5. 9. 2009

Postřehy z konference "Future Influence Summit"

*
Konference „Future Influence Summit“ se konala souběžně v San Franciscu a v Sydney a obě místa konání byla propojena multimédii. Zde je hrstka postřehů:
  • 80 % komunikace je neverbální a 90 % konverzací o produktech a službách probíhá offline
  • Brian Solis nazval komunitu, která používá sociální média, ego-systémem
  • celé jedno odvětví hraje „Google hru“
  • začínají se objevovat nástroje na přesné měření vlivu, a odvětví reklamy marketingu upouští od měření publika (zásah, opakování), a přechází k měření vlivu
  • lidem z komunity, která sdílí stejné zájmy, lze důvěřovat, ale tuto důvěru nelze přenést jinam
Závěr: Zdá se, že se dnes marketingu nemluví o ničem jiném než o hraní vlastní hry uvnitř úzce vymezených komunit, a o získávání vlivu a důvěry uvnitř těchto komunit. Solisův pojem „ego-systém“ je založen na mnoholetém sociologickém výzkumu komunit zákazníků, a potvrzuje to, že uvnitř sociálních sítí je velmi snadné manipulovat lidmi za účelem získávání důvěry a vlivu.
*  

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

0 komentářů:

Okomentovat