa.

Ke každé místní kultuře se přistupuje jako k „domorodcům,“ jejichž móresy, zvyky, nepsaná pravidla se mají studovat, zkoumat a hlavně respektovat (a tím potvrzovat svoji nadřazenost).

Je to druh ideologie bez ideologického centra, bez vlastní kultury ideologa-marketéra-obchodníka. (Z takového prázdného místa bez kultury lze být snadno rasistou! Kulturu domorodců-zákazníků nelze totiž porovnávat s kulturou ideologa-obchodníka.) Každou místní kulturu (skupinu zákazníků) je třeba kolonizovat, ovládnout. V domorodcích se vzbuzuje touha po uznání jejich výkonu, toho, co dělají. Jejich výkon však nemá být nikdy uznán, touha nemá být nikdy naplněna.

Naplněná, uspokojená touha už není zisková, není totiž už touhou a mizí. Je proto třeba vychovávat hysterické domorodce-zákazníky, kteří stále kladou otázky, stále si stěžují, že jejich výkon není uznáván. Jestliže je existence (smysl života) hysterických domorodců-zákazníků závislá na touze po uznání jejich výkonu, v okamžiku, kdy bude jejich výkon uznán, zanikne i jejich existence, smysl života.

Při prodeji domorodcům pečujme tedy o tři ideologické stupně:
  1. Dejme jim doktrínu, myšlenku k uvěření, vášnivý cíl, touhu po novém, po změně. V případě multikulturalismu: respektuji Vás, zajímám se o Vás, podrobně se Vámi zabývám. Z doktríny vyšlechtěme svůj produkt, který chceme prodávat.

  2. Dejme jim víru, to znamená, umožněte jim něco dělat: zorganizujme jim nejrůznější aktivity a působme na ně, aby se jich zúčastnili, aby přetvářeli naši doktrínu ve výsledky.

  3. Umožněme jim vykonávat rituály a dejme jim k tomu prostory a nástroje: spojujme domorodce-zákazníky s námi, s ideology-obchodníky a spojujme domorodce navzájem mezi sebou, pomocí internetu, v sociálních sítích, při společenských akcích, slavnostech, setkáních. Učme domorodce-zákazníky, jak komunikovat a jak zvyšovat svoji prestiž zvyšováním prestiže a statusu druhých, uznáváním jejich subjektivních potřeb.
Jak je to ale s etikou prodávání domorodcům? Domnívám se, že pro to nelze stanovit žádná pravidla. Zbývá jen věřit, že převáží většina takových ideologů-obchodníků, ze kterých vytrysknou přirozené hranice, kam až lze zajít.

Nezdá se Vám, že máme obrovskou moc? Nemyslíte, že tou mocí, silou je marketing-ideologie, kterým můžeme změnit svět. Díky internetu, mobilům a sociálním sítím má dnes takovou moc prakticky každý. Nemají sami domorodci díky tomu stejnému také obrovskou moc? Kdy si to uvědomí kritické množství lidí, které změní svět k lepšímu? Anebo svět zahubí? Kdy budou dnešní vládcové světa díky tomu bezmocní? Anebo jsou už dnes?

0 komentářů:

Okomentovat