26. 11. 2008

Obnovit důvěru


Jak používat ideologii v marketingu? Vezměme si příklad z americké politiky.

Americké úřady vloží dalších 800 miliard dolarů do záchrany ekonomiky. Více se lze dočíst česky a anglicky. Tyto peníze nebudou věnovány na nějaký reálný úkol, projekt, výstavbu či práci, ale na „obnovení důvěry.“ Tedy ve jménu víry. Vše ostatní musí počkat.

Svět potřebuje finanční pomoc v mnoha jiných skutečných oblastech. Například na řešení potravinové krize věnuje vyspělý svět jen 2,2 miliardy dolarů. To nemá přednost, to musí počkat. Víra v ekonomiku je mnohem důležitější.

Těch 800 miliard dolarů a veškerý kapitál v ekonomice si představuji jako nepopsatelno a nepoznatelno našich životů, které je příkazem mocnějším, než cokoliv jiného.

Vrátím se zpět k marketingu. Každá ideologie má tři stupně, které jsou vlastně shodné se třemi podmínkami pro budování a fungování hnutí (klanu) zákazníků:
  1. Doktrína. V marketingu je to příběh, cokoliv k uvěření, co vyprávíme zákazníkům. Americký příběh, doktrína zní: máš právo být svobodný, věnovat se svým touhám, realizovat se, tvůrčím způsobem využít svých schopností a prakticky totalitní příkazy: „užívej si, ty smíš, ještě jsi nevyčerpal všechny možnosti, ještě jsi nevyčerpal celý svět.“

  2. Víra. V marketingu je to práce, jakákoliv činnost, kterou zaměstnáváme zákazníky. Ta probíhá v rámci jistých institucí, které obchodník buduje. Bez důvěry v „instituce“ obchodníka nebudou zákazníci nic dělat, nebudou věřit. Těch 800 miliard dolarů má obnovit důvěru v instituce, důvěru ve stroje víry, důvěru v banky, úvěry, hypotéky, jejichž prostřednictvím budou lidé naplňovat americký příběh, a dále se budou snažit vyčerpávat všechny možnosti svých životů.

  3. Rituál, zvnitřnění doktríny a víry v myslích lidí. V marketingu dávám prostor rituálům tím, že spojuji zákazníky navzájem a s obchodníkem. Obama si v tom vede skvěle. Spojil miliony lidí prostřednictvím internetu.
Americká vláda dělá marketing-ideologii dobře a také dobře vede hnutí svých občanů. Jak to děláte vy ve svém podnikání?


0 komentářů:

Okomentovat