27. 8. 2009

Online PR: Komunikace a sociální média v public relations

 

Close relations by milena mihaylova   Základní komunikační model se v oboru PR zcela změnil. Dnes už nelze účinně využívat push média (tisk, rozhlas, TV, reklamu, DM apod.).

Žijeme v době pull médií (sociálních médií), která se ničím nepodobají marketingovým kanálům. Médiem je dnes podnikatel, manažer nebo vy – člověk.

Tradiční média jsou (nebo brzy budou) mrtvá. PR agentura může využívat jedině konkrétního člověka, jako médium. Sociální média nelze přidat do struktury marketingu jako další reklamní kanál. Zásadní zlom nastal někdy kolem roku 2004, kdy nastal exponenciální růst sociálních médií. Nová doba vyžaduje zcela jiné marketingové strategie.

Dnes odpovídám na otázky, které jsem dostal e-mailem od Johany Doubravové z týdeníku Strategie:

Otázka: Kde na internetu končí kompetence PR a vládne znalost internetového marketingu?

Odpověď: Internetový marketing je nesmyslný pojem – existuje pouze marketing, česky snad „trhování.“ Internet je komunikačním prostředkem, nástrojem. Public relations dostali skvělý dárek – sociální média, která umožňují náhled do myšlenek, názorů, zpětných vazeb a dialogů. To vše vytváří snímek postojů, cítění, názorů, smýšlení a úsudků zákazníků a chování trhu. Role online PR je nyní v naslouchání, učení se, monitorování konverzací a těžbě dat z nich, a v následném získávání důvěry a vlivu.

Otázka: Jak vůbec internet změnil PR? Je možné, že jej (opět) přiblížil ostatním disciplínám jako je reklama, DM (direct marketing) nebo WOMM (word of mouth marketing)?

Odpověď: Internet PR nezměnil. Stále jde o vstupování do vztahů s veřejností. Úkolem PR agentur dnes je vracet publikum zpět do PR. Jde o zásadně opačné procesy, než které PR agentury v minulosti spouštěly. Reklama či DM dožívají nebo jsou již mrtvé. Sociální média lze nejúčinněji využít pro komunikaci uvnitř firemní struktury, která není uzavřená vůči svému okolí – v žádném případě nemá smysl budovat specializované útvary sociálních médií uvnitř firem, ale sociální média udělat organickou součástí všech podnikových procesů.

Otázka: Jsou české PR agentury dnes schopny klientům na internetu nabízet kreativní a efektivní řešení?

Odpověď: Osobně bych se obrátil na AMI Communications, firmu která od roku 1999 exkluzivně zastupuje nadnárodní agenturu Edelman v oblasti Public Relations v České republice a na Slovensku.

Otázka: Bere internet PR agenturám byznys, nebo by měly být schopné, ať už teď nebo do budoucna ho využít pro sebe?

Odpověď: Internet agenturám určitě byznys nebere. Ačkoliv lze většinu konverzací v sociálních médiích přirovnat ke štěbetání či k dětské hře, je to věčný pohyb a změna, PR v tom přesto musí vidět měřitelnou hodnotu a návratnost. PR musí být dnes integrovaný a usměrněný systém strategické terénní práce (digitální antropologie), výzkumu, analýz, internalizací a služeb. Musí to být systematický proces přeměny informací v účelné akce a růst. PR musí vstupovat do vztahů, konverzovat a tím zákazníky a jejich okolí podporovat, posilovat a dávat jim vizi. Práce a vývoj budoucích PR agentur může být založena výhradně na stoprocentně vlastních zkušenostech s výše uvedenými procesy. K tomu nelze sestavit žádnou kuchařku, žádné návody.

Otázka: Jakou roli mají jednotlivé kanály – tisk online, blogy, sítě, videa, podcasty, RSS, newslettery...

Odpověď: To vše už nejsou kanály - vše se změnilo, vše běží v reálném čase. Dnes už kanálem nikoho neoslovíte.

Otázka: Jakou roli mají v komunikaci komunity? Jsou tu česká specifika?

Odpověď: Komunity jsou všude. Dnes je módou jim říkat sociální sítě (na rozdíl od sociálních médií). Všichni jsme členy mnoha sociálních sítí, ať už online či offline. Mnoho sítí teprve čeká na své vůdce. Členové sítí komunikují navzájem, se svým vůdce a se svým okolím. Úkolem PR je začít hrát v sítích vlastní hru, získávat důvěru lidí a budovat loajální komunitu prostřednictvím podněcování networkingu. Domnívám se, že žádná česká specifika neexistují.

To byly mé soukromé názory na public relations. Důležité je vědět, že nemám žádné specializované vzdělání ani praxi v PR. Přesto se snažím (selským rozumem) PR zařazovat do svého marketigového mixu. Co vy na to?

Související články

Za fotografii děkuji – photo credit milenamihaylova.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil

Značky Technorati:
Reblog this post [with Zemanta]

0 komentářů:

Okomentovat