11. 12. 2008

Čemu zákazníci věří


Nejvíce opomíjenou součástí marketingu-ideologie je víra. To znamená něco dělat, aby to rostlo. Dnes, když zanikají autority (pevné řády a pravidla, podle kterých by se lidé mohli řídit), máte obrovskou příležitost nahrazovat zaniklé autority svými příběhy-doktrínami.

Zákazníci ale:
  • nevěří tomu, co jim říkáte

  • zřídka věří tomu, co jim ukazujete

  • často věří tomu, co jim říkají jejich přátelé

  • vždy věří tomu, co vyprávějí sami sobě

Proto dejte svým zákazníkům příběhy, které mohou vyprávět sami sobě. Dejte jim příběhy o budoucnosti a změně:
  • budeme něco dělat

  • budeme někam směřovat

  • budeme o něco usilovat

  • budeme něco měnitNyní máte nový obtížný úkol:
působit, tlačit na zákazníky, aby něco dělali. Největší překážkou každého obchodníka-marketéra je nečinnost zákazníků. Je toho tolik, co by každý chtěl zažít, zakusit, ale téměř nic, co by chtěl opravdu dělat.

Jak ale říká Martin Buber ve své legendární knize „Já a ty:“
„Ten, kdo zakouší, se neúčastní světa. Vždyť zkušenost je „v něm,“ a ne mezi ním a světem. Svět se neúčastní zkušenosti. Dovoluje, aby byl zakoušen, ale vůbec se ho to nedotýká, neboť k tomu ničím nepřispívá a nic z toho nemá.“
Zakoušení je dnes v módě.

Dělání je naopak riskantní a nepohodlné. Když zákazníci něco dělají, vystavují se kritice, chybám, selhání. Mají strach z rozhodnutí, protože rozhodování také znamená „něco dělat.“ Zákazníci vám neřeknou ani „ano“ ani „ne,“ protože by se museli rozhodnout, museli by něco dělat, museli by věřit.

Vaší největší překážkou je dnes nečinnost lidí. Vaší největší výzvou je přimět zákazníky, aby něco dělali, protože jen ten kdo něco dělá, ten opravdu věří.

Dnešní doba „bez autorit“ je velmi příznivá ideologům-marketérům protože, jak říká Slavoj Žižek ve svém díle „K materialistické teologii:“
„...pouze víra bez jakékoliv opory v autoritě je pravou vírou...“
Co můžete hned dělat?

Vytyčujte pokrok, změnu (napište a uveřejněte svůj manifest, doktrínu) a umožněte zákazníkům k tomu přispívat. Na internetu je řada skvělých nástrojů (Ning, SocialGo), kde se vaši zákazníci mohou navzájem spojovat, a vy s nimi můžete mluvit, dávat jim úkoly, aktivovat je. Zákazníci tak mohou například: blogovat, sdílet videa a fotografie, přispívat do diskuzních fór, koordinovat a spojovat ostatní členy...

Aneb jak říká Seth Godin:
„Seřadit své kachny do řady je mnohem méně účinné, než se svými kachnami něco dělat.“

0 komentářů:

Okomentovat