1. 9. 2009

Reklama se nezvratně změní

*
Z následujících údajů pro USA můžeme předpovídat, jaký vývoj v marketingových rozpočtech nás s určitým zpožděním čeká také v Česku.
Na základě rozsáhlého výzkumu zveřejnil Forrester Research předpověď vývoje interaktivního marketingu pro USA . Marketéři již poznali, že interaktivní marketing je ziskovější než tradiční reklama. Proto do něj přesouvají své marketingové výdaje.

Na následujícím grafu je předpověď výdajů na interaktivní marketing. Výdaje jsou rozděleny na mobilní marketing, sociální média, email marketing, zobrazovanou reklamu a marketing ve vyhledávačích. Na spodním řádku je podíl interaktivního marketingu na celkových marketingových výdajích. CAGR znamená Compound Annual Growth Rate, čili celkový růst v procentech.

interactive-ad-projection-chart-071709big.jpg

Celkové výdaje na marketing sice poklesnou, ale výdaje na online marketing klesají oproti celkovým výdajům mnohem pomaleji. 60 % podniků se chystá přesunout peníze z tradičního do interaktivního marketing. Více než polovina dotázaných se domnívá, že účinnost direct mailu, televize, časopisů, venkovní reklamy, novin a rozhlasu zůstane v příštích třech letech stejná nebo poklesne.

Pozoruhodný je růst podílu interaktivního marketingu na celkových marketingových výdajích z 12 % na 21 % v roce 2014. I když vývoj směřuje k zániku masových médií a reklamy, výzkumníci z Forrester však ze zkušenosti vědí, že věci se mění a umírají pomalu.

Odhady mediálních výdajů zveřejnili také:
Díky účinnějšímu interaktivnímu marketingu podniky celkově na marketingu ušetří a ušetřené peníze budou moci přesunout do inovací, služeb zákazníků nebo do marketingových technologií.

Následujte mě na Twitteru
Staňme se přáteli na Facebooku
Sledujte mě na FriedFeedu
Přidejte si mě do své sítě na Delicious
Můj LinkedIn profil
*

Posted via email from Vlad Hrouda Marketing – lifestream v češtině (in Czech)

0 komentářů:

Okomentovat