8. 11. 2008

Hnutí zákazníků

Je váš marketing neúčinný? Předělejte ho od základů, a místo starého neúčinného marketingu veďte hnutí svých zákazníků. Americký senátor Bill Bradley vymezuje tři nutné podmínky pro vznik a fungování hnutí:
  1. Vyprávění, příběh o tom kdo jsme a jakou budoucnost chceme uskutečnit.

  2. Spojení a komunikaci mezi členy hnutí navzájem, mezi členy a vůdcem hnutí a mezi členy a ostatními lidmi mimo hnutí.

  3. Něco dělat (čím méně omezení a překážek, tím lépe).
Marketéři obvykle nedělají nic, a pokud vůbec něco dělají, nejčastěji zanedbávají třetí podmínku.

Něco dělat, aktivita, to je přeměna sdíleného zájmu ve vášnivý cíl, touhu po změně. Převádějte ducha, atmosféru a prostředí hnutí na výsledky, které posilují vědomí, že hnutí má smysl. Působte na okolí. Staňte se impresáriem. To je odvozeno od anglického slova impress: zapůsobit, ovlivnit, vtlačit, účinek, vliv, tlak. Vynaložte úsilí, jednejte, mějte vliv. Způsobujte jednání, aktivitu, tvorbu hodnot. Umožněte zákazníkům něco dělat, aby to rostlo. Umožňujte vynaložit na něco vliv či sílu. Iniciujte například projekty, otázky a odpovědi, případové studie. Vytyčujte pokrok, změnu a umožněte členům k němu přispívat (napříklat blogovat, sdílet videa a fotografie, přispívat do diskuzních fór, koordinovat a spojovat ostatní členy).

První bod, vyprávění, příběh to je změna, něco nového, doktrína k uvěření, idea, identita, konvence. Je to sdílený zájem, motivace. Je to naléhavé vášnivé poslání, mise. Je to výzva zvyklostem, statu quo, který chceme zbořit, zničit, narušit, změnit. Je to touha po změně pravidel, boření představ. Je to příběh o budoucnosti a změně. Jsme znuděni dneškem, chceme budoucnost. Je to konkrétní vize budoucnosti a způsob jak se tam dostat.

A členové hnutí? To jsou lidé, pro které pracuji, s nimi pracuji a oni pracují pro mě. Jsou to lidé, kteří mohou skutečně něco změnit, kterým se líbím, se kterými si rozumím.

0 komentářů:

Okomentovat